Reiki angel

Datum sběru: 02.03.2016
Strana 1 z asi 232 výsledků
.
Reiki angel.
.
reiki-4
 .
 .

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki angel? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 34 VIDEÍ METEORITY+ANDĚL
.
KOLEKCE 38 VIDEÍ METEORITY+BRZLÍK
ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÁM
.

Anděl
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Angel
WIKI: Anděl je mýtická nadpřirozená duchovní bytost, která by měla být podřízena Bohu či bohům a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy. V původním hebrejském významu byl anděl prostě “posel”. V pozdním židovství a jeho prostřednictvím i v křesťanství se pak tento pojem přetvořil v pojem bytosti duchovního řádu, která slouží jako prostředník mezi Bohem a člověkem.
.
Saša Pueblo

Všechny andělské bytosti
Budu se zde věnovat problematice kolem slova anděl. Stejně obrazovému symbolu anděla, který je prezentován jako postava člověka s křídly, případně jako fluidní nebo éterická bytost stvořená z mlhy a k tomu má bílé ptačí křídla. Anděla v symbolice charakterizují jako posla někoho. Posel, co něco přináší a nějak je připraven pomáhat. Nemluvě, že anděl může mít i kontext dnešních náboženských představ a symbolů. Anděl a symbol anděla je pro každou osobu trochu jiný a na začátek je dobré se hluboce a systematicky zabývat a meditovat na všechny typy a formy andělů.

Tedy aktivně sbíráte vše kolem andělů a vzorně si to ukládáte všechno do své paměti v mozku. Je to první fáze, kde poznáváte andělské sféry celé historie lidstva až do dnešních dnů. Samozřejmě, taková intenzivní aktivita, která trvá mnoho let vede k tomu, že andělské představy se tak skoncentrovali, že už to nejsou běžné představy a ve vzpomínkách nabývají určitou schopnost s vámi komunikovat. Je to úplně normální, protože miliony představ o andělech vede k vytvoření anděla z představ s určitým potenciálem komunikace. Takový postup vás udělá doslova expertem na andělskou problematiku.
.
Dětská žláza – anděl
Stále sbíráte a hledáte všechny druhy andělů a zapisujete je do vzpomínek. Ale zároveň už chcete zajít hlouběji do problematiky andělů a směřujete překvapivě k dětské žláze. Přibližně do 15. roku života máme v oblasti hrudi brzlík často velikosti dětského srdce. V duchovním slangu se mluví o duchovním srdci. Pokud jste věštecky nebo senzibilně naladěný, začnete vnímat uvolňující se energie z brzlíku. Při umělecké fantazii můžete z brzlíku vnímat vyletující energie. A možná tyto energie vnímat i jako postavičky andělů s křídly. To je samozřejmě v pořádku. Ve skutečnosti buňky brzlíku vydávají energetické informace pro buňky v těle, ale i pro okolí.
.
Pokud se chceme vyjadřovat k osudu dítěte, tak velikost brzlíku je mimořádně významný ukazatel úspěšnosti daného dítěte do budoucna. Děti s velkou a zdravou dětskou žlázou mají větší předpoklady být v životě zdravé a úspěšné. Pokud má dítě brzlík menší, tak zdraví nebývá ideální a také rozhodnutí takové osoby jsou často nejasné, emoční a nevedou k celkové úspěšnosti. Už ve starověké Číně věděli o těchto skutečnostech a proto se k císařskému dítěti hledali děti s mimořádně velkou dětskou žlázou a prováděli se léčby pomocí čerstvých vajíček. Samozřejmě, byli to energetické léčby vnímatelné senzibilem a ne běžnou osobou. Zde lze vnímat, jak vážně se v té dobře bralo, aby se vývoj brzlíku u budoucího císaře ubíral správným směrem.
.
Samotné dítě dospívá a může začít vnímat energii vycházející z jeho brzlíku, která je v jeho hrudi ještě v jednom celku. Často dítě bude vnímat vylétávající energie z brzlíku jako andělská bytosti s křídly. Senzibil je schopen vnímat u dětí s velkou dětskou žlázou energie formující se při dítěti do tvaru lidské postavy. Ne všechny děti mají takové projevy a spíše je můžeme připsat určitým poškozením brzlíku. Dítě u sebe někoho vnímá a dokáže přítomné energie zformovat do tvaru určité bytosti. A proč tak často energie z brzlíku mají tvar člověka s křídly?
.
