Machines art

Datum: 28.12.2013
Strana 1 z přibližně 8 výsledků
Machines art
Přináší sponzor: psychotronik/saša pueblo
6M
Inteligence – videa
Teória umelej inteligencie pokrýva množstvo teórií, ktoré si kladú za cieľ viac či menej napodobňovať schémy ľudského (prípadne vo všeobecnosti biologického) správania sa, vyhodnocovania a analýzy podnetov prostredia, prípadne tvorivej činnosti. Teória umelej inteligencie si stanovuje ciele (čo by sme od inteligentného systému očakávali) a hľadá v rôznych vedných disciplínach dostupné riešenia.
Carriers Of Love
.
Angel
DorNAmics acde
Life moves fast
Pleiadians – atlas
Wrecked Machines
System Sequence

Comments are closed