Čakra jóga

Datum: 20.02.2014
Strana 1 z přibližně 161 výsledků
Čakra jóga
.
4india
.
.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti čakra jógy? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
Čakra
WIKI: Podle jogínské tradice jsou čakry důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Na těle podle této tradice existuje mnoho čaker různého řádu. Nejdůležitějších je sedm čaker napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře
.
Čakra Sahashara
WIKI: Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry
.
Čakra Ajna
WIKI: Tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními silami jednotlivce. Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna a esoterična
.
Čakra Vishuddha
WIKI: Čakra Vishuddha je podle hinduistické tradice pátá primární čakra. Má na starosti komunikaci a projevy vůle v životě. Zablokování vede k neschopnosti se vyjádřit – vady řeči i prázdné myšlenky
.
Čakra Anahata
WIKI: Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku dávat i přijímat
.
Čakra Manipura
WIKI: Základním principem třetí čakry je utváření bytí. Je centrem, kterým přijímáme sluneční energii a která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému. Zablokování vede k pocitům ztráty odvahy, porážky, ztráty svobodné vůle
.
Čakra Swadhisthana
WIKI: Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru
.
Čakra Muladhara
WIKI: Čakra Muladhara je spojená se zemí, její energií, je sídlem kundaliní. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších potřeb člověka jako je potřeba jíst, pít, být v bezpečí nebo v teple. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly – fyzické, duchovní i duševní
.
Čakra
WIKI: Pět subpersonal čakry jsou číslovány od jedné nejbližší k tělu. Někteří jogíni tvrdí, že se nacházejí v sestupném pořadí pod nohama
.
Čakra
WIKI: Transpersonálne čakry je řada různých čaker – různí autoři uvádějí buď tři, pět nebo šest. Mnozí jogíni a meditační praktici říkají, že jsou umístěny postupně nad korunní čakrou ve vzdálenosti nad hlavou asi půl metru
.
Čakra
WIKI: Sudarshan čakra se používá pro konečné zničení nepřítele. Slovo Sudarshan je odvozeno ze dvou sanskrtských slov – Su, což znamená boží a Darshana znamená vizi. Proto slovo Sudarshan souhrnně znamená vize, která je příznivá. Slovo čakra je odvozeno od slova Chruhu
.
Čakra
PORTÁL: Čakry jsou energetická regulační centra našeho těla. Proudí jimi vitální energie, která nás drží na živu. Lidský organismus musí být zásobován ze tří různých pramenů. Potřebuje výživu, vzduch a vitalitu
.
Čakra
WEB: Základní popis projevů a účinků jednotlivých čaker, také celou řadu lehce naučitelných praktik k harmonizaci center energie. Jednotlivé techniky jsou voleny tak, aby způsobovaly jemné oživení čaker a odstranění jejich blokád
.
Čakra
WEB: Harmonizace čaker – jsou v zásadě dvě cesty, jak působit na uvolnění a harmonizaci našich čaker. Vystavit čakry vibracím energie takových frekvencí, na kterých harmonicky fungující čakra bez jakýchkoli blokád kmitá naprosto přirozeně
.
Čakra
E-SHOP: Čakrové květové esence slouží k harmonizaci čaker. Jsou vyráběny z vybraných květů a jejich vibrací. Čakrové esence můžete aplikovat jednotlivě podle svých obtíží a potřeb, nebo můžete užívat všechny čakrové esence postupně
.
Čakra
WEB: Slovo čakra pochází ze sanskrtu a znamená kruh nebo kolo. Čakry jsou energetická centra na těle, která slouží jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače energie – prány různých frekvencí
.
Čakra
WEB: Lidské tělo má sedm hlavních center energie a další dvě vedlejší. Každé z nich se projevuje vlastním základním vlněním v odpovídající barvě spektra. Na tato jednotlivá centra působí kameny obdobných tónů, které mají podle svého charakteru a zaměření, i rozdílné schopnosti a intenzitu
.
Čakra
PORTÁL: Čakry jsou energetická regulační centra našeho těla a tím i zdrojem veškeré energie, která cirkuluje naším tělem mřížovou sítí meridiánů. Proudí jimi vitální energie, která nás drží na živu. Lidský organismus potřebuje výživu, vzduch a vitalitu
.
