Jogín

Datum: 14.05.2014
.
Jogín
.
Zpracoval pro vás psychotronik Saša Pueblo
sasapueblo@gmail.com
.
joga1
.
Jóga konečně v kapse
.
Saša Pueblo: Budeme se zde věnovat problematice jógy. Klasickým slovníkem medicíny odhalíme, o čem je vlastně celá jóga a jogínská praxi, jak to v józe funguje a co se dá jógou a ajurvédou dosáhnout. Jóginským romantikům se nemusí tato zjištění líbit a zamlouvat. Ale to už není náš problém.
Na začátek bych dal k dispozici zdroje, ze kterých vycházíme a které skoro 20 let systematicky cvičíme. V zásadě cvičení a poznávání jógy byste měli rozdělit do tří kategorií:
Nejnižší úroveň jogínského umění:
Střední úroveň jogínského umění:
Nejvyšší úroveň jogínského umění:
Základní pojmy z jogínské praxe
Definujeme zde pojmy, které byste se měli naučit a ovládat, co vlastně reálně znamenají. A uděláte to nejhorší, co můžete, pokud si tyto důležité pojmy pro jogínskou praxi budete vysvětlovat, jak se vám zachce a jak se právě cítíte. Mnoho jogínů stále opakuje slovo čakra a to aniž by rozumově pochopili, co vlastně znamená a jak a kde ji cvičit. Věřím, že neskončíte právě v takovém stavu a ztratíte smysl pro racionalitu a zdravý rozum.
Jóga asketů, Hathajóga, Ásany a pozice, Chrámy Indie, Lotos – leknín božstva Indie, Citara – hudba, Ganga řeka, Mantry – zvuky, Čakra v kůži těla, Mudry prstové, Kůže lidského těla, Nervové senzory kůže, Vrstvy kůže, Kůže dýchá, Kůže přijímá stravu, Kůže a potní žlázy – vylučují toxiny, Kůže, potní žlázy a vazba na nervstvo plic, Pupek a maratonská žláza z období plodu, Orgány těla mají svá centra na kůži, Kůže a meridiánové body pro části mozku, Kůže a poškození akupunkturou, Kůže a lávové kameny, Akupunkturní dráhy ucha a mozek, Reflexní zóny chodidel, Erotogenní zóny na kůži, Kostrč a magnetismus těla, Mrtvé místa na kůži, Kirlianova fotografie a lidská aura.
Jóga jako zábavný folklór
Nebudu zde psát o beletristické józe a sklamu ty, co by chtěli dělat jógu jako fyzické cvičení pro radost. Nebude se zde praktikovat jóga jako folklorní vystoupení pro radost běžných lidí. Tedy žádné hraní a divadelní představení. Zato tu představím jógu založenou na roky uplatňovaných cvičeních. Jógu založenou na nekonečném množství prohlížených videí a obrázků o Indii a jejich duchovním světě. Představím jógu, jejímž cílem je proniknout do tajemství indické jógy a přivlastnit si ji ve smyslu mimořádných schopností. Tedy množství meditací, odříkání a cesta do reálné jógy těch nejlepších jogínů Indie. Celé to musí být tak reálně vybudované, jako kdybyste žili v Indii a narodili se jako reálný jogínský Ind.
Mentální přítomnost v Indii
Základem úspěchu v jogínské praxi je obrovský objem prohlížených obrázků o Indii. Můžete to počítat na statisíce a to opakovaně. Dalším základem úspěchu v józe je nekonečné prohlížení videí o Indii samotné. Jednoduše během 20 leté jogínské praxe se vyvíjíte po spirále a do své paměti ukládáte stále další a další obrázky, videa a hudební nahrávky o Indii. Možná byste si řekli a co takto vycestovat na pár let do Indie? To není moudrý nápad. Naučte se na dálku a to psychicky přes své neurony napájet na objekty a lidi z Indie. Uznáte sami, kolik let by vám trvalo navštívit jako turista chrámy v Indii a v okolních státech. To byste nestihli ani během celého svého života. Kdo trochu zná Indii a okolní státy tuší, jaké obrovské počty hinduistických a buddhistických chrámů se během historie lidstva postavili. A v esoterické praxi je třeba procvičovat právě mentální a psychické propojování na dálku. Jde o propojování přes magnetické pole Země v pocitu hluboké lásky a citu. Případně i přes stavy klinické smrti, které tak svědomitě a poctivě procvičujete. Zapomeňte na fyzickou přítomnost v Indii. Ale pěstujte mentální – psychickou přítomnost v Indii.
