Reiki 3 oko

Datum sběru: 20.10.2015
Strana 1 z přibližně 266 výsledků
.
Reiki 3 oko.
.
reiki-4
.
.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki 3 oko? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Autista meteorit
https://en.wikipedia.org/wiki/Autism
WIKI: Autizmus je pervazívna vývojová porucha, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Deficit v komunikácii je hlboko spojený s problémami pri vytváraní vzťahov.
.
KOLEKCE 22 VIDEÍ METEORITY VOLNÁ SBÍRKA
.
KOLEKCE 83 VIDEÍ FENG SHUI METEORIT
.
ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÁM
.
Saša Pueblo
Pokračujeme v sérii zasvěcení do reiki. Zrealizovali jsme zasvěcení přes posmrtný záznam japonského autisty, který přežil v jednom z japonských klášterů a zasvěcoval japonských reikistů. Ne každý záznam se po smrti uchová, ale u autistického jedince je to možné a to hlavně proto, že mechanicky mnul meteoritické kameny.
.
Saša Pueblo vyhledal hrobové místo tohoto japonského mnicha a dokáže zasvěcovaným osobám zkopírovat tento objekt a uložit do aury nad jejich hlavu. Saša Pueblo si zašel do světa mrtvých vzpomínek. Jde o dimenzi 10 umocněné na – 20 až – 50 metru. Silní autisté po své fyzické smrti dokáží zanechat ve světě mrtvých strukturu svých vzpomínek. Pouze málo lidí dokáže po smrti uložit své vzpomínky do světa mrtvých. Obvykle do měsíce se vzpomínky uvolněné z těla a neuronů rozpadnou a definitivně se ztratí. Saša Pueblo si vložil kopii objektu zemřelého japonského mnicha. Neodebírá objekt nad hrobným místem, ale ze světa mrtvých vzpomínek si uložil do svého těla záznam zesnulého mnicha a tím se stává něco jako Tulku, který má v sobě takový posmrtný záznam. V Indii nebo v Tibetu mají Tulku 10 a více posmrtných záznamů.
.
Vyhledání živých jedinců s otevřeným třetím okem. Zasvěcení takové osoby do reiki a převzetí jejích zkušeností.
Je skoro nemožné najít někoho, kdo má otevřené reiki 3. oko a zároveň má něco s reálnými meteority. Otevření předhistorických struktur vytváří bytost v dané osobě a to přímo ze zakrnutých struktur rovnou uvnitř mozku. Hovoříme o reiki bytosti. A je možné tuto bytost zkopírovat od osob, které mají v mozku masivní otevřené tyto struktury. Tato bytost je oživeno předhistorické vědomí v mozku dnešní osoby. Pracovně ji budeme volat reiki bytost a bude vám pomáhat s rozvojem tohoto reiki a po určitém čase je schopna dělat léčby a zasvěcení z vás osobně. Samozřejmě, potřebujete meteoritické kyvadlo a komunikovat s reiki bytostí z mozku. Komunikace je v rovině něčeho jako magických formulí. Jak dělat toto reiki se zeptáte tím, že otázku přetlumočíte do pohybu kyvadélka a bytost vám dá znamení a nakreslí pro vás nějaký obrazec nebo napíše nějaký text. A takto nějak se s reiki bytostí 3. oko komunikuje a buduje společný vztah.
.