Čakra
E-SHOP: Čakra je sanskrtské slovo a znamená kolo. Čakry jsou energetické víry v těle každého člověka. Můžeme si je představit jako větrníky, které pohání různé druhy energií. Jimi proudí energie dovnitř našeho těla i ven z těla
.
Čakra
PORTAL: Pozitivní vliv na energetické výstupy, čakry, je znám již z různých záznamů starého Egypta. Tělo je rozděleno do sedmi hlavních čaker, každá z nich ovlivňuje jinou část těla a má svoji barvu i kameny, které na ni působí
.
Čakra
WEB: Čakry jsou energetická centra, která přirovnáváme k přírodním živlům – tattvám. Tak jako naši existenci podporuje životadárná země, voda, oheň, vzduch, éter, stejně tak je naše tělo životně ovlivněno funkcí jednotlivých čaker
.
Čakra
WEB: Čakry jsou energetická centra v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Čakry jsou převodníky a transformátory prány v lidském těle a ovládají tělo i prostor mimo něj. Na těle existuje mnoho čaker, ale nejdůležitějších je sedm hlavních napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře
.
Čakra
WEB: Čakry jsou neviditelné rotující energetické víry, kterými je do organismu přiváděna energie – čchi, prána. Můžeme ji rozdělit na životní energii oživující buňky a orgány, vitální energie, která je hnací silou našeho jednání, vnější informační energie jsou informace tzv. Kosmického vědomí
.
Čakra
WEB: Čakry jsou podle hinduismu a dalších, často s hinduismem kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa – centra v těle popisovaná jako vír nebo kruh
.
Čakra
WEB: Podle jogínské tradice jsou čakry důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Na těle podletétotradice existuje mnoho čaker různého řádu. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život
.
Čakra
WEB: Každý člověk má centra rotující energie – čakry a když správně fungují, dovolují volný průchod energie, která vyrovnává mysl, tělo i ducha a udržuje celkovou harmonii
.
.
VIDEA CHAKRA CLEARING
.
VIDEA CHAKRA VISHUDDHA
.
VIDEA CHAKRA 3 MANDALA
.
VIDEA ROOT CHAKRA MANDALA
.
VIDEA CROWN CHAKRA BALANCING
.
VIDEA HEART CHAKRA – ANAHATA
.
VIDEA CHAKRA CROWN
.
VIDEA SVADHISTHANA CHAKRA MEDITATION
.
VIDEA CHAKRA BALANCING
.
VIDEA ROOT CHAKRA BALANCING
.
VIDEA THROAT CHAKRA BALANCING
.
.
Prána
WIKI: Prána je sanskrtské slovo a znamená dech. Prána tedy představuje životní energii, kterou potřebuje každý živý organismus, aby byl schopen fungovat na fyzické úrovni. Tyto životní proudy se setkávají v sedmi čakrách, které jsou propojeny soustavou energetických kanálů, tzv. nádi
.
Prána
WEB: Prána je slovo, které vychází z hinduistické tradice a sice v jednotlivých disciplínách jógy, konkrétně v hatajóze, se pracuje s dechovými cvičeními pránajána – ovládnutí dechu jinými slovy. V taoistické čínské tradici, se používá výraz Čchi, Thai-Čchi, Čchi-Kung – ovládnutí energie, v Japonsku se používá Ki
.
.
Mudra
WIKI: Mudra je symbolické či rituální gesto používané v buddhismu i hinduismu. Některé mudry jsou předváděny pomocí celého těla, avšak k zobrazení většiny z nich je třeba jen ruka a prsty. Některé se také používají při léčení. Jejich funkce je založena na regulaci toku prány v těle
.
Mudra
PORTAL: Mudry máme zpracované zvlášť a prosím prokliknout si na výše uvedenou podadresu a tam si najdete podrobnosti
.
.
Bindu
WIKI: Bindu v sanskrt termínu znamená bod nebo tečku, v hinduismu je použita nebo připevněna na čelo. Také se popisuje jako posvátný symbol vesmíru, bod, kolem kterého je vytvořena mandala, což představuje vesmír
.
