Reiki a 90 let

Datum: 04.08.2014
.
Reiki a 90 let
.
Zpracoval pro vás psychotronik Saša Pueblo
sasapueblo@gmail.com
.
Reiki a dlouhověkost
Reiki a dlouhověkost
.
Saša Pueblo: Jak víte z mých předešlých článků, tak se věnuji výzkumu dlouhověkosti. Tento výzkum je veden v rámci alternativní medicíny a spíše v rovině léčitelství jako medicíny.
Na tento výzkum jsme si lety vycvičili vlastní neurony a ty dokáží dělat speciální vyšetření osob na dálku a bez jejich přítomnosti. A tedy doslova a do písmene si mohu vyšetřit na dálku každého živého člověka a zjistit si jeho zdravotní stav, čímž se léčí a proč je zdravý a proč je dlouhověký.
K tomuto výzkumu jsme si vycvičili v mozku speciální biologické zařízení, něco jako rentgen, sono nebo magnetická rezonance. Zároveň jsme se vzdělávali do oblasti odborné medicíny a to všestranně. Není problém udělat diagnostiku mozku, orgánů, systémů těla, minerálů, celého vyživování těla, hormonálních látek. A jsme schopni diagnostikovat i úroveň buněk a chromozomů, tedy všestranné zaměření, speciální schopnosti a speciální možnosti výzkumu.
Samozřejmě, že tento výzkum dlouhověkosti je orientační záležitost a nelze jej plně chápat jako originální výzkum v rámci klasické medicíny. Ale je tu z naší strany silný logický a racionální přístup předkládat zde rozumné důkazy a logické uzávěry. No počkáme si na klasický medicínský výzkum, aby náš alternativní výzkum potvrdil nebo vyvrátil. To jsem vás chtěl slušně informovat, jak to děláme a proč to děláme. Nyní se budu věnovat našim objevům v této oblasti pro dlouhověkost, geriatrii a gerontologii. Budu vyvozovat i zákonitosti stárnutí a také zpochybňovat některé podle nás nesprávně postoje k dlouhověké výkonnosti.
Odumírají neurony a nervstvo v těle člověka a všechny?
Podrobně jsme si nastudovali neurologii a vypracovali jsme metodiku zkoumání mozku a co v něm funguje, nefunguje, odumírá a je blokováno. Píše a mluví se o tom, že v lidském mozku odumírají neurony a nakonec z těch asi 100 miliard neuronů zůstane ne více než 30%, což je již ve věku 80 – 120 let kritická hranice pro fungování těla staré osoby. Na začátku jsme vycházeli z tohoto předpokladu klasické medicíny. Ale jak jsme postupně zkoumali věšteckými technikami mozky a to hlavně dlouhověkých jedinců, začali jsme se od tohoto postoje odklánět a dnes se s ním vůbec neakceptujeme. Je pravda, že část neuronů a nervových buněk padne za oběť mikroorganismům, nepřiměřené imunitě, alergickým reakcím, lékům a hlavně chemoterapii. Ale to je nepatrné množství. Ve skutečnosti organismus nervové a neuronové buňky nezabíjí, JEDNODUŠE JE BLOKUJE, ALE nezabije.
Například neurony a nervové buňky se změní a dost zásadně, pokud nedostanou správnou výživu a tuto nemusí dostávat již od 40. roku života. Na nevhodnou výživu si zvyknou a pozmění se na málo výkonné. Je možné je vzbudit a spustit jejich činnost? Začali jsme hledat ve světě nějaké léčebné postupy, které by je otevíraly a našli jsme v Číně terapie a dost masivně uplatněny a to houbou korálovec ježatý a nestačili jsme se divit, jak mimořádně skoro u 99% pacientů zabírala, což není normální. Zprvu jsme si mysleli, že jde o vznik nových neuronů, ale zkoumání potvrdilo, že nejde o růst nových neuronů, ale otevření těch zablokovaných neuronových struktur. A TO BYLO PŘEKVAPENÍ. A tak jsme začali na skupině dobrovolníků testovat užití této houby a znovu jsme potvrdili dobré účinky na odblokování určitého množství neuronových buněk a celých struktur.
