Pohybové vzorce

Datum: 05.06.2014

.
Pohybové vzorce
.
Zpracoval pro vás psychotronik Saša Pueblo
sasapueblo@gmail.com
.

Pohybové vzorce v esoterice. .

Saša Pueblo: Budeme se věnovat problematice využití pohybu v esoterice a to jednak pro samotnou esoteriku, ale i pro zdraví a dlouhověkost. Pokusíme se informovat, jak v tomto směru postupuje Saša Pueblo, který se věnuje i nácviku různých pohybových aktivit v rámci esoteriky a zdraví.
Na začátek bychom napsali o tom druhu pohybu, který vlastně lidské oko ani neví zachytit a to je jemné kmitání a mykání nervových zakončení v celém těle esoterika. Asi víte, co je to nervová soustava v lidském těle. Nejdelší nervy jdou přes míchu z hlavy až do končetin. A významný je i toulavý nerv, který jde ze středu hlavy přes krk do plic a odtud do dalších orgánů a končí v pohlavních orgánech. Centrála všech nervů v těle je kdesi uprostřed hlavy, kde končí páteř a toto místo voláme prodloužená mícha.
Pár užitečných webových adres na Wikipedii:
.
Na orgánech a systémech těla jako jsou cévy, žíly a lymfatické řečiště, končí množství nervových zakončení a řídí tyto oblasti. Mnoho nervových zakončení je ve svalech. A tyto nervová zakončení jsou neustále v jemném kmitání a tudíž je zde doslova neviditelný pohyb.
Nervová zakončení v těle
Jak tento neviditelný pohyb nervových zakončení udělat viditelný? Jednoduché řešení je kyvadélko, které se skládá z visícího provázku, na jehož konci ve spodní části je zavěšen kus kovu. A když takové kyvadélko vezmete do prstů například pravé ruky, přesněji mezi palec a ukazováček, tak zjistíte, že po určitém čase se kyvadélko začne pohybovat. A toto je projev mikropohybu nervových zakončení. Tedy je logické, že kyvadélko zde bude sloužit k nácviku spojení vaší psychiky s tímto druhem pohybu. A vlastně jde o nácvik základních věšteckých schopností. V ruce máte kyvadélko, dáte si pod kyvadlo flašku kyseliny a musíte své nervová zakončení naučit, aby se ani nehnuly a zablokovali jakýkoliv pohyb kyvadélka nad kyselinou. Pak si dáte před sebe sklenici vody a kyvadélko a přinutíte své nervová zakončení, aby vykázaly pohyb kyvadélka např. zleva doprava nebo do kruhové rotace. Vodu tělo může, ale kyselinu v žádném případě nepotřebuje. Cvičíte na všech prstech pravé a levé ruky a na prstech jedné i druhé nohy. Trénujete mnoho let a důsledně, dokud si v mozku nevytvoříte cvičením trvalou vlastnost a pak už můžete cvičit v představě. Pokud v budoucnu cvičíte rané stádia klinické smrti, tak dokážete z bioenergií v těle vytvořit energetické objekty ve tvaru kyvadélka. Z hlediska medicínského esoterik rozšíří svou koncentraci a své vědomí do nervových zakončení celého těla.
Mikropohyb mikrotubulů uvnitř buněk a jejich buněčných jader
Jde o výzkum kvantové biologie, který objevuje v buňkách po vědeckém bádání na úrovni nano světa (to je velikost 0,0000001, tedy extrémně malý mikrosvět) mikrotubuly. Mikrotubuly jsou něco jako pavučina uvnitř všech buněk lidského těla a hlavně v neuronových buňkách. Zde si můžete udělat představu, o čem píšu a kde se to bude cvičit.
Mikrotubuly na Wikipedii:
Na začátku průniku do mikrotubulů v neuronových buňkách a to hlavně mozku je třeba dobře ovládat koncentrační cvičení do jednotlivých částí mozku jako je 2 kusy přední mozek (pravý a levý), spánkový mozek, temenní mozek, zadní zrakový mozek, mozeček o velikosti menšího tenisového míčku, střední mozek na konci prodloužené míchy velikosti menšího vajíčka a nachází se tam hormonální žláza hypofýza a epifýza. Zde všude se třeba naučit koncentrovat a dlouhodobě to cvičit, dokud se v neuronech neutvoří nová vlastnost nebo jinak řečeno, nová schopnost trvale se koncentrovat do těchto oblastí. Je možná koncentrace i do samotného nitra neuronů, ale to už třeba mít cvičené rané stádia klinické smrti, abyste reálně zvládli koncentraci do svých fyzických neuronů a ne do představ o neuronech.