Bindu
WEB: Bindu je původně sanskrtský termín, který byl v různých kontextech ověnčen mnoha významy. Doslovně znamená bod, tečka, střed nebo kapka. Ve filosofickém pojetí symbolizuje harmonický střed neboli integrované bytí
.
.
Nádí
WIKI: Nádí je sanskrtské slovo a znamená trubice nebo kanál. Nádí jsou podle tradičního indického lékařství energetické kanály, kterými proudí životní energie – prána. V tradiční čínské medicíně se pro nádí používá většinou pojem meridián
.
Nádí
WEB: Nádí je dráha, kanál, úkolem nádí je rozvádět pránu v celém systému energií. Nádí je čakrou spojena s jinou nádí. Nejdůležitější nádí v lidském těle jsou: sušumně, ida a pingala. Číňané a Japonci znají podobný systém kanálů energie, které označují jako meridiány. Ze znalosti těchto meridiánů se vyvinula akupunktura
.
Nádí
WEB: Nádí šódhana pročišťuje krev a dýchací systém. Prohloubeným dýcháním se krev mnohem více obohacuje o kyslík. Tento druh pránájámy posiluje dýchací orgány a harmonizuje nervový systém, pomáhá proti nervozitě a zmírňuje bolesti hlavy
.
Nádí
WEB: Prána proudí naším tělem kanálky, které se nazývají nádí. Tyto kanálky se nachází v jednom z obalů těla, v pránamaja-kóše a vytváří síť, které se říká ašvattha. Nádí jsou desítky tisíc, hlavních je deset. Těchto deset nádí prochází všemi základními čakrami
.
.
Ida Pingala Sušumna
WEB: Pingala Nadi – pravý kanál se také nazývá Sun Channel. Poskytuje vedení pro naši aktivní energii. Tato energie se skládá z našich duševních a fyzických aktivit
.
Ida Pingala Sušumna
WEB: Naše fyzické tělo je propleteno jemnou sítí nádí neboli energetických kanálků, kterými rovnoměrně proudí energie – prána a vyživuje všechny části těla, orgány a čakry. Za nejdůležitější jsou považovány ida, pingala a šušumna
.
Ida Pingala Sušumna
WEB: Prána proudí naším tělem kanálky, které se nazývají nádí. Mezi kanálky zaujímají významné postavení tři z nich. Jedná se o idu a pingalu, sušumnu.
.
Ida Pingala Sušumna
WEB: Ida a pingala koresponduje do značné míry s principem vyrovnávání Jing a Jang a otevření centrální energetické dráhy sušumna
.
Ida, pingala a šušumna
WEB: Na úrovní naší páteře či míchy, se nalézá nejdůležitější z těchto kanálů sušumna nádí, který je zleva a zprava obtočen dvěma dalšími důležitými kanály – idou a pingalou
.
.
Pránájáma
WIKI: Pránájáma je složené sanskrtské slovo prána – dech a ájáma – ovládání a znamená ovládání dechu. Pránájáma je jogínské cvičení jejímž účelem je ovládnutí životní energie – prány
.
Pránájáma
WEB: Pránájáma je vědomé a volní usměrňování dechu. Prána je kosmická energie, síla ve vesmíru, která tvoří, uchovává i mění. Je základním prvkem života a vědomí. Prána se nachází i v potravě. Proto je tak důležité přijímat zdravou a plnohodnotnou vegetariánskou stravu
.
Pránájáma
WEB: Udždžájí pránájáma znamená hluboký dech s koncentrací na průběh dýchání v hrdle. V hlubokém spánku přichází tento typ dýchání sám od sebe.Udždžájí pránájáma se používá v krijá józe a v meditaci. V jógových spisech stojí psáno, že cesta k samádhi, k dosažení vyššího vědomí, je sahadža švása
.
Pránájáma
WEB: Vnitřní pránájáma urychluje poznání Já. Cvičení vnitřní pránájámy není pouze jedním ze cvičení hathajógy, ale něčím daleko víc: je meditací, soustředěním na božskou tvořivou sílu Já v jejím aspektu životní síly
.
