Lingam

Datum: 08.06. 2014
Strana 1 z přibližně 83 výsledků
Lingam
.
.
.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti symboliky lingamu? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Lingam
WIKI: Lingam je symbol, jehož prostřednictvím je uctíván hinduistický bůh Šiva. Používání tohoto symbolu pro uctívání sahá hluboko do indického starověku, avšak původní symbolika lingamu zůstává dodnes předmětem různých dohadů. Může představovat např. falus, axis mundi či slabiku óm.
.
Saša Pueblo: Dost neznámá téma a pořádně nejasná téma. Pro Evropana je to zcela jasné, vidí kamenný sloup a když je do něj provrtaná díra od shora dolů, tak představa, že lingam a yoni jsou vlastně pohlavní symboly. Samozřejmě pro jednoho to může být symbol mužnosti a sexuality, ale pro esoterika a reikistu je to symbol meditační vůči čakrových bodů na kůži esoterika. Teda lingam nebo yoni zde budeme považovat za meditační techniku ​​intenzivního propojení čakrových bodů v kůži a jejich otevření. Dále to bude technika na přemostění všech neuronů a nervových systémů z embryonálního a plodového vývoje člověka a k tomu vývoj dítěte do 20 roku života. Samozřejmě tato technika je již pokročilejší technika a vyžaduje mít za sebou koncentrační cvičení do čakrových oblastí. Jejich pročištění a správnou aktivizaci. V zásadě lidský organismus ve starším věku usiluje systém neuronů a nervových buněk blokovat a zastavit jejich činnost a prosazovat stárnutí jak se patří. Aktivizačními technikami se esoterik usiluje, aby čakry a nádí, tedy nervově neuronální systém byly trvale aktivní. Jde zde o léčbu a meditaci na celkově rodící a plodící síly na planetě Zemi ale i v kosmu. Zasvěcení, léčba a meditace je jdoucí zevnitř vzpomínek esoterika a jdei z magnetických záznamů o svém embryonálním vývoji, které si esoterik přitáhne do svého těla. Z vnitřku se dostat do čakrového systému. Je tam možnost jít z aury. A toto je jiný postup z vnitřku svých vzpomínek.
VIDEO LINGAM STONES
VIDEO JANTRA MERU
.
VIDEO LINGAM MATRA
.
VIDEO MERU ČAKRA
.
Ramakrishana
WIKI: Po Ramkumar smrti Rámakrišna stal se více kontemplativní. Začal se dívat na obraz bohyně Kálí jako jeho matka a matka vesmíru. Ramakrishna údajně měl vizi bohyně Kálí jako univerzální Matky, které popsal jako “… domů, dveře, chrámy a vše ostatní úplně zmizel, jako kdyby tam byl nikde nic A to, co jsem viděl, byl nekonečný bezbřehý moře! světlo,.. moře, které bylo vědomí však daleko a v kterémkoliv směru jsem se podíval, viděl jsem zářící vlny, jeden po druhém, přichází ke mně – sherwood 1980 s.. 65.
.
OBRÁZEK
.
OBRÁZEK
VIDEA KOLKATA CHRÁM
Ramakrishana
WEB: Ramakrishna matematiky a Ramakrishna mise jsou dvojčata organizace, které tvoří jádro celosvětové duchovní hnutí (známý jako Ramakrishna hnutí nebo Vedanta hnutí).
.
Hampi lingam
WIKI: Hampi je odvozené od z jména Pampa, což je starý název pro řeku Tungabhadra. Jedna z legend popisuje místní bohyni Pampu, která si vzala Virupaksu (jednu z forem boha Šivy na pahorku Hemakuta a později byla považována za jednu z inkarnací bohyně Párvatí Hampi je poangličtěná verze kannadského slova Hampe.
Saša Pueblo: Hora Kailas je zrodzujúci přístup a Ganga je ta síla, která tuto plodivosť roznáší do kosmu a děti. Děti jsou zde kameny, která hora Kailas plodí a Ganga jejich odnáší po Indii a když se Ganga mění na kosmického hada, tak je mění na své duchové bytosti. Meditace a léčba je v tom, že každý z nás má v sobě Horu Kailas a plodivé a rodivé síly, které začínají v embryonálním nervstvu a neuronech. A na konci tohoto systému jsou duchovní čakry.
OBRÁZEK
OBRÁZEK
VIDEO HAMPI LINGAM
.
VIDEO PAMPA HAMPI
Dhyanalinga čakra
WIKI: Dhyanalinga je chrám Jogínských nachází 30 km (19 mi) od Coimbatore, Tamil Nadu.Chrám byl vysvěcen Sadhguru Jäggi Vasudev, jogín a mystik.Chrám je zasvěcen pomocí prány prathista a je určen pro meditaci. Ticho je udržována uvnitř chrámu Sadhguru Jaggi Vasudev: “Dhyanalinga: The Silent Revolution”, Isha Foundation, 2000, ISBN 978-81-87910-00-8
.