Třeba si trochu lépe vysvětlit, co jsou to předhistorické struktury v lidském těle a jak je popisuje evoluční medicína. V člověku vznikají během embryonálního vývoje. Jako kdyby v těle embrya a plodu ve zkratce proběhly všechny podstatné vývojové fáze a rychle zanikaly. Nezanikají, ale se postupně roztáhnou v těle dítěte a dospělé osoby a zůstávají tam v podobě zakrnutých kmenových buněk. Spí, ale lze je začít probouzet, spojovat a uvádět do aktivity. A v našem případě se bude probouzet předhistorická struktura přímo v lidském mozku. To může vést například k dobrým zdravotním vlivem. Předhistorické kmenové buňky obsahují plno malých mitochondrií fabrik a mitochondrií elektráren a když se aktivizují, působí příznivě na zdraví člověka. Ve věšteckém výzkumu dlouhověkých jedinců, kteří se v aktivní podobě dožili více než 100 let sme zjistili, že je nutné, aby se tyto struktury oživili a proto tyto osoby žijí tak dlouho. Pak je zde možnost dosáhnout mimořádnou schopnost vidět přes předhistorickou strukturu třetího oka všechno doslova věštecky. Předhistorické třetí oko se dá využít i jako budování duchovní bytosti. Rozumíme oživení třetího oka i s určitým vědomím, co měla tato struktura v historickém vývoji člověka. Je to interakce současné psychiky člověka inteligentního a vědomého si sama sebe jako člověka. Celá technika budování bytosti třetího oka potřebuje kyvadélko složené z provázku a na jeho konci je malý meteorit. A začne takzvaná komunikace s mikropohybem. Pozor, není to běžná komunikace, která má nějakou logiku. Jde spíše o komunikaci, jak přemostit dnešní psychiku na tuto předhistorickou strukturu třetího oka.
.
Esoterik reikista se neustále snaží v sobě otevírat předhistorické struktury po celém těle, podle evoluční medicíny je jejich v lidském těle na 200 oblastí. Jednou z nejdůležitějších je předhistorická struktura třetího oka a jeho rozvoj vede k věšteckému vnímání a k budování svého vyššího JÁ.
.
Zakrnuté oční nervstvo na čele
Ještě jsou tu drobné zakrnuté struktury několika očních nervů na čele mezi obočím. A tyto struktury lze aktivovat pro věštecké účely.
.
Reiki kompas – luopan – meteoritické železo
Jde vlastně o to, že reikista byl zasvěcen a dostal objekt luopan do aury nad hlavou ve tvaru jiskřícího lotosového květu. Šlo o kopii posmrtného objektu osoby, která měla feng shui kompas z meteoritického železa. Tento objekt reiki meteorit z jiného reiki zasvěcení se přemosťuje rovnou na otevřené předhistorické zakrnuté struktury a posiluje vše kolem věšteckých výkonů do tohoto světa.
Kostrč v systému Reiki kobra produkuje automatickou kresbu a věštecké znaky
Další přemostění může směřovat do kostrče, kde jsou zakrnuté struktury, které pracovaly v historii s ocasem. V evolučním vývoji člověk ztratil tento ocas, ale zůstal zde potenciál, který nazýváme třetí ruka. Třeba tuto oblast v kostrči meditací ovládnout a pak v ní produkovat různé znaky. Když mluvíme o reiki znacích, tak si je můžeme držet v představě nebo produkovat rovnou v kostrči za účelem i například reiki.
.
Proutek z meteoritického železa
Tak s tím jsem se nesetkal. Ale dal by se vyrobit ze železitého meteoritu takový dvouramenný proutek pro proutkaře, a tak hledat zdroj vody, ropy, plynu nebo předměty. Známe meče a jiné zbraně z meteoritického železa. Ozdobné předměty, sochy, tibetské mísy z meteoritického železa, předměty použité při obřadech, dokonce byly odlity meteoritické sochy Buddhů v Tibetu. Můžete vyrobit z meteoritického železa pyramidu nebo vložit meteorit do pyramidálního tvaru.
.
Rezonance z meteoritického objektu
Předpokládáme něco jako tibetské mísy vyrobené z meteoritického železa, na které se dalo určitým způsobem tlouci a vydávat určité rezonance a zvuky. Mluvíme o možnosti zvuků vydávaných právě přes meteority.
.
Přemostění na třetí oko
Jsou možnosti, jak přemostit klasické věštecké, senzibilní nebo astrologické techniky na třetí oko otevírající se v mozku: tarotové karty položené kolem meteoritů; kyvadélko vyrobené z meteoritu; kompas luopan pro Feng shui a namísto kompasu vložit meteorit; vytvářet z meteoritu různé sošky andělů; meditovat a dotýkat se meteoritů; vyrobit z meteorického železa pyramidu; vložit meteorit pod pyramidu; ukládat si meteorit na hlavu; dělat tahy rukama nad meteoritem; pohyb trvající delší dobu s meteoritem v ruce; magicko-intuitivní rozložení meteoritů kolem sebe, aby stabilizovalo určitý druh koncentrace; vytvářet z meteoritického železa například runové znaky; točení a obměňování s meteoritem uprostřed hypnotické spirály; kosti mrtvých zvířat, kosti lidské, kosti pravěkých lidí a přikládat meteority.
