Plazma art

Datum: 28.12.2013
Strana 1 z přibližně 10 výsledků
.
Plazma art
.
Přináší sponzor: psychotronik/saša pueblo
5M
Plazma – videa
Podle stupně ionizace rozlišujeme slabě ionizované plazma a silně ionizované plazma. V slabě ionizovaném plazmatu je koncentrace nabitých částic zanedbatelně malá v porovnání s koncentrací neutrálních molekul. Naproti tomu v silně ionizovaném plazmatu převládá koncentrace nabitých částic.
Tokamak simulation
Vortex physics
.
Fury plasma sculpture
Plasma Sculpture
Deep Blue Plasma
Rayleigh-Benard
.
Cubic cavity flow
. 
Aholia Fractal
Hypermeshy Fractal

 

Comments are closed