.
Prostuduj a procvičuj všechny knížky o józe
Jedním z důležitých kroků je trvalé mnohaleté a každodenní čtení knížek o józe a také té nejdůležitější a to i Bhagavadgíta. Dokonce je v originálním textu a to v sanskrtu, i když mu nerozumíte a nevíte ho překládat. Stejně nekonečný poslech recitování hinduistických textů je prospěšné. Nekonečné přepisování hinduistických písmen a meditování nad nimi a to nejlépe koncentrací do mozečku. Znovu a znovu čtete a ve své mysli vizualizujete texty a obrázky jogínské pozici, čaker a mudier. Znovu dokolečka s cílem se neskutečně hnusně na józe nadělat a udeřit se doslova k smrti. A ne přístup, jak si to zlehčím, jak to odfláknout, jak se dám rychle zasvětit, jak se hrát na jógu a stát se folklorista pro zábavu sebe a jiných. Nebo jóga jako náhrada za spartakiády cvičení. Nebo jóga jako protest proti dnešní civilizaci. A hlavně jógu a Indii reprezentovat jako vegetarián. Tak to je retardizmus jak se patří.
Nejen do paměti, ale i měnit propojení a pozice neuronů
V mozku a hlavně na jeho povrchu máme asi jeden milimetr šedou kůru mozkovou, která zpracovává informace zvenku i zevnitř těla. No nejvíce neuronů je v mozečku, který je velikosti tenisového míčku v zadní části mozku. Obsahuje až 60 % ze všech neuronů v těle. A tyto neurony mozečku jsou vlastně i archiv člověka a tedy jeho paměť. A esoterik neustálým cvičením a sledováním videí a obrázků Indie a jógy je ukládá trvalo do těchto paměťových neuronů. Některé osoby se koncentrují výhradně na 100 % do těchto neuronů a zapomínají, že spojení je třeba rozložit do dvou směrů. Jednak do neuronů a neuronových sítí a tyto sítě po mikromilimetru měnit a posouvat do polohy mimořádné schopnosti. Tedy na změnu neuronů v mozku av těle vynaložit 70 % koncentrace a 30 % jde do neuronů, které si pamatují, co cvičíte a jak si cvičíte. A pokud tento poměr nebudete dodržovat, tak sice budete moudrý, ale nebudete mít v neuronech trvalou schopnost pro jógu a její umění. Koncentrace 70 % tvoří vlastně v mozku v neuronech bio stroj a bio automat pro jógu.
.
Jóga asketů, hathajógy, Ásany a prstové Mudry
V zásadě jde o základy ezoteriky a duchovna jako takové. Jde o základní cvičení a to sed v klidu s koncentrací na sebe a do svého vnitřního světa. Běžné osoby mají své vědomí usazené v předním mozku a zde fungují jako energetický objekt o velikosti tenisového míčku. A žádném případě neusilují o to, aby se naučili koncentrovat dále do mozku a těla a rozšiřovat se do svého nitra. Do svého nitra se rozšiřují osoby, které oslepli během života, ale jinak nemá lidstvo celkově zájem o to, aby se koncentrovalo samo do sebe, poznalo své vlastní nitro, ovládlo ho a vyrábělo v něm nové schopnosti potřebné k částicový průnik psychiky do kosmu a také do světa mrtvých vzpomínek organické hmoty v kosmu. A esoterik je osoba, která v první řadě proniká a to natrvalo do svého nitra a až potom do vnějšího světa. Mnoho esoteriků proniká do svého nitra vždy znovu a znovu a nevytváří si na průnik do sebe trvalou schopnost ve svých neuronech, což není dobrá věc. Esoterik by se měl snažit procvičit své neurony a v nich přímo dosáhnout trvalou schopnost a koncentraci do sebe. Tedy mít na to BIOAUTOMAT. Bohužel, esoterici často nejsou ochotni předělávat své neurony a v nich vytvořit takzvanou trvalku, aby koncentrace dovnitř byla trvalá a nemuseli ji stále obnovovat. Esoterik své neurony vycvičí trvale na koncentraci do vnitřního světa a přidá k této schopnosti i věštecké vnímání svého nitra. A k tomu přidá i trvalý kontakt neuronů velkého mozku s vnějším světem kolem sebe. Po výcviku esoterik vnímá sebe a okolí přímo přes neurony na povrchu mozku a stejně kontaktuje i vnější svět kolem své osoby. Bez této schopnosti nemáte žádné šance být něco a někým v esoterice a vlastně přišli jste se pouze bavit.