VIDEO DHYANALINGA ČAKRA
Kailas hora
WIKI: Každým rokem, tisíce dělat pouť do Kailash, v návaznosti na tradici sahající tisíce let. Poutníci z různých náboženství věří, že obešel horu Kailash pěšky je svatý rituál, který přinese štěstí. Putování je ve směru hodinových ručiček hinduisty a buddhisty. Stoupenci Jain a Bönpo náboženství obcházejí horu v proti směru hodinových ručiček. Cesta kolem hory Kailás je 52 km (32 mi) dlouho.
Saša Pueblo: Krásná symbolika pro plodící a rodící princip stvoření něčeho. Hora Kailas, kterou oplodňuje řeka Ganga. Nebo řeka Ganga jako vytékající živá síla z hory Kailas, kde sídlí božstva zrození. A řeka Ganga je jako vinoucí se had z Indie až do hlubin kosmu. Což naznačuje na meditační techniky propojení Indů na organický nebo inteligentní systém v kosmu. Meditace je v tom, že i v nás esoterikoch je hora Kailas a z nás vytéká Ganga jako plodící síla, která směřuje ke všemu inteligentnímu a živému v kosmu. Tedy schopnost esoterika poznat i další hlubiny kosmu a zrodit se kdekoli v kosmu.
VIDEO KAILAS HORA
MAPS GOOGLE KAILAS
MAPS KAILAS OBRÁZKY
Oplodnění
WIKI: Samčí vnější pohlavní orgán (penis) je vnořen do otvoru vagíny a zde dochází k výronu semene (ejakulace ejakulátu). V semeni (ejakulátu) je mimo jiné obsaženo značné množství spermií, které vyrazí směrem do vejcovodu. K nasměrování spermií slouží stahy vejcovodů, které nasávají tekutinu (včetně ejakulátu), ale napomáhá tomu také protisměrný pohyb části řasinek ve vejcovodu v době kolem ovulace.
.
Saša Pueblo: V tomto druhu reiki je na prvním místě vlastní samoléčba, která stojí na tom, aby si esoterik sám aktivizoval představy o oplodnění ve vlastních představách. Případně stáhne do magnetických polí a přitáhne si do svého těla magnetické záznamy o svém oplodnění a dá tomuto aktu vlastního vzniknutí důležitost, kterou si zaslouží. A nejen vzniku sebe, ale vzniku i jiných organických bytostí v kosmu. A přejde až do stavu všeobecného vznikání a rození všeho živého v nekonečných prostorech kosmu. Vše proto, aby z vnitřku aktivizoval svůj vlastní embryonální systém nervů a neuronů, který může být organismem uzavřen nebo zanesen různými životními zážitky. Otevřít vlastní systém a pročistit jej lze zevnitř a to samotný esoterik nebo i jiný esoterik, který je v této oblasti zkušený a ví jak tyto oblasti psychicky čistit a co do těchto oblasti vkládat.
VIDEA OPLODNÉNÍ EMBRYO
Těhotenství
WIKI: Těhotenství je vývoj jednoho nebo více potomků, známý jako embryo nebo plod , v ženském dělohy . To je společný název pro těhotenství v člověka . Vícečetné těhotenství zahrnuje více než jedno embryo nebo plod v jednom těhotenství, jako například s dvojčaty.
Saša Pueblo: Každý z nás se musel zrodit ve své matce a zde přežít zhruba 9 měsíců vlastního vývoje. Esoterik, který usiluje aktivizovat vlastní embryonální systém ve svém těle a to tím, že si zaktivizuje své vzpomínky, pomohou aktivizovat tento neuronální a nervový systém, který mě zřejmě vliv na dlouhověkost. A k zahození není ani to, že vzpomínky, které zůstanou po smrti esoterika třeba naplňovat mimořádně aktivní právě všem kolem embryonálního světa lidí a zvířat.
.
VIDEO EMBRYO TĚHOTENSTVÍ
Porod
WIKI: Porod (také slehnutí), u některých savců nazývaný také vrh, případně označovaný i zvláštními termíny podle druhu zvířete (telení u krav, hřebení u klisen, prasení u prasnic, bahnění u ovcí), je proces, kterým se z plodu stává samostatný jedinec. Je úspěšným ukončením těhotenství (u lidí) či březosti (u zvířat). U placentálních savců opouští plod dělohu matky a jsou přerušena spojení mezi mládětem a placentou (pupeční šňůra) i mezi placentou a matkou.
.
Saša Pueblo: Významný moment pro každého rodícího se člověka, který strávil 9 měsíců vývoje v těle své matky obklopen placentou. Pro esoterika mimořádně závažný moment doslova uctívání. Matka a dítě. Dítě, kterému se v dalším období bude asi po pěti letech do 20 roku života vyvíjet nervově neuronální systém a bude mít za sebou asi 15 vývojových etap přibývání a formování nervově neuronového systému. A esoterik má zájem udržet tyto neuronální a nervové oblasti aktivní pro svou dlouhověkost a pro budování toho, co bude po smrti esoterika.