To by mohla být velká záhada. Ale i tuto záhadu lze vysvětlit činností některých šamanů v minulosti. Bylo starodávnou praxí indiánů žijících na území Arktidy a Antarktidy dávat určité zasvěcení dětem po celém světě. Kultura indiánů těchto oblastí je jedinečná z důvodu silného průniku kosmického záření. I nyní lze u žijících obyvatel vnímat poškození zdraví a dětských žláz z ozáření z kosmu. V těchto oblastech není atmosféra taková ochranná než jinde. Jako kdyby zde žijící obyvatelé byli celý život na kosmické stanici. A členové kosmické stanice jsou trvale vystaveni kosmickému záření, které způsobuje tvoření speciálního energetického těla podobného lidskému tělu. Jde o to, že kosmické záření do určité míry absorbují kosti, ale když je záření z kosmu příliš, tak se záření bude ukládat i v těle. A kosmické záření z kostí a jiných částí těla vytváří energetické objekty, které nazýváme i andělské sféry. Děti v oblasti Arktidy a Antarktidy mají z brzlíku silné vytékání energie, která je lidskou myslí formována do andělských sfér.
Z důvodu chorobných stavů brzlíku (její mimořádná velikost je patologický projev) a tak jistě ozáření z kosmu u dětí z arktických a antarktických oblastí je možné vnímat formování energetických objektů kolem těchto dětí, ale pak i dospělých osob z této oblasti. Je možné vnímat nejen bílé andělské sféry, ale i šedé andělské sféry a tehdy si dané osoby dělají věci pouze pro sebe a ne pro jiné a v silné emoční bázi. Je možné u některých jedinců vnímat i černé andělské sféry a tehdy osoby žijí a jednají tak, aby to ubližovalo jim samým a okolí. U bílých andělských sférách osoba dělá věci pro radost a také na prospěch jiných.
.
Výjimečný případ jsou dětští autisté, kteří nedospějí a jejich dětská žláza přetrvává do jejich fyzické smrti. Jejich poškození psychiky jsou silné a během života se věnují pouze jedinému předmětu. Taková patologie je vzácná a také jedinečná. Taková osoba v linii bílých andělských sfér vytváří jedinečné stavy. Andělské sféry těchto osob mimořádně dobře ovlivňují úspěšnost jiných osob. Jde o andělské sféry, které vám nadiktují, co máte dělat. Jednoduše provedete, co vám řeknou.
Dětská žláza – anděl
Stále sbíráte a hledáte všechny druhy andělů a zapisujete je do vzpomínek. Ale zároveň už chcete zajít hlouběji do problematiky andělů a směřujete překvapivě k dětské žláze. Do 15. roku života máme v oblasti hrudi brzlík často velikosti dětského srdce. V duchovním slangu se mluví o duchovním srdci. Pokud jste věštecké nebo senzibilní naladěný, začnete vnímat uvolňující se energie z brzlíku. Při umělecké fantazii můžete z brzlíku vnímat vylietajúce energie. A možná tyto energie vnímat i jako postavičky andělů s křídly. To je samozřejmě v pořádku. Ve skutečnosti buňky brzlíku vydávají energetické informace pro buňky v těle, ale i pro okolí.
.
Pokud se chceme vyjadřovat k osudu dítěte, tak velikost brzlíku je mimořádně významný ukazatel úspěšnosti daného dítěte do budoucna. Děti s velkou a zdravou dětskou žlázou mají větší předpoklady být v životě i zdravé a úspěšné. Pokud má dítě brzlík menší, tak zdraví nebývá ideální a také rozhodnutí takové osoby jsou často nejasné, emoční a nevedúce k celkové úspěšnosti. Už ve starověké Číně věděli o těchto skutečnostech a proto se k císařskému dítěti hledali děti s mimořádně velkou dětskou žlázou a prováděli se léčby pomocí čerstvých vajíček. Samozřejmě, byli to energetické léčby vnímatelné senzibilem a ne běžnou osobou. Zde lze vnímat, jak vážně se v té dobře bralo, aby se vývoj brzlíku u budoucího císaře ubíral správným směrem.
Samotné dítě dospívá a může začít vnímat energii vycházející z jeho brzlíku, která je v jeho hrudi ještě v jednom celku. Často dítě bude vnímat vylétávajících energie z brzlíku jako andělská bytosti s křídly. Senzibil je schopen vnímat u dětí s velkou dětskou žlázou energie formující se při dítěti do tvaru lidské postavy. Ne všechny děti mají takové projevy a spíše je můžeme připsat určitým poškozením brzlíku. Dítě u sebe někoho vnímá a dokáže přítomné energie zformovat do tvaru určité bytosti. A proč tak často energie z brzlíku mají tvar člověka s křídly?