Do této schopnosti patří vnímat svět přímo přes neurony a obcházejí se oči a uši a ruce. K přímému vnímání kosmu neurony se přidává trvale odcvičená a vycvičená echo aktivita na hlasivkách v krku. Zase jde o to, aby esoterik pozměnil své neurony a vybudoval v nich trvalý automat na to, aby nervový systém atakoval hlasivky a přiváděl k neuronům kmitání a vibrace. Nácvik se vede poslechem echolokace zvířat jako netopýr a delfín.
Je zde i jiná možnost a to je přemostit na neurony velkého mozku stavy klinické smrti a energetické průtoky částic o velikosti menší než 10 umocněno na minus 20 až 50 metru. Věda operuje na úrovni 10 umocněno maximálně kdesi na 8 metru. Ale vzpomínky člověka jsou uloženy na částicích, které produkují feritové jádra v mikrotubulů neuronových buněk. A z této roviny teče specifická energie částic, které když přeženete přes mozeček, tak jsou schopny inteligentních aktivit. Ale to chce znovu mnoho let cvičení a pojmenovat si neurony k bio automatu, který umí v neuronech pracovat ve světě mrtvých vzpomínek a to je svět menší než je 10 umocněno na minus 20 metrů.
 .
A ještě ke cvičení ásan. V zásadě jste trvale v základní ásaně a soustředíte se do svého svalstva. Koncentrace jde od svalu k svalu. A nakonec si představíte některou ásany a to tak, že ve svalech vyvoláte nervové podráždění, jako kdyby jste opravdu cvičili některou z předepsaných ásan hathajógy. Ale ve skutečnosti sedíte pouze v základní ásaně nebo rovnou na židli. A takto si odcvičíte skoro všechny základní ásany. Je to dobré na to, abyste při určitém druhu meditace automaticky uvedli své svaly do určité ásany a podpořily koncentraci do sebe a do určité specifické oblasti. A to platí i pro prstové mudry na rukou. Zase je rozumné a potřebné, abyste měnili své neurony v mozku a v těle a vybudovali si bio automat na automatické nahození správné aktivity ve svalech a nemuseli to dělat vědomě a ztrácet při meditaci drahocenný čas.
Chrámy Indie
Velmi zajímavá položka pro meditaci. Indické chrámy v sobě nesou jasný odkaz z indické historie. Některé byly doslova vytesané rovnou do skály a od dob vysekání nezměněny. Indie je přeplněná chrámy, a tedy na meditace a rozjímání je zde vynikající materiál. A zase zde platí zásada nekonečného množství napozeraní obrázků a videí. Jednak do vzpomínek uložených v paměťových neuronech a pak v samotných neuronech v mozku dosáhnout, aby se ve vás trvale budoval jedinečný chrám podle indického vzoru pro špičkovou meditaci. Prožít každý chrám pomocí mentálního připojení na dálku a také připojení přes stav klinické smrti. Všechno pěkně pak dostat do nervstva a neuronů kůže.
Lotos – leknín – božstva Indie
Každá kultura má svou typickou drogu, která otevírá meditujícímu cestu k vnímání světa pod touto látkou. Samozřejmě, nikomu nedoporučuji užívání žádné drogy a podobné látky. Esoterik si pouze vsugeruje, že užil látky z leknínu a na dálku se napojí na osoby, které tyto látky užívají a přes tyto osoby prožívá svět indických božstev. Samozřejmě, všechny zážitky třeba pak dostat přes nervstva do kůže těla.
Sitár – hudba
Jedinečný zážitek z poslechu a prociťováním indické hudby přes hudebních mistrů hrajících na nástroji s názvem sitar. Poslouchejte, ukládejte do paměti a premosťujte na hlasivky a spolu s frekvencemi z hlasivek praktikujte do sebe a pak na povrch kůže.
Ganga řeka
Na březích Gangy se odehrává množství náboženských a očistných rituálů. Seznamte se s řekou Gangou jako s veletokem a kudy protéká. Pak je zde přes videa možnost vnímat, co se děje na břehu Gangy a vše ukládat do vzpomínek a odtud do kůže a její vrstev.