VIDEO POROD ANIMATION
Stupa
WIKI: Nejstarší stúpy se nacházejí zejména na Indickém subkontinentu, dále pak v asijských zemích, kde má buddhismus vybudovanou tradci. Stále častěji se však začínají stavět i v Západním světě – k nejznámějším příkladům patří Stúpa probuzení v jižním Španělsku. Stúpy mohou mít různé tvary, úcta se jim prokazuje obcházením.
.
Saša Pueblo: Jde vlastně o kombinaci lingamu a YONI a mandaly, která je převedena do prostorové podoby. Jako úcta k aktu oplodnění, otěhotnění a narození. V podstatě máme čakrový bod na kůži jako kruh a do něj nakreslené určité struktury a s těmito čakrového obrázky se koncentruje na čakrové místa a realizuje se v jejich otevření a pročištění. Čakrové body jsou vstupní brány do nitra embryonálních neuronů a nervových drah, které v dospělém člověku se postupně uzavírají a zpomalují svou činnost. Samozřejmě ne u všech lidí, ale ty, co označujeme jako dlouhověkých (100 let se dožívají) jsme věšteckými technikami vnímali, že embryonální systém je u těchto jedinců trvale funkční a u osob, které žijí krátce, jsou tyto systémy blokovány. Zjišťovali jsme v rámci projektu přezkumu dlouhověkosti a možnosti jej ovlivnit.
OBRÁZEK
VIDEO STUPA STRUCTURE
VIDEO STUPA SANCHI
VIDEO STUPA TEMPLES
.
VIDEO STUPA INDUS
VIDEO STUPA MONASTERY
VIDEO STUPA GOLD
.
Sadhuguru Jaggi Vasudev
WIKI: Ve věku dvaceti pěti let dne 23. září 1981 vyjel až Chamundi Hill a posadil se na kámen, když měl duchovní zážitek. Sadhguru popisuje své zkušenosti, “Do té chvíle v mém životě vždycky jsem si myslel, to jsem já, a to je někdo jiný a něco jiného., Ale poprvé jsem nevěděla, který je mě a který se ne mě. Najednou, co mě to byla jen všude možně. velmi skála, na které jsem seděl, vzduch, který dýchám, velmi atmosféra kolem mě, jsem právě explodoval do všeho.
WEB: Naše dvě oči mohou zachytit fyzický svět, ten, který může blokovat světlo, ale jsou slepí na všechno ostatní. Pouze otevřením třetí oko může člověk vnímat to, co je vidět a neviditelné. To je oblast mysticismu, poznání života v celé své hloubce a rozměru.
.
VIDEO SADHGURU JAGGI
Stalagmit
WIKI: Stalagmit (z řeckého slova stalagma – odkapávat) je druh krápníku. Jedná se o sekundární krasový jev, který vyrůstá od podlahy jeskyně případně na svrchních částech objektů, na které dopadají obohacené vodní roztoky o rozpuštěné minerální složky. Stalagmity se z pravidla nacházejí pod stalaktity.
Saša Pueblo: Meditační techniky a zasvěcení jdou nikoli z vnějšku do čaker na kůži a čaker na plotýnkách, ale jde opačně a to ze vzpomínek na embryonální vzpomínky a na magnetické záznamy o embryonálních vzpomínkách uložených v magnetických polích planety zem o daném jedinci. A tyto se přesunou do těla esoterika a zde se aktivizují. A trvalo v těle zůstávají a neutíkají mimo tělo. Specialita této techniky na jeskynní útvary je jeho hluboký průnik do buněčných struktur v těle esoterika. Stalagmit vzniká vrstvením minerálů rozpuštěných v kapkách vody a s postupne se usadzajúcich v podobě vápníku a jiných minerálů pěkně na sebe. Stalagmit jednoduše vyroste ve vašich vzpomínkách i v magnetických vzpomínkách stažených do svého těla. Jde hlavně o uložení vzpomínek všech, co se věnují problematice jeskyní a jeskyňáře. Jeskyně jako síla rodící v útrobách hory Kailas a řeka Ganga, která odnáší skály od hory Kialasa jako své duchovní děti a to rovnou do kosmu. Esoterik se přes jeskynní prostory dobře zevnitř dostane do svých buněk a v tomto případě buněk embyonálních, které i v dospělosti v člověku zůstávají.
OBRÁZEK
VIDEO STALAGMIT CAVES
.
Suiseki
WIKI: Čína z Jižní Song začnu milovat ten kámen koníček, který začal ve věku byla předána do Japonska. Císař Godaigo „pontonový most snů“, které se dědilo z Číny s láskou kamene Tokugawa Art Museum je sbírka. Bon zásobník na šířku základní kámen reprezentovat krajinu v krajině, a umístění přírodního kamene v bonsai, je předán aktuální kolekce a uznání jako hobby lichého kamene
VIDEA SUISEKI JAPAN
.

Comments are closed