Reiki alchymie

Datum sběru: 05.05.2017
Strana 1 z asi 62 výsledků

Reiki alchymie

.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki alchymie? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
KOLEKCE 43 VIDEÍ REIKI ALCHYMIE

goo.gl/p619qa
.
ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÍM
https://www.youtube.com/watch?v=aY7jRZYQ…

Alchymie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alchymie
https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy
WIKI: Alchymie je obor lidského poznání, který kombinuje prvky chemie, metalurgie, fyziky, medicíny, astrologie, sémiotiky, mystiky a umění. Alchymii praktikovali ve starověkém Egyptě, Indii, Číně, starověkém Řecku, Římě, v islámské říši a nakonec v Evropě.

Hermetismus
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermeticis…
WIKI: Hermetismus je soubor filozofických a náboženských názorů a pojmů, založených na helénisticky-římských spisech, připisovaných Hermovi Trismegistovi, legendárnímu mudrci a egyptskému veleknězi, synonymu egyptského boha moudrosti Thovta.

Isaac Newton také jako alchymista
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newt…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newt…
WIKI: Sir Isaac Newton byl anglický fyzik, matematik, astronom, alchymista a teolog, který bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva.

Paracelsus – alchymista
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paracelsus
https://en.wikipedia.org/wiki/Paracelsus
WIKI: Paracelsus byl alchymista, astrolog a lékař, který učinil několik důležitých objevů a předznamenal vznik novodobého lékařství. Za svého života byl označován jako “Luther medicíny”.

Nicolas Flamel – alchymista
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Fl…
WIKI: Nicolas Flamel byl francouzský písař notář a obchodník s rukopisy. Jeho jméno se pojí se středověkou alchymií. Posmrtně si získal svou reputaci slavným dílem Livre des figures hiéroglypiques o Kameni mudrců.

Kámen mudrců – alchymistické dílo
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophe…
WIKI: Kámen mudrců je podle alchymie látka, která je schopna svým působením přeměňovat obyčejné kovy na zlato a stříbro, navracet mládí atd. Rovněž umožňuje připravit elixír života, který má sloužit k omlazení a možná i k dosažení nesmrtelnosti.

Zpět

OBRÁZKY ALCHYMIE – VELKÝ PŘEHLED
https://sk.pinterest.com/pin/30701889957…

Hermeticky – alchymistické obrázky na Google
goo.gl/pazZXo

Alchymie na web stránkách online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
WEB: Rozumový pohled na to, co je magie, co je hermetismus, co je alchymie. Jak funguje reiki a psychické operace s částicemi a mikročásticemi. Jak organizovat energii zemského jádra.

Periodická tabulka prvků – moderní chemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%…
https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_t…
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ch…
WIKI: Periodická tabulka chemických prvků je je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucích protonových čísel, seskupených podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností. Řídí se tzv. periodickým zákonem, který v roce 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendělejev. Tabulka zatím obsahuje 118 známých prvků.

Konfigurace elektronů
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_c…
WIKI: Na této stránce jsou znázorněny elektronové konfigurace neutrálních plynných atomů v jejich krajních podmínkách.

Chemické vzorce organických látek
https://en.wikipedia.org/wiki/Organic_ch…
WIKI: Organická chemie je část chemie zabývající se organickými sloučeninami, jejich získáváním, izolací z přírodních látek, studiem jejich struktury, průběhem jejich reakcí a možnostmi jejich umělé přípravy, čili studiem syntézy organických sloučenin.

Molekulární modelování
https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_…
WIKI: Molekulární modelování je vědeckou disciplínou studentů molekulových systémů pomocí tvorby modelů. Uplatňuje se všude tam, kde je třeba pochopit fungování molekulového systému v atomovém měřítku, ať už v biologii, chemii nebo fyzice.

