Megalitický trans

Datum: 23.05.2014
Megalitický trans

Zpracoval pro vás psychotronik Saša Pueblo
sasapueblo@gmail.com
.
megality
Megalitický trans a megalitické videa
Saša Pueblo: Věnujeme se megalitické kultuře a megatilickým stavbám, které jsou rozptýleny doslova po celém světě.
Celkově je v esoterice třeba hluboce se věnovat pravěkým a přírodním lidem. Tedy esoterik si postupně během 20 leté dennodenní aktivity projde skoro všechny komunity pravěkých a přírodních lidí. Tedy začíná se etnografií o pravěkém člověku a jeho jeskynním způsobu života. To jistě platí o šamanských kulturách a to všech oblastí na zemi. K tomuto studiu využijte Wikipedii a to hlavně anglickou verzi a tak jistě si z Wikipedie vezměte šamanský slovník v angličtině a vyhledejte si vhodné videa na Youtube. Případně mnoho zdrojů si najdete na tomto webu. Hledejte šaman, šamanství, pravěký člověk. Esoterik v dnešní době je i mimořádně vzdělaná osobnost.
.
Nezapomeňte celé roky se dívat, studovat a meditovat šamanské a pravěké kultury. Je zde zásada, že pokud chcete být v esoterice špičkoví, je třeba do svých vzpomínek dostat obrovské množství informací o pravěké a šamanské kultuře. Jde o obrovské množství a nepodceňujte vítězství na základě objemu informací uložených do mozku.
Pak je zde třeba mnoho let cvičit a to hlavně magický způsob myšlení, tranz a další šamanské tradice. Jde tedy o oživení šamanských tradic ve svém těle a mysli. Ne abyste si to spletli s folklórní tradicí nějaké té bubnovačky s kamarády v lese. Dejte si pozor na realizování šamanství a transu pouze jako relaxu a zábavy. Případně jako zdroje bavení jiných jedinců pod označením hamburgerák. Pojďme se však věnovat přímo tradici neolitických kultur po celém světě. Čím je tranz takový zajímavý pro dnešního esoterika? Hlavně tím, že je to jedinečná technika putování lidské psychiky kdekoliv v kosmu a je to prostředek psychického cestování do světa mrtvých vzpomínek a také světa částic. Samozřejmě, běžný člověk dnešní doby nemá schopnosti psychopompov z doby neolitu. A ani v neolitu neměli všichni jedinci tyto schopnosti. Schopnost transu byla vyvinuta přirozeně u neolitického člověka na základě práce s kamenem: sekání, broušení a leštění kamene, přeprava kamenných bloků na výstavbu kultovního místa.
Neolitická stavba je specifická, vše se provádí rituálně a za účelem psychického pronikání neolitického člověka do kosmu, světa mrtvých a do sebe samého. Nejde zde o stavby za účelem bydlení. Nejde zde ani o stavby hospodářského charakteru. Stejně tak zde nejde o hrobku. A nejde zde ani o místo setkávání kmenů na základě určitého svátku. Pokud se kultovní místo používá ke sledování hvězd, tak zase nejde o to, co potřebujeme. Na toto je třeba dávat pozor. Jde o čistě kultovní stavby a jejich podloží a vše musí podporovat stavy transu v lidské mysli a těle.
Abyste úspěšně ovládli tranz, je třeba v sobě pěstovat stavy podobné broušení, leštění a přenášení kamenů. I v domácích podmínkách si tyto techniky můžete osvojit leštěním ploch kamenů. Tedy takovými jednoduchými cvičeními se postupně uvedete do transu. Samozřejmě leštení kamenných ploch se dělá vytrvale mnoho let a později se na toto mnutí vzpomíná v myšlenkách a s koncentrací do svalů. Je dobře pracovat v kamenolomu při opracovávání kamene a jeho výběru a zpracování. Znám šamanských jedinců, kteří v kamenolomu poslouchali celé dny drcení kamene v obrovských lomových drtičkách. Případně se dívali celé týdny na těžbu v lomu. Dobrá je i práce kameníka při obnově některého hradu. Zkuste nepodcenit takovou oblast výcviku. Navozování stavu, když brousíte, sekáte a přemisťujete kameny je základem transu. Toto je nejsilnější forma transu. Nedoporučuji navozování transu pomocí různých rostlinných drog. Je to nezákonné a poškozuje to zdraví .
Tranz je v zásadě jednoduchá záležitost, mysl esoterika se uvede do stavu práce s kamenem. Koncentrace na tyto představy a koncentrace do svalstva těla je nutná a potřebná po celý transu. V organismu se hromadí kysličník uhličitý a také kyslík. Tranz stupňujete do momentu pocitů křečí. Nedoporučuje se jít dál, abyste nechytili z přebytku kyslíku celotělový tranz. V nastávajících křečích ochranné systémy člověka vypínají vše a osoba upadá bezvládně na zem. Tyto stavy můžete dnes sledovat v taoistických rituálech z Číny, kde za osobou, která se tranzuje a odpadne, stojí pomocná osoba, která ji zachytí, aby si neublížila. Nevhodně provedený extra silný tranz poškozuje zdraví a může vést ke smrti. A tak tato cvičení vám nedoporučuji realizovat a když je cvičíte, tak na osobní riziko.