To by mohla být velká záhada. Ale i tato záhada lze vysvětlit činností některých šamanů v minulosti. Bylo starodávnou praxí indiánů žijících na území Arktidy a Antarktidy dávat určité zasvěcení dětem po celém světě. Kultura indiánů těchto oblastí je jedinečná z důvodu silného průniku kosmického záření. I nyní lze u žijících obyvatel vnímat poškození zdraví a dětských žláz z ozáření z kosmu. V těchto oblastech není atmosféra taková ochranná než jinde. Jako kdyby zde žijící obyvatelé byli celý život na kosmické stanici. A členové kosmické stanice jsou trvale vystaveni kosmickému záření, které způsobuje tvoření speciálního energetického těla podobného lidskému tělu. Jde o to, že kosmické záření do určité míry absorbují kosti, ale když je záření z kosmu příliš, tak se záření bude ukládat i v těle. A kosmické záření z kostí a jiných částí těla vytváří energetické objekty, které nazýváme i andělské sféry. Děti v oblasti Arktidy a Antarktidy mají z brzlíku silné vytékání energie, která je lidskou myslí formována do andělských sfér. Po smrti obyvatel jižního a severního pólu se ve světě mrtvých tvoří zvláštní zápisy právě z ozáření kostí a dětských žláz. Svět mrtvých ve smyslu klinické smrti, 20 minut odumírání neuronů, smrt neuronů, uvolnění vzpomínek člověka mimo tělo a postupný zánik a rozpad vzpomínek mrtvého člověka. Tyto záznamy ze světa mrtvých často atakují dětské žlázy a komunikují s nimi. I takové možnosti poskytuje duchovní svět obyvatel jižního a severního pólu z minulosti.
.
Z důvodu chorobných stavů brzlíku (její mimořádná velikost je patologický projev) a tak jistě ozáření z kosmu u dětí z arktických a antarktických oblastí je možné vnímat formování energetických objektů kolem těchto dětí, ale pak i dospělých osob z této oblasti. Je možné vnímat nejen bílé andělské sféry, ale i šedé andělské sféry a tehdy si dané osoby dělají věci pouze pro sebe a ne pro jiné a v silné emoční bázi. Je možné u některých jedinců vnímat i černé andělské sféry a tehdy osoby žijí a jednají tak, aby to ubližovalo jim samým a i okolí. U bílých andělských sférách osoba dělá věci pro radost a také na prospěch jiných.
 .
Výjimečný případ jsou dětští autisté, kteří nedosáhnou a jejich dětská žláza přetrvává do jejich fyzické smrti. Jejich poškození psychiky jsou silné a během života se věnují pouze jedinému předmětu. Taková patologie je vzácná a také jedinečná. Taková osoba v linii bílých andělských sfér vytváří jedinečné stavy. Andělské sféry těchto osob mimořádně dobře ovlivňují úspěšnost jiných osob. Jde o andělské sféry, které vám nadiktují, co máte dělat. Jednoduše provedete, co vám řeknou.
Rozpad brzlíku
Dítě dospívá, dětská žláza se rozpadá a rozejde se doslova po celém těle. Samozřejmě, není to úplný zánik, ale vytvoří se drobné dětské žlázy velikosti fazolek. Běžně v těle zůstane asi 50 – 100 kusů rozházených po těle. Jedincům, kteří mají do 100 kusů brzlíku po celém těle, se už těžko drží dětské žlázy velikosti drobné fazolí v aktivním stavu. Energetická bytost Anděl už nefunguje dobře. Ale i tak je možné věštecky aktivizovat lidem tyto dětské žlázy a určovat, zda v nich byla bílá andělská sféra, šedá nebo černá.
No ne každé osobě se dětská žláza ze středu hrudi rozpadne na 100 drobných kousků. U některých osob se kolem těch asi 100 drobných kousků začnou tvořit v dospělosti nové drobné dětské žlázy. A tedy taková osoba je nebude mít 100, ale 500 a jsou i případy, kde je až 1000 dětských drobných žláz. A taková osoba má i v dospělosti v sobě aktivní andělské sféry. Řekli bychom, že v něm samotném je celý svět andělů.
Těmto osobám stáří poškozuje dětské žlázy pomaleji než u běžných lidí. A takové osoby jsou schopny léčit slabě fungující drobné dětské žlázy po celém těle. A to dovoluje, aby do dětských žláz vložili určitý typ chování u cizí osoby. Tedy zde v dětských žlázách některých reikistů se tvoří programy reiki a také jejich přenos na jinou osobu. Samozřejmě, nedoporučuji své dětské žlázy používat k léčbě, zasvěcování a přenos schopností na jiné osoby. Pokud své dětské žlázy otočíte k léčbě a zasvěcování jiných, tak nebude mít co řídit a usměrňovat činnost buněk. A může to znamenat i zrychlené stárnutí.