Pránájáma
WEB: Pránájáma jsou dechové techniky, vhodnější je ale název pránájámické techniky, neboť nepracují pouze s dechem jako takovým, ale také s pránou, kterou s nádechem přijímáme do těla. Pránájáma doslova znamená práce s pránou
.
Pránájáma
BLOG: Kypříme půdu nervového systému – když se někdo opravdu hodně naštve, je dobré mu říct, aby dýchal pomalu a zhluboka – nádech, výdech. Má to uklidňující vliv na nervový systém, na mysl a na emoce, protože dýchání nervy uvolňuje, napětí nervy sevře a omezuje tak proudění vědomí
.
Pránájáma
WEB: Pránajáma – vědomé dýchání podporuje vitalitu a mentální soustředění a rozšiřuje vědomí. Dech představuje most k naší nervové soustavě. Vědomé dýchání zásobuje buňky kyslíkem a energií a podporuje buněčné procesy. Je vynikajícím zdrojem energie. Jestliže lépe dýcháme, lépe se cítíme
.
.
Aura
WIKI: Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické pole okolo živých organismů. Tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec
.
Aura
ČLÁNEK: Aura je energetický obal kolem nás. V aurickém obalu kolem nás se nachází velké množství nejrůznějších energií, obrazů a barev, my se budeme zabývat prozatím jedné malé části
.
Aura
WEB: Aura je energetické vyzařování člověka. Toto jemné vyzařování zrcadlí charakter, vlastnosti, zdravotní stav, duševní vývoj a duchovní podstatu jedince. Určité barvy a jejich vzájemné prolínání, jakož i velikost a forma samotné aury, zobrazují celkový stav ducha a těla
.
Aura
BLOG: Lidská aura je energie sestávající z tělesně spojených elektromagnetických částic různé hustoty, která obklopuje tělo v několika vrstvách, nazývaných základní části aury. Některé vrstvy kopírují siluetu těla, jiné mají oválný tvar, kterému se často říká aurické vejce
.
Aura
WEB: Fotografie astrálních entit byly získány na speciálním zařízení v laboratoři. Zjistilo se, že energetické pole má kolem astrálu – astrální entity proměnlivou intenzitu a že výkyvy mají vztah s bioelektromagnetické aktivitou mozku člověka, na který tyto entity reagují
.
Aura
WEB: Pod pojmem aura je v esoterice chápáno energetické pole skládající se z několika rovin, které existují kolem lidského těla. Existenci aury je možno nepřímo dokázat moderními vědeckými prostředky, jako je například Kirliánova fotografie. Záření éterické aury tak, jak vychází paprsky z pórů, může velice dobře zachytit citlivý fotofilm a nebo fotografický papír
.
Aura
WEB: Aura a čakry – jejich význam, odblokování, číštění a posílení. Auru lze zobrazit pomocí přístrojů. Pro zdraví organismu e těba správná funkce čaker a optimálně silná aura
.
Aura
WEB: Aurické tělo je ukotveno v našem hmotném těle v bodech známých, jako čakry. Naše aura má u každého z nás specifickou barvu-lépe řečeno barevné složení,které nám udávají naše energetická centra-čakry
.
Aura
WEB: Vibrační pole energií – energetická těla – aura má přibližně stejný rozsah a tvar jako fyzické tělo. Je prostředníkem mezi fyzickým a tzv. jemněhmotnými těly. Éterické tělo získává životní energii skrze solar plexus ze Slunce a prostřednictvím základní kořenové 1. čakry ze Země
.
.
Kirlianova fotografia
WIKI: Kirlianove fotografie byly předmětem vědeckého výzkumu, parapsychologie výzkum a umění. Každá živá bytost – člověk, zvířata nebo rostliny – má svou vlastní auru
.
Kirlianova fotografia
ČLÁNEK: Kirlianova fotografie se dá jednoduše udělat, stačí jakýkoliv zdroj vysokofrekvenčního vysokého napětí kolem 20kV, plastovou nebo skleněnou nádobu a nasycený roztok vody a soli. Sůl sypeme do teplé vody dokud se nepřestane rozpouštět
.
