Plíce

Datum: 24.05.2014
.
Plíce
.
Zpracoval pro vás psychotronik Saša Pueblo
sasapueblo@gmail.com
..
pluca-1
.
Nemoci plic a dýchacích cest
.
Anatomie plic a co o ní třeba vědět
Saša Pueblo: Je rozumné si něco přečíst o plicích a vědět, jak to v nich funguje. Vizualizace, jak se mění nemocné plíce na zdravé je již léčba. Tento druh léčby je podpůrný a vizualizace musí být dělaná každý den po mnoho let. Takové vizualizace vás motivují, abyste bojovali a dělali ty správné kroky na uzdravení plic.
.
Pokud máte plíce zdravé a máte přes 50 let, tak je třeba si uvědomit, že ztratily již svou výkonnost a pokud je nebudete cvičit, tak postupně ztratí schopnost dostat do krve, a tedy i celého těla dostatek kyslíku. A to už běží stárnutí na plný plyn a je třeba ho vhodnými zásahy maximálně zpomalit. Třeba si uvědomit, že ve starším věku přestáváme běhat a pohybujeme se pomaleji. Ale celkovou kapacitu a všechny buňky plic využíváme při běhu a ne pomalém pohybu. A to ve starším věku dáváme doslova souhlas organismu, aby postupně likvidoval buňky a nakonec i části těla. A právě dechovými cvičeními a vhodnými terapiemi dosahujeme to, že organismus nebude tak rychle plíce likvidovat. A nemyslete si, že ve starším věku se organismus bude o plíce vzorně starat. To je velký omyl. Ve starším věku vám organismus odevzdal plíce a když se nebudete starat, tak nebudou funkční a postupně zaniknou.
.
Dechová cvičení
Základem péče o plíce a plicní buňky je pohyb a sportování, ale i dechová cvičení různého druhu, které nutí plíce, aby pořádně dýchali a udržovali si vhodnou schopnost nabrat kyslík. Vezměte si jen tak pro zábavu balón a nafoukejte ho. Kolik se do něj vešlo vzduchu na jedno nadechnutí a jednu kapacitu plic? A pak měsíc postupně dělejte dechová cvičení a uvidíte, o kolik více dostanete vzduchu z plic na jedno vydechnutí. Nebo když máte doma mladší osobu, tak ať ona fouká do balónu vzduch a zjistíte, jak vaše plíce ochably a nejsou schopny přijímat kyslík. A když není v těle dost kyslíku, tak stáří běží jedna radost. Bez kyslíku není v těle pořádná chemie.
.
Hustota alveol v plicích a jejich stav
Alveoly to jsou ty buňky, které dokáží do sebe dostat kyslík, vtisknout ho do krve a červené krvinky jej pak naberou a transportují do těla. Předají ho buňkám těla a seberou kysličník uhličitý a přes žíly jej dostanou k alveolám. Tento mechanismus při chorobných stavech funguje špatně a stáří je stav, kdy počet alveol nestálé klesá a slábne i jejich aktivita. A tak se o plíce třeba pečovat, aby alveoly ubývaly pomaleji a byly funkční. No nepůjde to jen tak samo od sebe. Například v plicích je takový systém, že když máte normální pohyb nebo se nehýbete, tak neustále dýcháte toutéž oblastí plic. Ale během několika let psychotréningu se naučíte dýchat nejen určitou částí plic, ale doslova celými plícemi, jako kdybyste běželi. Jednoduše cvičením a koncentrací do plic a neuronů v míše si pozměníte pohybové vzorce dýchání. Několik cvičících během několika let začali dýchat v klidu celými plícemi a také ve starším věku dostanou do těla dostatek kyslíku na rozdíl od těch, co nedělají dechová cvičení.
.
Hladké svalstvo a v jakém stavu se nachází
Mělo by vás zajímat, v jakém stavu máte v první řadě svaly uvnitř plic. Mluvíme o hladkých svalech a procvičují se dechovými cvičeními, ale i aerosolovými terapiemi.
 .
Plíce mají povrch 100 m2
Celkem pěkné číslo. Ale v zásadě jde o povrch buněk, na povrchu buněk je buněčná blána a přes tuto buněčnou blánu se musí dovnitř alveol dostat kyslík a ven kysličník uhličitý. To je každému jasné. Už méně je jasné to, že aby tyto plyny šli přes buněčnou blánu dovnitř a ven je třeba mít v těle dostatek B vitaminů, pak dostatek vanadu jako základu inzulínu, a tedy dostatek cukrů a kyslíku pro vlastní fungování alveol. Pak je třeba, aby na buněčné bláně byly ionty a prvky jako je železo, měď a také vápník vázané na aminokyseliny. Jednoduše horor to psát a ještě tomu rozumět. Toto vše je na povrchu alveol, pokud je v trávení člověka všechno v pořádku. A pokud máte 50 let, tak trávení je málokdy v takovém stavu, že by bylo těchto látek v těle dostatek. A tak si uvědomte, jak ovlivňuje dobře fungující trávení zdravotní stav plic.