Použít dětské žlázy, a tedy i andělské sféry na reiki zasvěcování jiných lidí, znamená pokles hormonu mládí tymokrescínu. Dělal jsem věštecký průzkum reiki zasvěcovatelů po celém světě a všichni do jednoho měli slabé hodnoty tohoto hormonu mládí. A tedy zasvěcování jiných reikistů není bez následků. A tak jistě léčba přes vlastní dětské žlázy není bez zdravotních následků vůči reikistovi nebo osobě aplikující takový druh léčby.
Dětské žlázy rozloženy po celém těle měli v dětství na starosti i vývoj organismu a ve starším věku by měli dětské žlázy pokračovat v tom, co dělali během dětství. Ale lidský organismus stárne a snaží se dětské žlázy odstavit a zlikvidovat, v horším případě přeprogramovat dětské žlázy na devastaci vlastních buněk. A tak by se esotericky laděná osoba měla zajímat, jak fungují její dětské žlázy a jako je například lepší naprogramovat pro zdraví a vlastní osudovost.
.
Esotericky laděná osoba má zájem se naučit trvale koncentrovat do dětských žláz, a tak jistě do embryonálních buněk, které zůstaly v organismu. Často jsou v spícím latentním stavu a lze je tudíž rovněž vzbudit. Pak je tu snaha dětské žlázy různými prostředky aktivizovat a dát jim na další období rozumnou aktivitu. Dokonce se můžete snažit o to, aby v lidském těle dorostly nové malé dětské žlázy.
Do dětských žláz je možné vložit nový program péče o buňky těla. Esoterik reikista se může napájet na dětské žlázy například dětských autistických jedinců s dyslektickými poruchami. Tyto osoby se po celý život věnují pouze jednomu druhu předmětů, nikdy nedospějí a brzlík mají i ve starším věku v hrudní části. Jejich dětská žláza obsahuje jedinečné andělské sféry, které působí na člověka tak, že ho tlačí k úspěchu. A to je zajímavá skutečnost, kterou je třeba dostat do vlastních dětských žláz.
Do dětských žláz lze dostat různé druhy programů. Například se trvale napájet na dlouhověké osoby, které si vyhledáte na dálku věšteckými technikami a jejich programy v jejich dětských žlázách přemostíte do svých dětských žláz. Například je zajímavé napájení se na dálku na osoby, která mají extrémně mnoho dětských žláz, s tím, aby je podporovaly a dodávaly jim životaschopnost.
Pak je možné meditovat do vlastních dětských žláz a klasickými reiki znaky jejich přemostit a znovu je sjednotit do jednoho celku. Pak je možné na dětských žlázách znovu obnovit fungování andělské sféry a posilovat její přítomnost. Andělskou sféru lze posilovat meditací na různé druhy minerálů a získávat energii pro své dětské žlázy z různých biologických zdrojů. Do dětských žláz je možné vkládat i program jedinců, kteří mají otevřenou některou z 200 předhistorických struktur. Tyto struktury mají lidé blokovány a je dobré je otevřít i přes dětské žlázy.
Je tu pak ještě jedna technika aktivizace a podpory vlastních dětských žláz a to tvorbou astrální bytosti z kostní energie. V kostech člověka se tvoří bioenergie a tu je možné ukládat v těle člověka a formovat jako při spiritistické seanci. Ale místo ducha nějaké mrtvé osoby vyvoláváte své orgány a své buňky. Jde o astrální projekce a astrální putování použity pro účely zdraví, dětských žláz a andělských sfér.
A nakonec pozor na brzlík nebo její pozůstatky při hrudní kosti a také v oblasti plic. Při neopatrné manipulaci je možné vyvolat astmatické záchvaty a špatné dýchání nebo nevhodnou činnost srdce. Dětské žlázy mohou mít v sobě i takový druh poškození. Jde určitý druh astmatu a astmatických záchvatů, kde dětská žláza prudce vyzařuje bioenergii do plic a srdce.
.
Zpět
.
Andělské sféry Sašu Puebla
.
Andělská škola
https://www.meditacia.sk/4458-Anjelska-s…
WEB: V Andělské škole si najdete včlenění andělských sfér do všech oblastí esoteriky. Andělské sféry vytvořili přírodní lidé se zvláštním stavem psychiky, jehož základem je udržení dětské mysli. Na ni navazuje vytváření andělských postav.
Andělské sféry na web stránce Sašu Puebla
Reiki Anděl na esoteriky Magnum
Anděl art na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/andel-art/
Videa andělů na youtube
https://goo.gl/uisCui
WEB: Věnuji se zde celkově oblasti esoteriky, která navazuje na různé druhy andělských sfér, které vytvořili lidé pro své štěstí, ochranu, ale i moudrost. Často jako touhu po něčem vyšším a dokonalejším.