.
Autista meteorit
https://en.wikipedia.org/wiki/Autism
https://www.google.sk/#q=autista+site:ww…
WIKI: Autismus je pervazivních vývojová porucha, kterou charakterizují deficity v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Deficit v komunikaci je hluboce spojen s problémy při vytváření vztahů.
Kategorie: Lidé – autisté
Autista Stephen Wiltshire
WIKI: Stephen Wiltshire je britský výtvarník s diagnózou autismus. Proslavil se zejména schopností kreslit panoramata míst po jednom shlédnutí díky fotografické paměti na grafické vjemy.
Autista Daniel Paul Tammet
WIKI: Daniel Paul Tammet je britský autista s excelentními schopnostmi v matematice a přirozených jazycích.
.
.
Indigové dítě
WIKI: Indigové děti jsou čitelné již od prvních dnů po narození. V podstatě nemají potřebu spát a často bdí a pozorují své okolí.
.
.
Klinická smrt a posmrtné záznamy autistů
Smrt – klinická smrt
WIKI: Smrt člověka (informatika) je koncem života, zánikem všech životních funkcí, ukončení komunikace mezi psychikou a organismem. Jsou dvě fáze – klinická smrt, která je definována jako zástava životně důležitých funkcí organismu, nedochází k nevratnému poškození mozkové tkáně. Biologická smrt – konečný, nevratný stav, trvalé a se životem neslučitelné poškození mozkové tkáně.
Prožitek blízké smrti
WIKI: Prožitek blízké smrti nemá všeobecně uznávanou definici. Za osoby blízko smrti se dají podkládat osoby, jejichž fyzický stav by skončil smrtí, pokud by se v důsledku různých okolností rychle nezlepšil. Zážitek musí být v době umírání jasný, bez zlomkovitých nebo chaotických vzpomínek.
Klinická smrt
WIKI: Klinická smrt je lékařský termín pro ukončení krevního oběhu a dýchání, dvě potřebné kritéria pro udržení života člověka. Taková situace nastane, když srdce přestane bít v pravidelném rytmu, tento stav se nazývá srdeční zástava.
.
.
Kyvadlo meteorit – kineziologie
http://facearcane.apoort.net/?s=kyvadlo
WEB: Kyvadlo používáme jako věšteckou pomůcku, snadněji se jím pracuje s naší intuicí.
.
VIDEA KYVADLO NERVSTVO
http://en.wikipedia.org/wiki/Kinesiology
https://www.cimax.sk/lieky/kineziologia
https://facearcane.apoort.net/?s=kinezio…
WIKI: Kineziologie je jemná a účinná metoda, která řeší fyziologické, mechanické a psychologické mechanismy. Kineziolog testuje svalové napětí. Buněčná paměť dává možnost zjistit věk příčiny, protože organismus si pamatuje všechno, co se v jeho životě událo.
Videa kineziologie
 .
Automatická kresba – kostrč
Automatická kresba
WIKI: Automatická kresba je kresbou, kterou nijak neovlivňujete rozumem vědomými tahy tužkou, ba naopak, pokud kreslíte, jste uvolnění, bez myšlenek.
Kostrč jako pozůstatek ocasu
WIKI: Kostrč je vytvořena ze tří, čtyř nebo pěti rudimentární obratlů. V každém z prvních tří segmentů lze vysledovat elementární tělo a kloubové a příčné výběžky. Jako pozůstatek ztraceného ocasu.
.
Reiki kompas luopan – astrologie
WIKI: Luopan je čínský magnetický kompas, také známý jako Feng Shui kompas. Na rozdíl od typického kompasu ručička Luopanu ukazuje na jižní magnetický pól.
OBRÁZEK
VIDEÁ LUOPAN KOMPAS
.
.
