Megality

Datum: 31.03.2014
Strana 1 z přibližně 103 výsledků
.
Megality
.
Přináší sponzor: psychotronik/saša pueblo
http://www.cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@gmail.com
9M
.
Megality
WIKI: Megalit souhrnně označuje objekty z velkých, neopracovaných a/nebo nahrubo opracovaných balvanů, budované pravěkými lidmi. Sloužily účelu pohřebnímu, kultovnímu, astronomickému, případně chronologickému. Vyskytují se nejvíce v Evropě a Středomoří, obdobné stavby lze ovšem nalézt po celé planetě
.
Megality
WIKI: O megalitické kultuře na Maltě je možno mluvit přibližně s prvními svědectvími o osídlení ostrova, tedy v době kolem 5. tisíciletí př. n. l.; z této doby se zachovala zejména keramika. Obyvatelstvo neznámého původu, které Maltu osídlilo zřejmě ze Sicílie a žilo v matriarchální společnosti, zanechalo mimo zbytků svých obřadných chrámů i keramiku (tzv. šedivá a červená skorbská fáze) a sošky
.
Megality
WIKI: Toto je seznam monolitů uspořádány podle velikosti největšího bloku kamene na webu. Monolit je velký kámen, který byl použit k vytvoření struktury nebo pomník, a to buď samostatně nebo společně s jinými kameny. V tomto seznamu byl nejméně jeden obrovský kámen přes deset tun přesunul vytvořit strukturu nebo památník
.
VIDEA MALTA MEGALITY
.
.
VIDEA MEGALITY ENGLISH
.
.
VIDEA MEGALITY EVROPSKÉ
.
.
VIDEA MEGALITY PERU
.
VIDEA MEGALITY TRANZ
.
.
.
.
VIDEA MEGALITY SVĚT
.
.
.
VIDEA MEGALITY MACHU PICCHU
.
.
VIDEA MEGALITY NEOLIT
.
.
.
.

Comments are closed