Andělské sféry na Facearcane
Muzeum: Andělé Atlantidy
Muzeum: Andělé na facebooku
Muzeum: Andělská historie
Muzeum: Andělské videa
Muzeum: Andělské galerie
Muzeum: Andělské weby
Muzeum: Andělský e-shop
Muzeum: Antologie andělů
Muzeum: Andělé
Muzeum: Vítejte ve světě andělů
Andělé na Facearcane – kategorie
Andělé na Youtube Dariny Šimkové
Víly na Youtube Dariny Šimkové
https://www.youtube.com/watch?v=tE9xYUmP…
WEB: Vybrali jsme stránky, které se věnují andělským sférám. Jde o speciální orientované andělské sféry, které tvoří ucelený systém. Poznejte i tyto andělské sféry.
.
Zpět
.
Andělé Atlantidy reiki
.
http://www.theangelsofatlantis.com/angel…
http://www.rai-reiki.sk/clanky/velky-anj…
WEB: V duchu této tradice pořádají i dnes členové a léčitelé R.A.I. spolu s Essenskými přáteli pravidelné Andělské Rituály v různých koutech světa a tak uchovávají odkaz čistoty ducha a velikosti lidského poznání obyvatel bájné Atlantidy.
.
F.E. Eckard Strohm
http://www.martinus.sk/knihy/autor/F-E-E…
WEB: F.E. Eckard Strohm je velmistr Reiki, médium a léčitel, spisovatel. Při práci na knize Učení mistrů Atlantidy objevil ucelený terapeutický systém mistrů-léčitelů z Atlantidy, pojmenovanou Atlantis Arolo Tifar.
OBRÁZEK
Videa Eckard Strohm
Archanděl
.
Angelologie dějin na Slovensku a v Čechách
Bohatá sofiologická a angelologická činnost
http://beau.wgz.cz/rubriky/teorie/emil-p…
WIKI: Archanděl je anděl vyššího stupně v křesťanství, judaismu, islámu a zoroastrismu. Křesťanské učení uznává tří archandělů a to Gabriela, Michaela a Rafaela. V knize Enoch se zmiňují kromě Gabriela, Michaela a Rafaela i Uriel, Raguel, Sarakiel / SARIO a Penuel.
.
Swedenborg
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Sw…
WIKI: Swedenborg pocházel ze zámožné těžební rodiny, jeho otec Jesper Swedberg byl luteránský biskup a profesor teologie, ovlivněn pietizmom a mystikou. Emanuel vystudoval teologii v Uppsale a v roce 1710 se vydal na velkou cestu po Evropě, která skončila čtyřletým pobytem v Londýně.
http://swedenborgdigitallibrary.org/cont…
WEB: Emanuel Swedenborg švédský filozof, vědec, mystik a Teosofie byl známý svými pracemi z matematiky, mechaniky, hornictví a astronomie. Později se prohlásil za jasnovidce a začal alegoricky komentovat bibli. Na jeho učení měl vliv gnosticismus a židovská kabala.
.
Jelena S.
.
http://www.svit-ko.info/
WEB: Dr. Elena S. je známá ukrajinská léčitelka, vědkyně, která díky práci žila v Tibetu, pracovala v USA, v Kanadě, Řecku, Bulharsku a působila v Čechách i na Slovensku. Své vizionářské schopnosti zdědila po svých prarodičích. Znalosti a zkušenosti předává dále formou napsaných knih, seminářů, kurzů a osobních setkání.
Videa  Jelena S.
William R.
.
http://www.reiki.org/reikiclasses/teache…
WEB: William Lee R., zakladatel a prezident Mezinárodního centra pro Reiki vzdělávání, vyvinul systém Karuna Reiki, je autorem Reiki, léčení dotykem, spirit Reiki, Reiki mistr, Reiki psychická chirurgie, astrolog, hypnoterapeutista, regresní terapeut.
Dr. Anne Reith
Karuna Reiki Mistr
Colleen Benelli
Usui / Holy Fire, Karuna Reiki mistr, učitel
Katherine Harris
Usui a Karuna Reiki mistr
Karuna Reiki zástupci
.
Argentina
Marita Di Sipio
Reiki Mistr
Austrálie
Robert & Elizabeth Thuan
Brazílie, Jižní Amerika
Jorge Vidal
Kanada
Elena Shesterinina
Chorvatsko, Bosna a Hercegovina
Zarko Ilic
John van Eekelen
Velká Británie
Janet Room
Rusko
Tatiana Sorokoletova
http://www.reiki.org/KarunaReiki/Countri…
Chorvatsko
Danijel Salijević
TOP 24 Karuna
WEB: Články, odborníci, učitelé a mistři reiki
.