Třetí oko
WIKI: Třetí oko – prahistorické šruktúra, Indie a uctívání člověka s opičí hlavou, čakra, která s tímto souvisí, pozor na zakrslé oční nervy na čele mezi očima – i to je důležité.
Epifýza
WIKI: Šišinka (epifýza, corpus pineal) je malý nepárový orgán, součást mezimozku (a konkrétně epithalamu). Je to endokrinní žláza produkující hormony melatonin a pravděpodobně i trofický hormon (glomerulotrofin) a endogenní halucinogen DMT. V některých kulturách byla šišinka označována jako “třetí oko” a považována za hlavní sídlo ducha.
Meditace na třetí oko
.
Čakra třetího oka
WIKI: Ajna – adžňá je 6.čakra, čakra čela (obočí), třetí oko, vnitřní oko, oko moudrosti, symbolizuje ji lotos s 96 (2 × 48) okvětními lístky; leží přibližně uprostřed hlavy, prst nad kořenem nosu, uprostřed mezi obočím, otvírá se dopředu.
 .
Indie člověk s opice hlavou – Hanuman
WIKI: Hanuman je hinduistický bůh v podobě opice. Objevuje se v eposu Rámájana jako pomocník prince Rámy. Indové označují Hanuman za polobožských bytost.
.
Slepec
WIKI: Úplná slepota je trvalá a úplná ztráta zraku, kdy nemocný nemůže vůbec vnímat světlo. Jako praktická slepota se označuje podstatné snížení zrakových funkcí. Úplná nevidomost je ztráta zraku zahrnující stavy od úplné ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí.
.
.
Senzibil
WIKI: Senzibil je člověk, který má mimosmyslové schopnosti a je schopen i mimosmyslové vnímat. Senzibilové, především mnozí léčitelé jasnozřivě získávají informace o životě jiných lidí nebo o jejich nemocech, dokážou diagnostikovat nemoci obyčejným “vnitřním zrakem” nebo snímáním aury.
Senzibilita
WIKI: Senzibilita je zvýšená citlivost, vnímavost, hlavní schopností hůlek je citlivost, tedy senzibilita.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensibilit…
VIDEA PROUTKAŘ SENZIBIL
.
.
Sluch a sluchové orgány
Sluch
WIKI: Sluch je jeden z pěti smyslů člověka, který je asi nejvýznamnější při komunikaci s jinými lidmi. Poslechem trávíme spoustu času a sluch představuje rychlý a účinný způsob získávání informací.
Ucho
WIKI: Ucho je orgán sluchu a rovnováhy. Dělíme ho na vývojově i funkčně na tři části: vnější ucho, střední ucho a vnitřní ucho. Ucho mladého člověka dokáže vnímat zvuk v rozsahu frekvencí 20 – 20 000 hertzů, starší člověk obvykle slyší jen v rozmezí frekvencí 50 do 8000 Hz.
Zvuk
WIKI: Zvuk je každé podélně mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopné vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. Frekvence tohoto vlnění leží přibližně v rozsahu 20 Hz až 20 kHz, vně těchto hranic člověk zvuk nevnímá. V širším smyslu je možné považovat za zvuk i vlnění mimo tento rozsah, tedy infrazvuk a ultrazvuk.
Svaly zakrslé kolem ucha
WIKI: Pokud nemáte v sobě rozvinuté prehistorické kmenové buňky nebo dokonce zakrslé orgány, případně narostlé náhradní prehistorické orgány, tak to nahradíte přepojováním se na dálku na zvířecí embrya v přírodním vědomi, kde hledáte ve své mysli co vás spojuje a ne co rozděluje.
Klinická smrt
.
Smrt 
WIKI: Smrt člověka (informatika) je koncem života, zánikem všech životních funkcí, ukončení komunikace mezi psychikou a organismem. Jsou dvě fáze – klinická smrt, která je definována jako zástava životně důležitých funkcí organismu, nedochází k nevratnému poškození mozkové tkáně. Biologická smrt – konečný, nevratný stav, trvalé a se životem neslučitelné poškození mozkové tkáně.