Jak se proniká a koncentruje do mikrotubulů, které zajišťují opravy a údržbu orgánků uvnitř buněk a zvlášť neuronů? Použijete na to technickou pomůcku a to je psychowalkman. Používání tohoto zařízení umožňuje rozkmitávání právě mikrotubulů a zvlášť neuronů v mozku esoterika. Proč takto chceme postupovat? Mikrotubuly v neuronech fungují jako součást lidské paměti a ukládání vzpomínek a kmitání a vibrace je přirozená záležitost. Jednak se snadněji dostanete k vzpomínkám a pak se naučíte přes mikrotubuly operovat v neuronech a mimo ně. Tento výcvik je mimořádně potřebný.
Videa microtubules
Pohyb prstů při psaní, vyšívání nebo psaní na klávesnici
Pokračujeme v dalším nácviku, který směřuje k jemné motorice prstů a svalů. Pod jemnou motorikou zde chápeme schopnost vyšívat a schopnost kreslit a podobně. Cvičení tajči jsou založeny i na pohybu prstů v systému jemné motoriky. V temenném mozku naleznete pohybové centrum pro jemnou motoriku. Pronikáte do centra a postupně ho ovládáte. Ovládnutí nervstva a center pro jemnou motoriku je nezbytné z důvodu pohybu mysli v lidském těle, ale i mimo těla a to mimosmyslově. Ještě bych doplnil, že sem mohou patřit cvičení prstových módů uplatněných v systémech jógy.
Mudra
Video mudry – prstové módy
Video tajči
Pohyb částí těla založený na svalech a svalových plotýnkách
Jedná se o ovládnutí velkého pohybu, ke kterému jsou potřebné nosné, ale i kosterní svaly pod nosnými svaly. Kosterní svaly jsou rezervní a jen málo lidí o nich ví, má je cvičením funkční a používá je. Velký pohyb je chození, cvičení a provádění určitého druhu práce. Ale mohou to být i cvičení či kung. Patří sem i jogínské cvičení základních ásan a různých pozicí celého těla. Tedy medicínsky jde o koncentraci do oblastí svalů, jejich vláken a pohybového centra v temenním mozku. Ovládnout velký pohyb je standardní a normální. Často jde o pohyb zvířat a jejich imitace. Pohyb přírodního člověka a jeho rituální a komunikační pohyby.
Video čikung
Opak pohybu je jogínská nehybnost
Musíme se zde zabývat opakem pohybu a to je nehybnost. Na tato cvičení se určitě hodí jóga a přímo hatha jóga a v ní množství ásan. Jóga je vlastně ideální vstup do duchovna a ezoteriky. Jde o pozice nehybnosti, blokování pohybu a udržování nehybnosti. Vlastně nejde ani tak o precizní cvičení každé asány, ale naučit se sedět nehybně. Tedy usadit se do určité pozice a v této pozici se postupně zklidnil, uvolnit a hlavně v ní vydržet a překonat chuť těla se neustále hýbat a kamsi se pohnout. Je to vlastně cvičení na ovládnutí pohybových vzorců. Rozhodl jsem se nehýbat, a tak se nehnu delší dobu. Na začátek nemusíte být na sebe až tak přísný a když nevydržíte nehýbat se, tak se mírně pohněte, ale co nejméně. Po určitém čase se naučíte koncentrovat na svaly těla a hýbat se ve svalech tak nenápadně, aby to nikdo neviděl. A toto je hlavní smysl nehybnosti, abyste pohyb prováděli uvnitř svalů.
Hatha jóga
 .
