Lidská duše

Datum: 08.07.2014
.
Lidská duše
.
Zpracoval pro vás psychotronik Saša Pueblo
sasapueblo@gmail.com
.
Cesta do středu lidské duše
.
Cesta do středu lidské duše
Saša Pueblo: Esoterik, který chce v moderní esoterice něco znamenat, musí se zkoncentrovat na své tělo a na vše, co v sobě má. Moderní esoterika vyžaduje budování mimořádných schopností ve svých neuronech. Nejvíce jich je ve velkém mozku.
.
Pokud byste se rozhodli opačně a nebudete si budovat mimořádné schopnosti, tak o esoterice můžete nadále snít a nikde nepostupovat. Nestačí, že náhodou se narodíte s nějakou specifickou vlastností jako je například mimořádně dobrá intuice a odhad událostí. Případně senzibilní vyciťování magnetických polí. S takovým počtem mimořádných schopností v esoterice daleko nedojdete.
Esoterik romantik si nadále bude číst beletristické bludy, které patří spíše do oblasti zábavy a lidového folklóru. Zde něco takového nenajdete. Zde najdete v prvé řadě návody, jak dosáhnout množství mimořádných schopností. A když tu o něčem píšu, tak je to o tom, jak tyto návody k mimořádným schopnostem zrealizovat a zdokonalovat. Tedy žádné teoretické žvanění a fantazírování o dokonale harmonickém lidském světě.
.
Rozhodli jste se jít do nitra své duše, vytvořili jste si na to čas a nepodlehli jste konzumnímu životu a blahobytu. Nezláká vás sláva politiků a vědátorů. Vybrali jste si nejhlubší smysl života a to je poznat své nitro a to, co máte ve svých buňkách a neuronech. Rozhodli jste si přebudovat svůj mozek na biozařízení schopné pronikat do hlubin kosmu. Čeká vás specifická cesta do hlubin reálného kosmu kolem nás. A počítejte s hloubkou 10 umocněno na 100 km kolem naší planety Země.
Jste připraveni si nekonečným sledem cvičení předělat mozek na to, abyste mohli svými neurony pronikat do částicového světa jako je 10 umocněno na minus 10, minus 20, minus 30 a minus 50 a poznat nejen náš svět kolem nás, který je na úrovni prvků a jejich sloučenin, tedy svět, který je možný vnímat klasickými smysly. Ve vašem mozku vznikne několik biozařízení inteligentního charakteru schopných pronikat a vnímat i tento mikrosvět kolem nás, který je běžným smyslem nedostupný. Nebo raději ne a zůstanete ve zvířecí nevědomosti běžných hamburgeráků.
Pokud chcete pronikat do sebe, poznat sám sebe, své orgány, buňky, bílkoviny, aminokyseliny a pak ještě svět částic, tak patříte do moderních trendů ezoteriky, které nejsou založeny na pohádkách a pocitech nějaké esoterické osobnosti. Moderní esoterika je postavena na respektování vědy a jejích vědeckých principů a plně je respektuje nejen formálně, ale je uplatněna v reálné praxi. Stejně moderní esoterika se hlásí k mimořádné vzdělanosti a v praxi to znamená neustále se vzdělávat a stát se něco jako polyhistorická osobnost, která ovládá na určitém stupni dokonalosti všechny společenské, přírodní a technické vědy. Pokud nemáte chuť jít těmito cestami, tak raději do ezoteriky ani nevstupujte.
Cesta ezoteriky není cesta pro snové snílky a bludaře. Moderní esoterika – to je mimořádná dřina samého na sobě a je o tom, jak si ze svého mozku plného neuronů vyrobit celou paletu mimořádných schopností a to tak, abyste nezůstali z toho blázen a pomatenec. Moderní esoterika je o poslání změnit se k nepoznání a pravidelnými cvičeními dosáhnout specifický potenciál mimořádných schopností, které asi tak snadno nevyužijete na běžné komerční zbohatnutí. Mimořádné schopnosti jsou specificky budovány pro moderní esoteriku a ne pro běžný život. A to je také problém, protože okolí očekává, že své mimořádné schopnosti si nastavíte tak, abyste je použili pro hamburgerácky svět. A to asi nepůjde.