Mantry – zvuky
Indie je plná zvukové ezoteriky a duchovní hudby různého žánru a charakteru. Třeba poslouchat a dostat na povrch kůže a do samostatné kůže. Přemostění spánkových laloků a senzorů kůže pro tlak, chlad, horko a bolest.
Čakry v kůži a ajurvéda
Dokud se člověk narodí a bude se vyvíjet mimo matky, tak mu v kůži vznikne první nervově neuronální systém a první typ trávení a vyživování. Matka posílá plodu živiny přes krev, která se valí pupeční šňůrou do dítěte. A dítě má možnost ve vlastním tuku do určité míry ovlivňovat a doplňovat, což matka posílá. A mluvíme o embryonální žláze nebo maratonské žláze. Proč ji tady v esoterice voláme maratónský žláza? U některých běžců na dlouhé tratě se dá mimosmyslové vnímat, že při extrémním výkonu chytí něco jako druhý dech. A v tomto případě jde o spuštění zablokované funkce právě embryonálního vyživování. V takovém případě běžec vykazuje podivné údaje, které byly u těchto jedinců i vědecky testovány. Jsou schopni nějak zpracovat a zlikvidovat kyselinu mléčnou a jejich svaly se jaksi nevědí unavit. Nás tak jistě zajímá tento fenomén a to z důvodu stárnutí, kdy se v 50. roce života stává celkově vyživování buněk nestabilní. A je zde možnost tuto maratónský žlázu aktivovat a využívat. Jsou to nesporně zajímavé cvičení a pocity po aktivaci tohoto systému těla, který nezanikl. A toto je důležitý fenomén, že organismus nezničil nervový a neuronální systém v těle člověka a pouze jej dočasně znefunkčnit. A vlastně jóga a ajurvéda je hlavně o tom, jak tento nejranější systém člověka znovu aktivizovat, otevřít a spustit ve prospěch daného člověka.
.
A tady začíná snaha evropského esoterika o probuzení svého prvního nervově neuronového systému v kůži. Jednoduše třeba respektovat, že nezanikl, ale pouze ho organismus znefunkčnit. Ajurvéda je do značné míry právě o probuzení tohoto prvního systému a léčba všeho přes tento fenomén. A tak tu začínají cvičení, při kterých se esoterik zkoncentruje do svých svalů a ne do svých představ a odtud proniká do oblasti plic a přes nervově neuronové dráhy je propojuje na určité místo na kůži. Upozorňuji, že propojení plic a kůže je u každého individuální a není to na stejném místě kůže. S tím je třeba počítat. Takto se esoterik přes své svaly, pozici těla a také prstové módy koncentruje na určité orgány a snaží se obnovit přemostění na nervstvo a neurony 8 vrstev kůže.
Esoterik zjistil, že například jeho ledviny jsou přemostěny s oblastí pravé nohy kolem kyčelního kloubu. A může zvolit opačný postup a do této oblasti těla si dá například obklady ze švédských bylinek a vlastně tu bude léčit překvapivě ledviny. A právě u léčitelky Trebenovej bylo tato metoda úspěšně používána při léčbě pacientů a proto i dosahovala mimořádně dobré výsledky. Také se nebála léčit bylinkami, které se radili do seznamu toxických bylinek, s nimiž je třeba postupovat opatrně jako plavuň, puškvorec, jmelí a další druhy mírně jedovatých bylinek. A překvapivě i v ajurvédě se používají toxické látky, což se silně nezamlouvá institucím testujícím léky a výživové doplňky.
Přesně označené body na čele, bradě, krku, plexus solaris, pupek a podbřišek ( voláme jejich čakry ) jsou místa, kde budete napájet svaly svého těla. Tedy čakra čela a zkoncentrovat se do svalů hlavy a obličeje a přemostit je na čakrového bod. A takto postupujete u svalů krku, stejně svaly hrudníku na čakra bod na plexus solaris a pak i nad pohlavními orgány svaly břicha.
Méně známé jsou podobné druhy čakra bodů i na opačné straně hlavy a jdou dolů po kůži páteře. A na tyto body se dost často zapomíná a je třeba i do těchto čakra míst přemostit a propojit nervstvo svalů uvnitř těla a podobným způsobem jako v přední linii. Uvádím to zde jen pro pořádek. Víte, jak to v Indii a jejich systémech chodí, nejsou dostatečně přesný a podrobný.
 .