Velký pohyb celého těla a mikropohyb
Jde o pohyb založený na nosných – příčně pruhovaných i kosterních svalech. Tedy je to velký pohyb, kde se účastní svaly celého těla. Esoterik si procvičuje z důvodu zdraví strečink, pilates, cvičí na míči a jiné. Zároveň cvičí cvičení na rovnováhu jako jsou dervišské tance, procvičuje tajči, čikung a jogínské pozice. Může cvičit monotónně se opakující pohyb, který ho uvede do transu. Například i počítání se zavřenýma očima vede do transu a to je něco jako hypnotický stav, kdy se dá účinně působit do mozku a do neuronů v něm. Esoterik se musí při meditaci naučit klidně sedět a moc se nehýbat. A tak se sice naučí nehybně sedět, ale to je zdání, že je v nehybnosti. Esoterik sice klidně sedí, ale z mozku se koncentruje skoro do všech svalů těla a snaží se vyvíjet mikropohyb. Tento pohyb nevidět, ale zato ve svalech se aktivizují nervová zakončení, jako kdyby seděl v některé z ásan. Esoterik si vytvoří představu v mozku o asáně, ve které chce sedět a pak aktivizuje jednotlivé nervy ve svalech, jako kdyby v asáně skutečně seděl. A toto esoterik vytrvale cvičí, aby na základě představy o asáně vyvolal ve svalech nenápadné kmitání nervstva. Takto může esoterik za necelou sekundu přejít do jiné asány a takto to procvičuje. Je zajímavé využít tuto schopnost na cvičení takových ásan, do kterých se nemůže dostat žádný jogín. Takto může jakože v nehybnosti sedět a cvičit tajči, čikung, prstové módy a dokonce se dá dosáhnout i jemný trans, který na cvičícím esoterikovi není vidět. Esoterik se specializuje na takovýto druh zvládnutí mikropohybu nutného pro meditaci, kde klidně sedí, ale ve svalech jde mikropohyb. Samozřejmě, k těmto cvičením třeba přidat i věštecké výkony na vnímání, kde děláte pohyb ve svalech.
Překonání dýchacího reflexu
I zde jde o specifický pohyb. Správné dýchání začíná v oblasti kříže na zádech a jde nahoru po zádových svalech. Bránice nebo pobřišnice se tlačí nahoru, svaly mezi žebry se pohybují směrem nahoru a vytlačují CO2 a nabírají kyslík. Když se nadechnete a sevřete alveoly v plicích, tak vzduch nepůjde dovnitř krve, ale ven přes hlasivky. Na příjem vzduchu do krevního řečiště slouží pouze velikost plic jako tenisový míček. Tedy plíce slouží jako zásobník vzduchu na mluvení a průchod vzduchu z plic do hlasivek. Plíce na dýchání plynů jako je kyslík a CO2, ale i dusík. Jsou k dispozici různé dechová cvičení iv systému jógy.
.
Když sedíte v meditační pozici na židli, tak třeba na meditaci upravit i dýchání. Nemůžete mít v plicích vysoký obsah CO2, to byste měli i vysoký obsah kyslíku. Čím více CO2 máte v krvi, tím je tam i více O2 a to není přípustné. Třeba udělat krátký nádech, hluboký výdech a z plic vytlačit ven všechen vzduch a toto zopakujete vícekrát. Pak dosáhnete nízkou hladinu CO2 a nízkou hladinu O2.
Třeba upravit i rychlost dýchání. Můžete přijít meditovat a můžete příliš rychle dýchat. Zpomalíte rychlost dýchání přímo v plicích. V plicích lze dělat vakuum a to tím, že všechno vydýcháte. Nebo protlak a tlak tím, že do plných plic znovu dodýchat vzduch a zároveň nevydychovat. Může se stát, že se prudce při meditaci sníží obsah CO2, a tedy i kyslíku na mimořádně nízké hodnoty, tak si dá esoterik na nos a ústa ruce v podobě mušle a dýchá a vydechuje obsah v dutině z přiložených rukou. Zvýší obsah CO2 v krvi a pak se dotáhne při volném dýchání i kyslík.
.