.
Jak jsou na tom neuronové buňky u osob, které se dožili 100 let?
Jelikož na výzkum používáme věštecké techniky vycvičené ve vlastních mozcích, nemáme problém s množstvím zkoumaných jedinců. Věštecké techniky jim nijak neubližují a zároveň nám umožňují získat mimořádně cenné informace o tom, v jakém stavu mají neurony, které jsou zavřené a které otevřené. Pro přehlednost jsme všechny neurony a nervové buňky podělili na 13 vývojových oblastí. A to na neurony z 1. měsíce vývoje jedince a pak z 2. měsíce, 3. měsíce, 4. měsíce, 5. měsíce, 6. měsíce, 7. měsíce, 8. měsíce, 9. měsíce a pak z 5. roku vývoje, z 10., 15. a 20. roku vývoje. Toto dělení má svou vnitřní logiku a není náhodné. Z vlastního výzkumu z minulosti jsme definovali, že po narození dítěte se ze speciálních blastů ještě dotvoří v těle nové buněčné struktury. Embryonální vývoj má svou měsíční logiku – ve zkratce si zopakovat vývoj 4 miliardy let starý. A na naše překvapení jsme zjistili, že osoby kolem 100 let mají stále aktivní a funkční právě neurony z embryonálního období a osoby, které se dožili nižšího věku měli nebo mají zablokované a nefunkční tyto struktury. A TO BYL PRO NÁS OBJEV. Tedy čím více neuronových struktur embryonálního období máte otevřených, tím lépe to působí na dlouhověkost. Samozřejmě, i zde najdeme výjimky jako několik buněčných jader a jakoby do jedné osoby byly vrostlé 3 osoby a tedy tři životy. Ale tyto výjimky jsou slabě zastoupeny. Dlouhověké osoby, které se dožili vyššího věku, mají kromě jiných fenoménů stále dobře funkční neurony a neuronové sítě z embryonálního období. A tedy jejich celková chemie je mírně jiná než chemie dospělých osob, kde došlo k uzavření těchto embryonálních struktur.
Je možné dosáhnout toho, aby se otevřeli neurony z embryonálního období?
Samozřejmě, když jsme zjistili skutečnosti kolem neuronů a to, že většinu neuronů zavře vlastní tělo a určité síly v něm je jasné, že se pokusíme najít určité postupy pro jejich otevření. Například houba korálovec aktivně probouzí hlavně neurony z 5., 10., 15. a 20. roku života a na embryonální si nesáhne a neotevírá jejich. Stejně jsme prověřovali i techniku ​​reiki a tato bohužel jde pouze do oblasti neuronů z 5., 10., 15. a 20. roku života a to nestačí. Nás hlavně zajímá otevření embryonálních struktur od 1. po 9. měsíc života embrya a lidského plodu. No nevzdali jsme to a prošli jsme důsledněji překontrolovat reiki a jestli náhodou v rámci něj neexistuje nějaká speciální škola, která by léčila do této úrovně. A našli jsme hned na začátku závažnou věc, že ​​originál reiki Mikao Usui je o embryonálních strukturách a pouze zkomercionalizované reiki v Americe ustoupilo od této linie operovat a otevírat embryonální struktury. A tak jsme začali přepracovávat původní reiki a dnes to už máme otestované a ověřené asi na 50 případech, reiki funguje do oblasti embryonálních buněk. Už déle otevíráme čakrové místa na těle do hloubky embryonálních struktur. Jedna z čaker je na čele a na kůži čela, kudy se dá vstoupit do nitra zavřených embryonálních buněk. A skutečně to funguje. Samozřejmě, technologii, jak otevírat čakrové body na těle člověka, si ponecháme jako tajemství. Je možné naučit to pár jedinců.
Jaké další jedinečnosti jsme našli v rámci výzkumu?
Je známé z odborné medicínské a hlavně sportovní literatury, že pod nosným svalstvem je další svalstvo a speciálními cvičeními se dá otevřít. Kdo by měl zájem, tak ho to naučíme. V zásadě člověk může mít namísto jedné linie svalů dvě linie.