Zpět
.
Karuna znaky a symboly
.
WEB: Karuna znaky – přemosťují dětské žlázy, symboly význam aplikovány na Karuna Ki Reiki
.
Karuna anděl
.
https://eprakone.org/2010/12/18/karuna-r…
BLOG: Původ systému Karuna Reiki® reiki, duchovní vedení a spojení s duchovními bytostmi, symboly jako je kreslit a používat.
.
Zpět
.
Anděl reiki krystal
.
http://thecrystalsanctuary.com/about.htm…
WEB: Aetherial Crystal Healing je metoda léčení s vysokou vibrační krystalickou energií, která funguje na různých úrovních vašeho energetického pole (mentálního, emocionálního, fyzického a duchovního).
.
Krystal reiki
.
Krystal
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal
WIKI: Čirý křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Většinou se vyskytuje ve formě krystalů v šestiúhelníkové krystalové soustavě s tvrdostí 6,5-7,5 Mohsovy stupnice. Vzniká jako většina křemičitanů kandováním z magmatu. Krystal je hojně využívaným kamenem ve šperkařství a v laserové technice.
.
Křemen
http://en.wikipedia.org/wiki/Quartz
WIKI: Křemen je minerál s chemickým vzorcem SiO2 (oxid křemičitý), hojně se vyskytující v litosféry, kde tvoří jeden z nejdůležitějších prvků. Křemen vytváří celou řadu odrůd, mezi které patří čirý krystal, růžový růženín, hnědá záhněda, chalcedon, achát, onyx, ametyst, tygří oko, železitý křemen, jaspis, žlutý citrín, černý morion a další.
OBRÁZEK
Video čirý krystal
Růženín
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%C5%…
WIKI: Růženín je průsvitná až průhledná odrůda křemene s růžovou barvou. Obvykle netvoří krystaly výskyt v podobě masivních agregátů. Růžové zbarvení dotváří stopy manganu a mléčný vzhled jehličkové inkluze rutilu.
OBRÁZEK
Video růženín
Hnědá záhněda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1hn%C…
WIKI: Hnědá záhněda (SiO2) je odrůda křemene, který je zbarven příměsí hliníku, sodíku a lithia. Jde o poměrně rozšířený polodrahokam, který je často vyhledáván pro svou nahnědlou barvu.
OBRÁZEK
Video záhněda
Chalcedon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chalcedon
WIKI: Chalcedon je kryptokrystalická odrůda křemene – má tak malé krystalky, že se jeví jako celistvý. Z dutin jsou známé vrstvy s ledvinitým nebo hroznovitých povrchem, který tvoří nezřídka i úhledné krápníky a pupenů agregáty.
OBRÁZEK
Video chalcedon
Achát
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ach%C3%A1t
WIKI: Achát je minerál, jehož název pochází z historického názvu řeky Achates (dnes Dirillo) na Sicílii. Jedná se o koncentricky jemně i hrubě vrstevnatou odrůdu chalcedónu (křemene). Charakteristickým, okem viditelným znakem achátu je pestrobarevnost, mezi nejběžnější zbarvení patří bílo-šedá, bledě modrá, oranžovo-červená a černá.
OBRÁZEK
Video achát
Onyx
http://cs.wikipedia.org/wiki/Onyx
WIKI: Onyx je minerál používaný ve šperkařství a podobá se achátu. Je odrůdou chalcedónu a má rovné pásky, které mohou být hnědé, bílé nebo černé a bílé. Černý onyx je spolu se zeleným chryzoprasom a karneolem barvený chalcedon. Mnoho onyxů se vyrábí namáčením do roztoku cukru a pak se zahřívá v kyselině sírové, kde částečky cukru zuhelnatí.
OBRÁZEK
Video onyx
Ametyst
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ametyst
WIKI: Ametyst je polodrahokam a odrůda kryštalovaného křemene, většinou zbarvený do fialova. Nachází se především v dutinách zásaditých hornin (Geodis). Ametyst má barvu od jemně fialové po purpurovou. Některé ametysty jsou průhledné, jiné jen průsvitné, další neprůsvitné.
OBRÁZEK
Video ametyst
Tygří oko
http://en.wikipedia.org/wiki/Tiger%27s_e…
WIKI: Tygří oko je zlatožlutá až žlutohnědá odrůda křemene s chatoyanciou. Charakteristický lesk a efekt kočičího oka vzniká odrazem světla na jednotlivých vláknech.