Prožitek blízké smrti
WIKI: Prožitek blízké smrti nemá všeobecně uznávanou definici. Za osoby blízko smrti se dají podkládat osoby, jejichž fyzický stav by skončil smrtí, pokud by se v důsledku různých okolností rychle nezlepšil. Zážitek musí být v době umírání jasný, bez zlomkovitý nebo chaotických vzpomínek.
Klinická smrt
WIKI: Klinická smrt je lékařský termín pro ukončení krevního oběhu a dýchání, dvě potřebné kritéria pro udržení života člověka. Taková situace nastane, když srdce přestane bít v pravidelném rytmu, tento stav se nazývá srdeční zástava.
.
.
Fantazie nad meteoritem
.
WIKI: Fantazie je schopnost, proces nebo produkt tvorby široké palety významových útvarů, např. obrazu prostředků a konečného výsledku dotčené činnosti, programu chování v neurčité problémové situaci, obrazů, které nahrazují činnost, obrazů, které jsou nebo nejsou …
Fantazie přeměněny na tarotové karty
WIKI: Tarot je soubor 78 karet spolu s odvozeným systémem výkladu a postupů, které se používají ke studiu ezoteriky, meditaci nebo věštění. Tarot je blízkým příbuzným souborem hracích karet zvaných tarokových karty, které se dodnes používají na hru tarotem.
Věštectví
WIKI: Seznam stránek o věštectví a věštění. Věštkyně, kartářky, jasnovidky, weby o věštectví, astrologie, metody věštění, eshopy s pomůckami na věštění a esoteriku.
 .
Kryptografie – Grafologie
Kryptografie
WIKI: Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. Kryptologie zahrnuje kryptografii a kryptoanalýza, čili luštění zašifrovaných zpráv.
Grafologie
WIKI: Grafologie je forma psychologické diagnostiky. Zabývá se rukopisem, jeho vztahem k osobnosti. Je to jedna z projektivních metod psychologie, pomocí které se diagnostikuje osobnost. Je založena na výrazech a symbolech.
.
Předměty z meteoritů
Meteoritické nože
Meteoritické meče
WEB: Nože a meče vyrobeny z meteorického železa
.
Seansa ektoplazma z kosti
Ektoplazma
WIKI: V parapsychologie se ektoplazma nazývá záhadná substance, viditelný výron jakési bělavé hmoty z těla média při spiritistických seancích. V určité vzdálenosti od těla nabývá podobu, vytváří končetiny, obličej a dokonce i celé osoby.
.
Anděl reiki věštectví
WEB: Reiki systém a aktivizace embryonálních struktur lidského těla, jsou to neurony a nervové struktury, které vznikly během 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. měsíce života embrya u těhotné matky.
Videa Andělé a víly 
.
Klasické věštecké techniky
Věštění
WIKI: Věštění je předpovídání budoucích událostí, osudu hadačům na žádost nebo při inspiraci. Věštění se člení na extatické věštění, znalecké věštění a na náhodné věštění. Známou věštecké knihou je I-ťing.
.
Věštírna
https://facearcane.apoort.net/muzeum-gre…
WIKI: Věštírna je posvátná místnost, kde kněží přednášeli věštby a proroctví. K nejznámějším věštírnou patří např. Věštírna v Delfách, v Dodóni nebo v Epidauru. Další věštírny se nacházely v megalitických chrámech na Maltě jako např. V chrámu Hagar Qim.
.
VIDEA FENG SHUI KOMPAS
VIDEA LUOPAN KOMPAS
.
.
VIDEA FENG SHUI MEDITATION MUSIC
.
.
VIDEA FENG SHUI CHI ENERGY
VIDEA FENG SHUI SYMBOLS
VIDEA FENG SHUI STONE FOUNTAINS
.
FENG SHUI CRYSTAL BALL
.
VIDEA FENG SHUI SPIRAL
VIDEA CRYSTAL ILLUMINATION ART
.
VIDEA ILLUMINO WIND VANE
VIDEA FENG SHUI CHINESE GOLD INGOT
.
VIDEA METEORITY VOĽNÁ ZBIERKA
VIDEA METEORITE KNIVES
VIDEA METEORITE SWORD
VIDEA METEORITE RINGS
Sbírka 200 videí meteoritů
.

Comments are closed