Je možné přimět tukové buňky, aby se pozměnily a produkovaly vhodnou chemii a kmenové buňky?
Bylo by třeba změnit názor na tukové buňky těla a vytvořit podmínky pro produkci speciální chemie z tuku na podporu hlavně hormonálních žláz. Tedy nejprve hluboké celulitidní masáže a rozbití tukových buněk masáží, skořicovými gely a ultrazvukem. Pak trvalo používat na kůži jádrové mýdlo, mýdlo a přípravky z Mrtvého moře, lázeňskou síru a rašelinu a tukové buňky budou pracovat ve váš prospěch.
Znáte techniku ​​mikronatrhávaní svalů a regeneraci svalů přes slezinu?
Cvičíte do bolesti, slzy v očích a pak je nesnesitelná bolest ve svalech. Svaly se uzlíkují, získají trvale mimořádnou sílu a oprava a omlazení takto poškozených svalů je z uvolněných aminokyselin ze sleziny. Klidně se to můžete od nás naučit.
Vyživování přes kůži – je to reálně možné?
Když jste mladý a ve vývoji, tak výživa pouze přes kůži nestačí. Když máte 50 let, tak výživa přes kůži obchází špatně fungující trávení, které skoro od 40. roku života nedává buňkám, co potřebují a ty zpomalují své dělení, údržbu a jednoduše méně vydrží. Mozek nedostává speciální jedovaté látky, které jsou podobné těm v mozečku prasete. Nedostanou dostatek iontových, chelátových a koloidních minerálů, dostatek aminokyselin, cukrů, tuků a vitamínů. Objevuje se nekvalitní krevní plazma a ta se dá dostat do těla i přes kůži. A většina látek se dá dostat do těla přes kůži. Takové vyživování vede k tomu, že se často obnoví i správné trávení látek pro buňky a jejich výživu.
Každá hormonální žláza má u sebe náhradní hormonální žlázu
Máme to potvrzeno testováním, ověřováním, ale i praktickou meditací, aby se tyto náhradní hormonální žlázy v těle osoby otevřely. Každá hormonální žláza má náhradní žlázu, kterou můžete otevřít meditací a to hypofýza, epifýza, amigdala, štítná žláza, příštítná tělíska, nadledvinky, priušnicové žlázy, vaječníky – varlata, dvanáctník. Bohužel, tyto techniky vyžadují naučit se určité koncentrační techniky a praktikovat jejich dennodenně. Náhrady jsou ještě za slezinu a to jako druhá slezina nebo otevřít ve slezině zvýšenou péči o červené krvinky z dětství. Na tlustém střevě nechat narůst další slepé střeva a posílit tak imunitu celkově. Nechat narůst další dětské žlázy na kódování bílých krvinek. V tukových buňkách se dají dosáhnout a vytvořit různé náhrady na podporu akcí v těle. V mozku se tvoří velké množství nových neuronů, je třeba pro ně vytvořit vhodné prostředí a dodat do nitra kolostrum od krav, B8 a další vhodné látky, aby se uchytily. Například i pití vlastní uriny podporuje tvorbu nových buněk, neuronů a kmenových buněk.
Jedinečnost pití vlastní uriny
Já se seriózní zabývám problematikou dlouhověkosti a je až překvapující, jak silný vliv má urinoterapie na obnovu plic, tlustého střeva a ledvin. Není to obnoveno hned a někdy to trvá i 5 let, dokud se něco viditelně objeví. A mimochodem víte, že plod v 9. měsíci seriózní močí do plodové vody v placentě a pak to dýchá a je to jeho první jídlo? Moč je mimořádný fenomén pro dlouhověkost jako výživa a také na aktivizaci tvorby kmenových buněk.
A zní to až neskutečně, ale černým mumiem se ve svalech člověka začne produkovat takzvaný kavkazský inzulín.
Věštecké testování dlouhověkých na Kavkaze poukazuje na tento fenomén. A i testování dlouhověkých osob mimo Kavkazu ukazuje na tvorbu tohoto hormonu v tuku kolem svalů. Otestovali jsme to i na skupině dobrovolníků a funguje to znamenitě. Zkrátka je to tak.

Comments are closed