V první řadě je to rozhodnutí zkoncentrovat svou pozornost vědomě do nitra své osobnosti. Tedy dáte přednost tomu, co máte v sobě před tím, co máte kolem sebe ve vnějším světě. Je množství koncentračních technik, kterými si předěláváte schopnosti v neuronech svého mozku a budujete v neuronech a to natrvalo schopnost koncentrovat se nejprve dovnitř a pak přes neurony do svého okolí. Tedy jde o mimořádnou schopnost, jak naučit své neurony vnímat nepřímo přes lebeční kost to, co se děje kolem vás. Jde o to vycvičit část neuronů propojit se na magnetická pole magmatického jádra planety Země a k tomu sexuální zamilovanost do všeho na planetě Zemi. Jde o sexuální schopnost fetiš na vše, na co se jen dá. Neurony pronikají do okolí a k tomu přidáte schopnost překlenout se na objekty kolem sebe a pak je i v hlavě vnímat jako vhodné objekty.
Vědomí běžných lidí je zkoncentrované v předním mozku a to nijak nestačí. U hamburgeráků mluvíme o normálním vědomí. Esoterik potřebuje rozšířené vědomí do celého těla a tak cvičeními do neuronů roztáhne pingpongový míček postupně na všechny oblasti těla a pokračuje s rozšířením vědomí do orgánů a systémů a odtud do buněk, bílkovin, aminokyselin a prvků. Říkáme tomu absolutně rozšířené vědomí do lidského těla. Ale ani toto není všechno.
Esoterik během 20 let esoterické praxe rozšiřuje vědomí nejen do sebe, ale přes neurony do okolního prostředí planety Země a pak i celé sluneční soustavy, souhvězdí a naší Galaxie. Průnik je cvičen mnoho let s tím, že esoterik trvale studuje astronomii a to je věda o kosmu. Nakonec esoterik vyškolí své neurony a produkují speciální magnetické pole a přes ně esoterik mentálně cvičí své průniky do reálného kosmického prostoru a mimosmyslově se učí k daným objektům v kosmu přiřadit vhodné, pokud možno reálné obrazy kosmických objektů.
Samozřejmě, esoterik bude chtít jít hlouběji a dále do kosmu a na to už bude potřebovat rané stádium klinické smrti. Tedy ne že by esoterik reálně a nečekaně šel do klinické smrti. Ale systematicky nacvičuje rané stádia klinické smrti a postupně je dosahuje. Tedy cvičením odpojí alespoň pár mikromilimetrů od neuronů svého těla své vzpomínky, jsou uvolněné, ale trvale zatím drženy ve fyzickém těle, ale po reálné smrti se odpojí od esoterika a budou působit mimo tělo na úrovni částic 10 umocněno na minus 20. Jedná o prostor, který je trvale kolem nás. Například atom je v prostoru deset umocněné na minus 10, ale v našem případě je to 10 umocněno na minus 20.
Esoterik se rozhodl proniknout do sebe koncentračními technikami a ve svých neuronech si trvale vybudovat schopnost rozšířeného vědomí. Esoterik své snažení směřuje k tomu, aby se trvale uměl koncentrovat do své kvantované duše. Esoterik si vsugeruje, že je chromý, ztratil všechny smysly a musí žít pouze ve svých vzpomínkách a ve svém fyzickém těle. Sugeratívne dosahuje tento stav a koncentrace roste na všechny orgány těla. Esoterik poznává anatomii svého mozku a znovu a znovu cvičí trvalé centra udržení se v mozku. A v mozku proniká do neuronů, cívek, žilek a mozkových dutin. A pak proniká do nitra neuronů různého druhu. A ani to nestačí a proniká do orgánků v neuronech, které obsahují bílkoviny, aminokyseliny a prvky. V neuronech jsou struktury zvané mikrotubuly. A esoterik poznává, v jakém stavu má své neurony a jak jsou vlastně vyživovány vitamíny, jak se tvoří mozkomíšní mok a zda jej neuronové buňky dostávají a stejně tak ostatní látky. Esoterik se učí, jak zajistit nové dělení neuronů. Učí se používat přístroj Tens se slaboproudem a psychowalkman.