OBRÁZEK
Video tygří oko
Jaspis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaspis
WIKI: Jaspis je neprůhledná odrůda chalcedónu vyskytující se v několika barevných variantách (červená, zelená, žlutá, hnědá…). Hlavní složkou je oxid křemičitý s častými příměsemi křemene a opálu, zabarvení pak určují uzavřeniny chloritu, příměsi železa, manganu a dalších prvků. Již od starověku je ceněný kámen. Kromě šperkařství má význam také v esoterice.
OBRÁZEK
Video jaspis
Citrín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Citr%C3%ADn
WIKI: Citrín je žlutá až zlatožlutá varianta křemene. Žluté zbarvení je způsobeno přítomností železa. Zbarvení také odpovídá název, který je odvozen od slova “citron”.
OBRÁZEK
Video citrín
Černý morion
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morion
WIKI: Černý morion je tmavě hnědá až černá odrůda křemene. V ostatních vlastnostech je podobný křemíku. V České republice je hojně vyskytuje v okolí Příbrami jako doprovod rudních žil.
OBRÁZEK
Video Morion
VIDEO KRYSTAL SONG
VIDEA KRYSTAL REIKI
VIDEO KÁMEN HUDBA
VIDEO SOLNÝ DŮL
https://apoort.net/esoterika/solny-dul/
WEB: Turisté si zde mohou prohlédnout 3,5 km dlouhou trasu, která zahrnuje prohlídku soch historických i mýtických postav, vytvořených z kamenné soli.
.
Crystal Healing obrázky
Embryonální struktury v těle – otevírá
.
Claudio Marquez
https://www.youtube.com/channel/UCwyzmZp…
WEB: Reiki mistr, učitel, reiki – Usui, Karuna, andělské, karmické, egyptské Horus, kundalini, aktivace třetího oka a 8. čakry …
.
Dětská žláza
.
Dětská žláza – brzlík na esoterika Magnum
Dětská žláza na web stránce Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=detska+zlaza+si…
WIKI: Dětská žláza nebo brzlík je žláza s vnitřní sekrecí. Je tvořena dvěma laloky a uložena v hrudníku před průdušnicí, což pociťují až k srdci. V době pohlavního dospívání je nahrazena tukovou tkání.
.
Autista
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Autism
https://www.google.sk/#q=autista+site:ww…
WIKI: Autismus je pervazivní vývojová porucha, kterou charakterizují deficity v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Postižení v oblasti komunikace zahrnuje problémy porozumět řeči druhých a udržovat smysluplnou konverzaci. Deficit v komunikácii je hluboce spojen s problémy při vytváření vztahů
.
Dětský autismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk…
WIKI: Dětský autismus je historicky základní poruchou autistického spektra, je tedy i nejvíce popsána. Vzniká na neurobiologickém podkladě, jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Dětský autismus postihuje převážně chlapce, patří mezi komplexní vývojové poruchy.
.
Kategorie: Lidé – autisté
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:P…
WIKI:  Kategorie: Osoby s postižením autismus
.
Autista Stephen Wiltshire
http://www.stephenwiltshire.co.uk/
WIKI: Stephen Wiltshire je britský výtvarník s diagnózou autismus. Proslavil se zejména schopností kreslit panoramata měst po jednom shlédnutí díky fotografické paměti na grafické vjemy.
.
Autista Daniel Paul Tammet
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Tam…
WIKI: Daniel Paul Tammet je britský autista s excelentními schopnostmi v matematice a přirozených jazycích.
.
Zpět
.
Lymfatický systém
.
https://www.google.sk/#q=Lymfaticky+syst…
WIKI: Lymfatický systém je nedílnou součástí součástí imunitní soustavy (systému). Většinou se pod imunitním systémem myslí více funkcí a pod lymfatickým více anatomie a morfologie. Mízní cévy začínají v tkáních jako mízní vlásečnice, které ústí do sběrných mízních žil. Před vstupem do mízních žil protéká míza mízními uzlinami, které jsou rozptýleny ve skupinách po celém těle. Během infekční choroby se v uzlinách zmnožují bílé krvinky a uzliny se viditelně zvětší.
.
Komunikace buněk
.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
Slovo buňka na web stránce Sašu Puebla
Buňka na web stránce Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/anatomia-bunk…
WIKI: Buňka je nejmenší stavební a funkční jednotka všech živých organismů (kromě virů, viroidů a vírusoidov, pokud jsou i tyto považovány za živé organismy), která má všechny základní vlastnosti života. Autorem této definice je český fyziolog Jan Evangelista Purkyně. Může být samostatným organismem nebo jen částí celku neschopnou samostatného života (např. nervová buňka).
.
