Hyperbola

Datum: 25.12.2013
Strana 1 z přibližně 2 výsledků
 .
Hyperbola
Přináší sponzor: psychotronik/saša pueblo
10M
Hyperbola – videa
Tvar hyperboly má dráha tělesa v poli centrální síly (gravitační nebo elektrické pole vytvořené tělesem, které lze aproximovat bodem – tuto aproximaci lze beze ztráty přesnosti udělat pro všechna sféricky symetrická tělesa pro prostor mimo jejich vnitřek), pokud je rychlost tohoto tělesa vyšší, než je úniková rychlost.
VIDEO HYPERBOLA ART

Comments are closed