.
Esoterik proniká i do jiných oblastí svého těla a to jsou hormonální oblasti jako hypofýza, epifýza, amigdala, štítná žláza, příštítná tělíska, nadledvinky a příušnice. Esoterik do nich trvale proniká a ví, co produkují a v jakém množství. Esoterik ví o náhradách kolem hormonálních žláz a ty si v rámci budování dlouhověkosti postupně aktivizuje. Učí se, co jeho hormonální látky produkují.
Esoterik koncentrací přímo proniká do oblasti plic a zná anatomické zákonitosti plicních buněk. Učí se dýchat celou plochou plic a nejen určitou částí. Učí se, jak zvýšit množství kysličníku uhličitého v krvi a tak i kyslíku nebo naopak. Ve starším věku se poškodí automaty pro dýchání. Esoterik sem posílá modifikované buňky z tuku, kostní dřeně a hladkých svalů a tyto buňky pak vytvářejí nové buňky v plicích. Esoterik se učí používat aerosolové inhalační přístroje na údržbu a čištění plic.
Esoterik koncentračními cvičeními ví přes nervstvo těla proniknout k srdečnímu svalu a začne ho postupně ovládat. Ví, že srdce bude potřebovat nitroglycerin pro svůj chod. Stejně bude důležitá hustota krve a jak budou fungovat i ledviny, které řídí tlak na cívkách a žilkách a mikrovlásečnicích lymfatického systému.
Esoterik proniká do obou ledvin. Postupně se učí, jak fungují a chce, aby šli najednou jedna i druhá a ne jako dosud – jednou jde jedna a pak druhá. Jedna se regeneruje a druhá pracuje. Esoterik ví donutit ledviny, aby produkovaly chemické látky. Stejně sem poslat kmenové buňky z tuku k regeneraci. A předělává své potní žlázy pod kůží na mikro ledviny.
Esoterik proniká do sleziny a i zde najdete 10 kmenových základů. Nutí slezinu, aby obnovila dokonalejší obnovu červených krvinek jako v dětství i takto se stává dlouhověkým.
Esoterik proniká do žaludku, tenkých a hrubých střev a do jater. Uvědomuje si, jak trávení stárne a nebude schopno správně uživit buňky těla. A esoterik se naučí vyživovat své buňky přes kůži. Použije na to množství vyživovacích doplňků pro sportovce.
Esoterik proniká do svých cév, žil a lymfatického řečiště a anatomicky ho poznává a zná jeho možné chorobné stavy. Dokáže postupně ovládat nervstvo na žilách, cévách a lymfatickém řečišti.
Esoterik proniká do kůže tuku, svalů, kostní dřeně a naučí se tyto oblasti řídit. A to hlavně oblast tukových buněk jako zdroj chemických látek a kmenových buněk. Tuk je pro esoterika malý zázrak a umí přimět tukové buňky k nezbytným změnám. Esoterik potřebuje v tukových buňkách namíchat potřebnou chemii i pro specifické operace o své kvantované duši.
Esoterik proniká do svého nitra, aby donutil svůj nervový systém k poslušnosti a tvorbě mimořádných schopností. Esoterik není naivní osoba, která si myslí, že neurony budou pomáhat kvantované duši dobrovolně. A tak musí postupně ovládnout až 80% svých neuronů. Běžný jedinec ovládá pouze 20% neuronů svého těla a v žádném případě taková osoba nerozhoduje o svém životě a musí se podřizovat zvířecímu principu v každém člověku.
Esoterik proniká do svého nitra i proto, aby dobře a trvale zapisoval, co se jen dá o svém těle a co dělá. A tyto informace získává z magnetických polí pomocí bublinkovače. Tyto informace ukládá do kvantované duše jako základ budoucího znovu navrácení vědomí s tím, že kvantovaná duše se bude zdokonalovat.

Comments are closed