Kůže lidského těla
Doporučuji každému si nastudovat něco vhodné kolem kůže, jak vlastně funguje a co se v kůži nachází. Zadejte si do některého vyhledávače kůže wikipedie a tam si najdete vhodné informace. Jen tak informačně kůže má asi tak 8 vrstev. Obsahuje nejstarší nervovou soustavu a asi je to něco jako řebříčková soustava jako jedna z nejstarších soustav organického života. Kůže je schopna dýchat a když je popálených například 80 % kůže, tak člověk může zemřít. Kůže je schopna vylučovat toxické látky z potních žláz. Kůže je schopna chránit tělo pro mikroorganismy. Kůže produkuje D vitamin za pomoci slunečních paprsků. Kůže je schopná přijímat živiny do těla a tedy ho vyživovat. Kůže má ve starším věku v sobě zablokovaný jedinečný systém embryonální výživy a ochrany organismu před nevhodnými a škodlivými látkami. Léčbou přes kůži je možné opravit nefungující trávení. Samozřejmě, ne u každého. Když někomu nefunguje dobře trávení, tak je možné se vyživit i přes kůži a to hlavně ve starším věku, kde organismus již nepotřebuje tolik živin na své fungování a růst. Přes kůži je možné se léčit, pokud intuitivně určité místo na kůži propojíte s některým orgánem v těle.
Nervové senzory kůže
V kůži najdeme i množství aktivních nervových zakončení reagujících na tělo, chlad, bolest, světlo, záření, tlak, úder a poškození například píchnutím nebo pořezáním. Mimořádně aktivní jsou nervová zakončení na konečcích prstů a mluvíme tu o jemné lidské motorice. A i o tuto oblast svého systému je hodné se starat. I sem do těchto oblastí se esoterik naučí trvale pronikat a připojit je k ostatním neuronům a nervovým buňkám.
.
Kůže a poškození akupunkturou, Kůže a lávové kameny, Akupunkturní dráhy ucha a mozek, Reflexní zóny chodidel, Erotogenní zóny na kůži, Mrtvé místa na kůži, Kůže a chemie lidského těla, Kůže vnímání přes kůži. V zásadě v jogínské esoterice jde o to, aby se meditující koncentroval do jednotlivých orgánů v těle a síťové propojení je do vrstev kůže. Je to individuální a je třeba to intuitivní zjistit, kde byste propojili své srdce do vrstev kůže. U každého bude místo přemostění na kůži na jiném místě těla. Svaly se přemosťují do čakry ve středu obočí. Pak svaly krku do čakry krku. Svaly hrudníku do hrudní čakry. Svaly břicha do čakry v plexus solaris. Svaly nohou do pohlavní čakry.
Soustředíte se dovnitř přes mozek do nervových zakončení kůže a zde vkládáte představy tepla a máte pocit, že celé vaše tělo hoří, jako kdyby vás někdo podpálil. V zásadě děláte s bioenergií vlastní aury kolem těla. Mám na mysli Kirlianova efekty lidské bioenergie. Lidská bioenergie se klasicky produkuje uvnitř buněk a to hlavně svalových. V nich si najdete takové maličké Organika jako je mitochondrie. Koncentrace tohoto druhu s představou, kterou esoterik přesouvá do nervových zakončení kůže vnímající teplo na povrchu kůže. Dále představy ledu a chladu, pocity tlaku s představami země a kamenů. Dále pocit vánku a něčeho jako éter a vlastně jde o představy a pocity větru přeneseny do nervových zakončení kůže.
Vrstvy kůže
Esoterik je osoba, která je pokud možno zběhlá i v medicíně a umí si dobře představit těch 8 vrstev kůže a co se v nich nachází. Esoterik se speciální koncentruje na každou vrstvu jednotlivě a po celém těle. Celá esoterika jógy je záležitost právě každé vrstvy kůže a v ní vlastně skrytého mechanismu fungování, kdy každý z nás byl jako embryo v těhotné matce. Embryo je řízeno přes systém kůže a pupeční šňůry jedoucí z placenty do nitra dítěte. Kůže a tuk embrya je schopna do určité míry upravovat stravu, kterou matka poskytuje dítěti během těhotenství. Dítě v matce roste a postupně kůže přestává řídit systém dítěte, nastupuje systém míchy a svalů. Po narození se u dítěte postupně uzavírá systém kůže a míchy a nastupuje systém velkého mozku a části mozku o velikosti slepičího vajíčka. A probouzí se systém trávení a toulavého nervu jedoucího přes hrdlo, srdce, játra, slezinu, střeva až do pohlavních orgánů. V těle se vybuduje ještě jeden systém a to je systém šedé hmoty a to hlavně na povrchu velkého mozku o síle jednoho milimetru a jde o rozumové aktivity.