Buněčná signalizace
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_signa…
WIKI: Buněčná signalizace je souhrn všech prostředků, které používají buňky k vzájemné komunikaci. V typickém případě je jednou buňkou vylučována jistá signální molekula, například na jejím povrchu nebo přímo do volného extracelulárního prostoru, zatímco druhá buňka přijímá signál a to zpravidla skrze tzv. receptor. Z receptorů vedou různé signalizační kaskády dovnitř buňky, kde ovlivňují různé buněčné procesy včetně změn v expresi genů.
.
Molekulární buněčné poznávání
https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_…
WIKI: Molekulární buněčné poznání (MCC) je odvětví neurosciencie, které zahrnuje studium poznávacích procesů s přístupy, které integrují molekulární, buněčné a behaviorální mechanismy.
.
Komunikace mezi buňkami
ČLÁNKY: 3 způsoby komunikace buněk mezi sebou: vylučování chemikálie, syntéza signálních molekul a jejich zabalení do CM váčků, ovlivnění buňky v bezprostředním fyzickém kontaktu a vytvoření buněčných spojení dovolujících vzájemnou výměnu malých molekul.
Video – komunikace mezi buňkami

VIDEA EGG ANATOMY
https://www.youtube.com/watch?v=UzQXw9Es…
https://www.youtube.com/watch?v=-Ah-gT0h…

https://www.youtube.com/watch?v=bE0qDjd_…
https://www.youtube.com/watch?v=o_G9LwkF…
https://www.youtube.com/watch?v=0l-Gmw0K…
https://www.youtube.com/watch?v=LKvez9du…
.
https://www.youtube.com/watch?v=QtU4M3lh…
https://www.youtube.com/watch?v=DHLH91zz…
.
VIDEA POLAR WORLD
https://www.youtube.com/watch?v=T-fjGVTs…
https://www.youtube.com/watch?v=hC3VTgIP…
https://www.youtube.com/watch?v=RL3EjH9-…
https://www.youtube.com/watch?v=79KST-El…
https://www.youtube.com/watch?v=a6bgTCdk…
https://www.youtube.com/watch?v=QWNAPh-M…
https://www.youtube.com/watch?v=ScmJCiO-…
.
https://www.youtube.com/watch?v=xKzeHDcn…
https://www.youtube.com/watch?v=ypNpDEsT…
https://www.youtube.com/watch?v=KtEDLzsz…
https://www.youtube.com/watch?v=wvcGM6ma…
.
VIDEA DETSKÁ ŽĽÁZA
https://www.youtube.com/watch?v=r7vnPKLO…
https://www.youtube.com/watch?v=aunvH8Ry…
https://www.youtube.com/watch?v=Zxw_OlDQ…
https://www.youtube.com/watch?v=rppv8X5P…
https://www.youtube.com/watch?v=03yqfgPQ…
https://www.youtube.com/watch?v=Hv6EN0SH…
https://www.youtube.com/watch?v=B6McNF8A…
https://www.youtube.com/watch?v=748gZmDf…
.
VIDEA KARUNA REIKI
https://www.youtube.com/watch?v=jG6A_-rU…
https://www.youtube.com/watch?v=Q772tmHt…
https://www.youtube.com/watch?v=N3ygbebL…
https://www.youtube.com/watch?v=DFDxARqu…
https://www.youtube.com/watch?v=nJlwEpCV…
https://www.youtube.com/watch?v=C0GHOzld…
https://www.youtube.com/watch?v=fKbiD0qj…
.
https://www.youtube.com/watch?v=jBQwKhF8…

VIDEA REIKI CRYSTAL HEALING
https://www.youtube.com/watch?v=b5XNn5Qc…
https://www.youtube.com/watch?v=kM3JYHnu…
https://www.youtube.com/watch?v=CNNDItyJ…
https://www.youtube.com/watch?v=MDvZfvKm…
https://www.youtube.com/watch?v=itq6OuIS…
https://www.youtube.com/watch?v=0sfafvjv…
https://www.youtube.com/watch?v=GvLLhLkV…

VIDEA CRYSTAL MINERALS
https://www.youtube.com/watch?v=DbcpDIOU…
https://www.youtube.com/watch?v=Si9khaX4…
https://www.youtube.com/watch?v=Lb-Q-nnz…

https://www.youtube.com/watch?v=nGuGHPkF…
https://www.youtube.com/watch?v=9zWBhZC6…
https://www.youtube.com/watch?v=u-0w8ao5…
.

https://www.youtube.com/watch?v=lspSgUGA…
https://www.youtube.com/watch?v=70M3YN-A…
https://www.youtube.com/watch?v=xzHCm1jD…
https://www.youtube.com/user/PointsOfLig…
.
Zpět

Comments are closed