Znám více jedinců, který šamanský trans používají k ovládání poškozeného mozku a zdecimovaných psychických reakcií. Na určité období jim tato technika pomůže, ale zhoršující se stav mozku a psychiky vyžaduje stále dramatičtější tranz a to už pak poškozuje chemii těla a člověk se rychle zničí. Rozumný trans při práci navozený transovými odrhovačkami je docela dobrá věc. Ale chce to udržet míru věci a zdravý rozum.
Díváte si znovu a znovu videa o kultovních stavbách neolitu. Navozujete si stavy práce s kamenným materiálem. Ve své mysli si vždy upravíte koukanou kultovní stavbu a to tak, aby vyvolala transový stav. Cvičíte celé roky a vytváříte trvale ve svém mozku schopnost transu. Samozřejmě, toto je základ psychického průniku do sebe, do reálného kosmu kolem nás, do reálných částic. Pozor na průniky pouze do představ o kosmu a částicích. Případně vytvořených psychoenergetického objektů. Vaše podvědomí, což je asi 70 % neuronů, vás bude lhát a snažit se vás dostat do průniku do představ a ne do skutečného kosmu a částic. Pouze 30% neuronů je na vaší straně a obsahuje vaše cíle a ambice a tvoří vaši vědomou část psychiky.
Naučit se trans je jedna věc, ale je třeba předělat část neuronů zadního zrakového mozku na to, aby to byly schopny rozkódovat a racionální vnímat. A to chce školení mozku a přímo v šedé kůře na povrchu velkého mozku. Jde o vrstvičku o tloušťce řekněme jednoho mm a tady kdesi třeba vytvořit novou schopnost vnímat transem přinesené informace z kosmu a částic nebo svých buněk. Věštecké výkony třeba cvičit pomocí kyvadélka přes svaly a to reakcí svalů na dobré a špatné věci pro vás. Patří sem i cvičení s tarotovými kartami a budování speciální schopnosti na mimosmyslové vnímání přinesených zážitků z tranší stavů. Je více esoteriků, kteří ovládají trans, ale neovládají věštecké techniky vnímání světa a to přímo šedou kůrou mozkovou. A to je největší problém. Pokud esoterik proniká do reálného kosmu, tak cvičí věštecké techniky a vzdělává se v astronomii, která je o kosmu. Pokud esoterik proniká do částic, tak cvičí věštecké schopnosti a zároveň studuje kvantovou fyziku. Horší je už vnímání světa mrtvých vzpomínek organické hmoty. Zde si musí esoterik časem a léty vybudovat schopnost vnímat procesy ve světě mrtvých co nejreálnější. A to chce serióznost a úctu k pravdě a nepodlehnout vlastním bludem a neseriózním fantaziím. A stejně tak je problém vnímat kontakt s organickým životem v kosmu a vyžaduje seriózní vnímání, jak vypadá tento organický život. Ne všechen život kosmu se podobá zeleným mužikům. Stejně je extra problém při transu pronikání za hranici 100 umocněno na + 300 km. Světy za touto hranicí jsou tak odlišné našemu, že je nemožné je lidským mozkem reálné postihnout a tak esoterik si je nevysvětluje, ale pouze přijímá a ukládá do svých vzpomínek jako tušení něčeho a nic konkrétní . Zkuste v tomto směru zůstat seriózní a s střízlivou myslí.
Pokud chcete reálně vnímat to, co najdete transovým stavem v hlubinách kosmu, třeba si vybudovat jinou schopnost typickou pro neolitickou kulturu a to je kolektivní vědomí a tedy přemostění vlastního mozku na jiné mozkové kapacity a takto navýšit svůj intelektuální potenciál. Ale to chce zvládnout židovskou kabbalu v zadní části mozku pod označením mozeček a k tomu ovládnout stavy osob, které mají více než 70 let a jejich vzpomínky jsou již částečně odpojeny od neuronů . Vzpomínky jsou uloženy na specifických částicích které během života produkují miktrotubuly v neuronech a jejich feritová jádra. Tyto částicové objekty se po smrti odpojí od člověka a skončí ve světě mrtvých, respektive ho vytvářejí. Esoterik dosáhne tyto stavy a z těchto stavů neustále vytéká specifická energie, která se přes mozeček formuje do nano bublinek a ty jsou schopny plnit určité jedinečné úkoly vůči jiným mozkum. A toto je cesta přemostění mozků jiných jedinců s vaším mozkem. Prostě se to napíše, ale hůře se to již vybuduje ve vašem mozečku. A tady je potenciální možnost vnímat jako tak reálně i procesy v kosmu za hranicí 100 umocněno na 300 kilometrů.
.
Neolitické megality na Maltě
Megality v celé Anglii
.
Evropské kamenné megality
Megality v Peru a celkově v Jižní Americe
Megalitické stavby a trans esoterika
.
Neolitické stavby po světě
.
Machu Picchu jako megalitická stavba
.
Svět neolitu a jejich staveb po světě

Comments are closed