Kůže dýchá
Esoterik je osoba, která je schopna se koncentrovat do oblasti vlastní kůže. Pozor, rozlišujte vaše představy o kůži v neuronech jako vzpomínky a skutečnou kůži na povrchu těla. Není to jedno a totéž. Kůže do určitého rozsahu i dýchá a tedy vylučuje kysličník uhličitý a přijímá kyslík. Esoterik si je vědom této činnosti kůže. Tato funkce se využívá v léčitelství a lázeňství a to léčbou pomocí různých plynů. Tehdy je pacient v igelitovém pytli a pytel je uzavřeno kolem krku. Pacient může být i nějakém druhu vhodného zařízení na takovou terapii.
Kůže přijímá stravu
Esoterik si uvědomuje a zná potenciál kůže jako něčeho, co je schopné přijímat živiny i mimo trávicí systém. Pokud je člověk zdravý a mladý, tak mu to může být jedno, zda se dá nebo nedá vyživovat přes kůži. Ale osoba s nemocným trávicím traktem a osoba po 50. roce života může doslova najít záchranu a začne přijímat mnoho látek, minerálů, vitamínů, aminokyselin právě přes kůži. A dokonce je možné dáváním si těchto látek na kůži opravit systém poškozeného trávení. Ne u všech nemocných, ale u značné části. A vlastně ženy si na sebe a na svou kůži dávají skoro všechno a vlastně celou kuchyň a dělají tak pro krásu, ale zároveň dostávají přes kůži do sebe potřebné látky, které ve starším věku již organismus neprodukuje. Ženská krása vede k dlouhověkosti. A presa jsou ženy chytřejší než muži.
Kůže a potní žlázy
Kůže je schopna vylučovat toxiny a to tím, že dýchá jako plíce a tudíž je zde příjem kyslíku a vylučování kysličníku uhličitého. Ale jsou zde potní žlázy a ty vylučují tekuté toxiny. Ve starším věku a při poškození nebo oslabení ledvin je to jedna z možností, jak dostat toxiny z těla. Na tomto přístupu fungují různé druhy saunování, dokonce je možné geneticky zvětšit potní žlázy a jde to i tlakem koncentrace meditujícího.
Potní žlázy v kůži a vazba na nervstvo plic
Jde o jev popsán k klasické medicínské praxi. Někomu s potí ruce a to pořádně a je možne v oblasti plic doslova zácviku a blokovat určité nervové dráhy a osoba bude potit na jiném místě.
Orgány těla mají svá centra na kůži
V józe a ajurvédě je důležitá funkce kůže a její vrstev jako jednoho centra řízení orgánů. Tato funkce byla plně aktivní hlavně v období těhotenství. Bohužel, tyto funkce se po narození začínají silně blokovat u Evropanů, ale u Indů k tomuto jevu nepřichází a řízení orgánů těla běží výrazně i z kůže. Esoterik se dokáže reálně koncentrovat do orgánů těla a na určitou část kůže a usiluje plně zprovoznit tuto schopnost kůže. Je to akt meditační, ale i silně léčitelský.
Meridiánové body v kůži pro části mozku
Jdeme dál a začínáme se věnovat tomu, jak propojit do kůže jednotlivé části mozku jako je přední mozek, střední mozek, spánkový mozek a například zadní zrakový mozek. Podrobnější podívejte zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek Jednotlivé části mozku se tak jistě dají propojit na malé body velikosti kukuřičného zrnka. A tyto body jdou od kůže mozku po jednom bodě na krku a pak na hrudi a pak na břiše a pak pár bodů pod sebou na noze. Ale je to individuální. O těchto drahách si můžete něco nastudovat zde:
http://en.wikipedia.org/wiki/Meridian_%2…
Mrtvé místa na kůži
Specifická meditace a koncentrování na kůži silou představy dotyku na kůži, kde je mrtvá kůže. Samozřejmě, jde o sugeráciu mrtvé kůže. Tedy z mozku se přes svaly zkoncentruje na místo kůže a tam si nasugerujete, že je mrtvá. To zpětně může mít odezvu dovnitř na některý orgán těla. Pokud již máte dostatečně obnoveny fungování nervového systému v 8. vrstvách kůže. Je to technika uklidnění části kůže a pak i určitého orgánu v těle nebo i jeho aktivizace, pokud koncentrací drážděte nervová zakončení nervových zakončení kůže citlivých na tělo, chlad nebo určitý tlak.