 .
Čištění vdechovaného vzduchu a tvorba hlenu v plicích
Do plic se dostávají kromě vzduchu i částečky prachu a je třeba, aby se jich plíce zbavovali a dělají to hlavně přes hleny, které obsahují toxicitu. Hleny vykašlu, ale se dostávají do dýchací trubice a odtud buď do plic nebo žaludku. Je to přirozené. Hlen může být výsledek aktivity bílých krvinek, které zabily nevhodné mikroorganismy v plicích. Čištění plic a aktivita bílých krvinek funguje dobře, pokud je ochranná vrstvička na alveolách. Pokud tato vrstvička chybí a nefunguje dobře imunitní systém, tak plíce se zanášejí prachem a do systému pronikají nevhodné mikroorganismy.
Průtok krve plícemi a dostatek kyslíku v krvi a celkově v těle
Třeba si uvědomit, jak je důležité, aby cévy, žíly a v nich kolující krev obíhaly kolem alveol. Na to má vliv právě i celkový stav srdce a srdce zase závisí na kvalitě krve. Pod kvalitou krve rozumíme, aby se krev nezahušťovala, aby byla krevní plazma dostatečně kvalitní. Krevní plazma je průzračná tekutina a produkují ji hlavně játra. Pak musí být v krvi dostatek něčeho jako nitroglycerinu, aby krev mohla předat živiny a také kyslík buňkám. Tedy stav v plicích ovlivňuje i stav srdce a stav krve a jejích složek.
.
Vzájemné vztahy plic, ledvin a močového měchýře
Třeba si uvědomit i mechanismus, který je skrytý a nelze jej zpozorovat běžnými smysly. Ale zkuste si zapamatovat, že pokud chcete mít zdravé plíce, musíte se starat o zdravotní stav měchýře a naopak.
.
Neurony řídící dýchání v plicích
K dýchání je v neuronech vytvořen automat a vlastně člověk dýchá, aniž vynakládal nějaké úsilí. Ale jiná situace nastává v případě chorobných stavů a když plíce nedýchají automaticky. A kde je tento automat na dýchání? Největší část se nachází v míše a není dobré, aby se tento mechanismus poškodil, přestal pořádně fungovat. A dokonce je dobré trénovat tyto neurony, aby se v případě nemoci nebo stáří naučili dýchat například povrchem celých plic.
.
Místa nefunkčních tkání v plicích
Pokud se někdo nestará o své plíce a ty stůňou nebo jsou od narození slabé, nebo je zde hluboké stáří je rozumné si dávat plíce kontrolovat a pořádně se o ně starat. Když tak neuděláte, tak postupem let se v plicích bude objevovat více a více nefunkčních oblastí a bude klesat počet alveol a to není dobré.
Celková stařecká ochablost plic
Měli byste si dobře uvědomit, že pokud se někdo ve starším věku nebude o své plíce pořádně a aktivně starat, tak nemůže počítat s dobrým dýcháním a dostatkem kyslíku v krvi. A pokud se někdo nestará o své plíce, nemůže počítat s vitalitou během stárnutí. To prostě nejde. Pokud jsou plíce dlouhodobě nemocné, tak musíte je léčit celé roky a vydržet. Celkově nedostatek péče o plíce vytváří hlavně ve starším věku spoustu rizik pro zdraví.
.
Astma, alergie a stav plic
Mimořádně riskantní stavy pro plíce jsou různé druhy alergií jako na prach nebo roztoče. Mimořádně rizikové jsou astmatické stavy z brzlíku kolem hrudní kosti. Z tohoto místa může vytékat něco jako bioenergie, která může bránit normálnímu dýchání.
Imunitní systém, stav plic a onkologická onemocnění
Je třeba se starat i o dobrý imunitní systém a jeho vitalitu. Například se během celého života mírně potírat pryskyřicí. V případě stárnutí je přírodní pryskyřice mimořádně důležitý fenomén, který udržuje imunitní systém v aktivní kondici. Samozřejmě, dobrý imunitní systém je i ochrana před onkologickými onemocněními plic.
 .
Anatomická část
Plíce
Plicní sklípek
Brzlík
Obrázky, videa, animace a 3D objekty plic a dýchací soustavy
Plicní choroby
Anglickém jazyce zpracované informace kolem nemocí plic
Celkově respirační nemoci dýchacího systému
Bakteriální choroby plic a mohou se vyskytnout i netradiční mikroorganismy
Rakovina plic a všechno kolem tohoto onemocnění
Výjimečné onemocnění plic a to je tuberkulóza
Astma
Antiseptika a dezinfekce lidských buněk a tkání

Comments are closed