Esoterik se musí naučit překonat potřebu silně a intenzivně dýchat, přestat se bát smrti a ovládnout své dýchání. Esoterik vydechne vzduch z plic a dá si záležet na všem vzduchu a pak počítá do 10 a klidně se nadechne. Na druhý den si to zopakuje, ale už nedýchá a počítá do 20 na prstech ruky. Pak se klidně nadýchá. A pak další den počítá na prstech do 30. Další den do 40 a další den do 50. A když je třeba, počítá se další dny i dál. A takovým cvičením překonáte dýchací reflex a osvobodíte se od věčného pohybu plic a potřeby dýchat a nadechnout se. Pozor na blaženostní stavy a chuť v nich zůstat. Upozorňuji, že toto cvičení cvičíte výhradně na vlastní odpovědnost. Pokud jste nějak nemocní a máte nestabilní psychiku, tak tato cvičení nedělejte. Tato cvičení mohou při neopatrném postupu poškodit zdraví. Nedoporučuji vám ho cvičit. O dýchání na Wikipedii:
Bioenergie lidského těla, mitochondrie, reiki a magmatické energie
Bioenergie lidského těla vzniká uvnitř buněk těla a nejčastější a nejsilnější právě ve svalových buňkách. Ale vlastně v každé buňce těla najdete mitochondrie. Když nevíte, jak to vypadají, tak si klikněte na tuto adresu a poznejte sebe i své mitochondrie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondri…
Každá mitochondrie je malá lékárna, která mění chemickou energii na bioenergii pro samotnou buňku. Tato bioenergie se neustále z těla ztrácí a lze ji vnímat kolem člověka jako auru. http://en.wikipedia.org/wiki/Aura_(paran…
Aura je hromadění bioenergie z mitochondrií nacházejících se v buňkách a věštecky je možné číst, co se děje s bioenergií v lidském těle. Pokud je psychika nestabilní, tak jsou i nestabilní bioenergie z mitochondrií, kolem těla netečou, neobalí ho a deformují se. Čím větší deformace, tím blíže k psychiatrovi. Tak se to mimosmyslově diagnostikuje a pak i léčí.
Bioenergie z mitochondrií se v esoterice skrývají pod pojem reiki a něco si o tom najdete na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Reiki
Reiki energie z mitochondrií se může pomocí znaků reiki akumulovat a silně posilovat auru kolem reikisty. Základ reiki je uložen kolem míchy. Zde jsou paleontologické struktury, které nám zůstaly po období, kdy na planetě Zemi nebyl stabilní magnetismus jádra planety Země, a tak se organismus musel chránit tím, že hromadil vlastní bioenergii a v ní i vlastní magnetismus jako ochranu svých neuronů a nervstva. A tento systém je možné aktivizovat a využívat.
Pak je tu jiná aktivita mitochondrií a to produkovat nejen bioenergii, ale ji produkovat jako magnetickou nebo zmagnetizovanou energii. Tedy lidské tělo funguje jako množství biomagnetů. Je to kombinace otevření ganglií kolem míchy a propojení na bioenergii mitochondrií v buňkách esoterika. Procvičuje se to léčbou slaboproudem a používáním magnetů. Tedy máme tu něco jako magnetický pohyb v těle esoterika. Není běžné, aby se lidské tělo chovalo jako biomagnet. Je to prostě vzácné.
Pohyb vědomí a koncentrace do celého těla esoterika
Jde o speciální pohyb, který začíná v přední části mozku. Přední mozek obsahuje čichové buňky a hodnocení vůní a v této oblasti je umístěno vědomí člověka. Představte si ho jako energetickou kouli velikosti tenisového míčku. Esoterik se bude během své esoterické kariéry neustále snažit tuto energetickou kouli postupně roztáhnout do celého těla. Esoterik se různými technikami koncentruje na tuto energetickou kouli, kterou je možné v lidském těle vnímat pouze mimosmyslově a to věšteckými smysly a nestálé ji roztahuje do orgánů a systémů v těle, pak do buněk, bílkovin, aminokyselin a prvků. Říkáme tomu cesta k extrémně rozšířenému vědomí uvnitř těla esoterika. Některé úrovně lze dosáhnout pouze po cvičeních klinické smrti a umírání a to prvních 5 minut. Dosáhnout úrovně minimálního odpojení svých vzpomínek od 90 % neuronů jako je to u starých 80 ročních lidí, jejichž síla neuronů nestíhá držet vzpomínky silně propojené na vlastní neurony. Smrt znamená úplné odpojení vzpomínek od neuronů a už se nikdy více nepřipojí k neuronům. Nebudu zde podrobně rozebírat, na čem jsou uloženy vzpomínky člověka – je to součást kvantové biologie a světa 10 umocněno na minus 20 a i více a to je pro dnešní vědu neznámé prostředí. Kvantovaná biologie sem udělala malý krůček. Zde si o kvantované mysli něco najdete:
Zde je toho více a prohledejte zdroje

Comments are closed