Kůže a chemie lidského těla
V zásadě jde zase o přemostění koncentrace z mozku do oblasti hormonálních žláz a odtud do kůže. Zase individuální místo u každého člověka.
Vnímání přes kůži a hadí síla
Kůže má na svém povrchu plno nervových zakončení a tyto jsou schopny vnímat teplo, chlad, bolest, tlak a pohyb vzduchu, ale i vyhodnocovat polohu člověka v určitém prostoru. I sem je esoterik po nekonečných koncentracích schopen trvale se koncentrovat a v mozku mít na to bioautomat, aby se nemusel stále do kůže vědomě znovu a znovu koncentrovat. Speciální technika je propojit navzájem v kůži jednotlivé nervová zakončení a začít do nich vhánět energii z mitochondrií, které jsou uvnitř buněk. Jsou to takové malé energetické elektrárny. Zde se podívejte, co jsou to mitochondrie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondri….
Zde se podívejte, jakou technikou se to nacvičuje a přeji hodně trpělivosti. Nezapomeňte nacvičit i věštecké schopnosti mimosmyslového vnímání.
Kirlianova fotografie a lidská aura
Budeme se zde věnovat bioenergetické soustavě člověka. Nebudeme se zde utápět v podivných fantaziích, odkud se bere energie lidského těla. Jednoduše uvnitř buněk jsou malé organiky a nazývají se mitochondrie, které přeměňují chemické látky v buňce na bioenergii a ta se hromadí v lidském těle a kolem něj. A samozřejmě se spotřebuje samotným tělem a jeho buňkami a také odtéká do prostředí kolem daného jedince. Esoterik si v mozku vybuduje nekonečným řadou cvičení schopnost tvořit energetické objekty v auře přes přesun obrázků z mozku. Zde se podívejte Kirlianova vnímání aury a naučte se to:
https://apoort.net/esoterika/cakra-joga/ # Kirlian – fotografie
Pupek a maratónský žláza z období plodu
Specifická jedinečnost je pupek a jeho okolí. Pokud jste byli během těhotenství v matce, tak právě do oblasti pupku směřovala pupeční šňůra a vyživovala vás. Celá výživa byla organizována nervstvem a neurony kůže. A po narození se tento systém neztrácí, ale se utišuje a nefunguje, protože už začal fungovat jiný systém trávení a tedy mícha a toulavý nerv ze středu hlavy přes hrdlo k srdci a pak do žaludku a tenkých a tlustých střev. Pro cvičícího jogína je důležité znovu nastartovat tento systém, aby oblast pupíku začala fungovat a vyživovat tělo přímo z kůže a z tukových buněk. Ve sportovních kruzích se této schopnosti říká maratónský žláza, nebo se říká, že sportovec chytil druhý dech. Koncentrací do této oblasti se dá během mnoha let obnovit činnost toho systému vyživování. A stojí za to tento systém ve starším věku aktualizovat a začít používat. Kde se nachází maratónský žláza si najdete zde:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pupek
Čakra body kůže pro páteř a svaly
Méně známou oblastí čakrových bodů jsou čakrové body na páteři od hlavy až po kostrč. Jsou přesně naproti bodem na přední linii čelo a pohlavní orgány. Pracuje se s nimi jako v přední linii. Tyto techniky jsou časné známé v čínském tao. Takové body jsou i na hlavě a směřují k orgánem v těle a hlavně k aktivitám hladkého svalstva, které aktivuje a deaktivuje orgány těla. Podívejte se, o čem jsou hladké svaly:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hladká_sva…
Jako Saša Pueblo ovládá jógu a Ajurvéda
Vše, o čem zde píši, ovládám a cvičím a tak jistě to dávám do odborné řeči medicíny, aby tomu každý rozuměl a mohl v tom dosáhnout takové úrovně jako já a další se mnou cvičící esoterici. Stejně vedu ajurvédské diagnostiky a ajurvédské léčby a aktivně je realizuji i sám na sobě. Děkuji každému, ať je živý nebo mrtvý, pokud něčím přispěl k napsání tohoto souhrnného článku o józe a ajurvédě.

Comments are closed