Zpět

MEDITAČNÍ TECHNIKY ALCHYMIE

Chemické vzorce anorganických a organických látek.
Poznat a zapamatovat si chemické vzorce a ty vkládat do objektů, které produkují reikisti, co v těle vytvářejí drobné kovové objekty a to hlavně v tuku. Reikista s touto anomálií zasvětí novou osobu a ta může získat vždy, když potřebuje od zasvěcovatele energetický objekt a vložit do něj představu chemického vzorce. A postupně do takových objektů vložit celou periodickou soustavu a katalogy chemických látek.
Upravit alchymistické obrazy na medicínské poměry a dlouhověkost.
Jiná možnost je doslova nadupať do své paměti co nejvíce alchymistických a hermetických obrázků. Kdykoliv si dokážete vybavit neskutečné množství těchto objektů. A jedinečné je v tom, že si tyto hermetické obrázky upravíte výsostně pro své tělo, pro své orgány a takto se léčíte a ovládáte své chemické pochody. Alchymističtí esoterici dělají chybu a své tělo podřizují alchymistickým obrázkům a ne naopak. Pak si zničí chemii celého těla.
Sugerace a uvěřit, že jste užil nějakou chemickou látku.
Jde o jedinečnou techniku, jak si vyrobit v ústní dutině jakoukoli chemickou látku a takto se léčit nebo dosahovat různé duchovní stavy a vyhnout se užívání nelegálních látek.
Poznat a ovládat biochemické látky lidského těla a věštecky je regulovat.
To je takový medicínský přístup. Máte kartičky, kde máte napsány ty nejdůležitější chemické látky těla. A když se necítíte dobře, tak věšteckými technikami zkontrolujete, které chemické látky máte, nebo které vám padly a nemáte je. Samozřejmě, náročná technika.

Zpět

VIDEA HERMES ALCHYMIE
https://www.youtube.com/watch?v=cRBpEEBi…
https://www.youtube.com/watch?v=E6WADHwx…
https://www.youtube.com/watch?v=_wwkCvMF…
https://www.youtube.com/watch?v=zRG1G9Ny…
https://www.youtube.com/watch?v=aOPTdC-a…
https://www.youtube.com/watch?v=9KGdljyg…
https://www.youtube.com/watch?v=-TndLzFZ…

https://www.youtube.com/watch?v=BEIeN8in…
https://www.youtube.com/watch?v=_9QI3nli…
https://www.youtube.com/watch?v=l51ns9Um…
https://www.youtube.com/watch?v=n9x-GmPs…
https://www.youtube.com/watch?v=hMBdR7OQ…
https://www.youtube.com/watch?v=smRnA5pG…
https://www.youtube.com/watch?v=cwbMQCcc…

https://www.youtube.com/watch?v=cQNHO7WL…
https://www.youtube.com/watch?v=PNiIheq6…
https://www.youtube.com/watch?v=hKc3GDMK…
https://www.youtube.com/watch?v=KuZW-4Bt…
https://www.youtube.com/watch?v=ZJZFeIPo…
https://www.youtube.com/watch?v=9LFdPkTk…
https://www.youtube.com/watch?v=eP2VowZZ…

https://www.youtube.com/watch?v=3Hnxvg8B…
https://www.youtube.com/watch?v=VDK9bhn-…
https://www.youtube.com/watch?v=JGikNJ9u…
https://www.youtube.com/watch?v=7rbAKy73…
https://www.youtube.com/watch?v=l8W2TBfM…
https://www.youtube.com/watch?v=rdkmKJk4…
https://www.youtube.com/watch?v=5ST59ANz…

https://www.youtube.com/watch?v=E5vhMrrb…
https://www.youtube.com/watch?v=_7c0NI9Z…
https://www.youtube.com/watch?v=CdobU_W8…
https://www.youtube.com/watch?v=r9pndMKx…
https://www.youtube.com/watch?v=H8Tbk3JR…
https://www.youtube.com/watch?v=s5gmdBMd…
https://www.youtube.com/watch?v=xXKRv9Y5…

https://www.youtube.com/watch?v=SZ6MC972…
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Fuq1f…
https://www.youtube.com/watch?v=zjnjoN5V…
https://www.youtube.com/watch?v=cuY0EEgF…
https://www.youtube.com/watch?v=N6ugQ3h_…
https://www.youtube.com/watch?v=Lsh70F4Z…

Zpět

Comments are closed