VIDEA KIRILIANOVÉ FOTO
.
.
Meridiány
WIKI: V lidském těle jsou i mimo orgánové dráhy, které vedou energii. Tyto dráhy spojují jednotlivé orgány s dalšími body lidského těla a tedy i podle známého všechno se vším souvisí
.
Meridiány
WEB: Meridiány jsou energetické dráhy, po kterých proudí životní energie. Těchto drah je veliké množství, ale při práci s energiemi je používáno 12 -ti hlavních drah, které jsou párové, a dvěma dráhami řídícími, které jsou nepárové. celkem tady jde o 26 energetických drah, které tvoří energetický systém člověka
.
Meridiány
WEB: Meridiány – akupunkturní dráhy jsou součástí složitého systému tradiční čínské medicíny. Každá dráha má svou vlastní charakteristiku a přesný průběh, názvy jednotlivých drah jsou pojmenovány podle orgánů
.
Meridiány
WEB: Meridiány jsou energetické dráhy – proudy uvnitř našeho těla, které odpovídají za tok energie čchi od orgánu k orgánu. Meridiány mají vliv jak na fyzickou tak i na psychickou kondici. Pokud je tok energie v meridiánech v rovnováze, cítíme se i my v rovnováze a harmonii
.
Meridiány
WEB: Podle čínské medicíny proudí energie v lidském těle po soustavě drah, které nazýváme meridiány. Jsou to jakési kanály, které probíhají uvnitř těla, tvoří logicky propojenou síť, ve které proudí energie od orgánu k orgánu
.
Meridiány
WEB: V našem těle se nacházejí dráhy – meridiány, kterými proudí energie čchi. Tyto dráhy jsou propojeny s jednotlivými orgány a s povrchem těla. Nemoc se projeví i poruchou energie na příslušné jedné nebo více drahách
.
Meridiány
WEB: Podle tradičních čínských lékařů proudí po těle v energetických drahách energie – čchi. Všechny vedou po povrchu i uvnitř těla a energie těch, které jsou na povrchu se koncentruje do akupunkturních bodů
.
Meridiány
WEB: Meridiány probíhají 3 až 5 milimetrů pod kůží a v určitých bodech vystupuji až na povrch. Jsou to tzv. akupunkturní body. Akupunktura je součástí tradiční čínské medicíny a jejím cílem je obnovit v organismu stav zdraví a rovnováhu energie
.
Meridiány
WEB: Meridiány jsou energetické dráhy, po kterých proudí životní energie. Při práci s energiemi je používáno 12 -ti hlavních drah, které jsou párové a dvěma dráhami řídícími, které jsou nepárové, celkem jde o 26 energetických drah
.
Meridiány
WEB: Podle tradiční čínské medicíny proudí po těle energie ki v kanálcích – meridiánech. Dohromady existuje dvanáct párů meridiánů -dvanáct na levé polovině a dvanáct na pravé polovině těla. Kromě toho ještě dva nepárové meridiány. Jeden z nich probíhá po přední střední čáře těla a druhý po zadní střední čáře těla
.
Meridiány
WEB: Meridiány jsou kanály energie a každý meridián je velmi úzce spojen s orgány, tkáněmi, strukturami a funkcemi organismu. Počátky disharmonie a nemoci začínají vždy u energie těla a proto čištěním a stimulací těchto drah se nám může výrazně zlepšit zdraví a posílit životní energie
.
.
Kundaliní
WIKI: Stoupání této energie bývá podle výpovědí adeptů doprovázeno pocity tělesného uvolnění, subjektivní radosti, lehkosti a klidu za současného zjemnění vnímání. Při průchodu Kundaliní šestým centrem – Adžňá čakra, oblastí, kde se kříží oční nervy, dochází vlivem Kundaliní k pročištění vědomé pozornosti, které je následováno plně bdělým stavem vědomí bez myšlenek – Samádhi
.
Kundaliní
ČLÁNEK: Rychlá, energická a přitom uklidňující a duchovní. Kundalini jóga není jenom cvičení. Je to i zpěv manter a učení života. Kundalini jóga vás naučí milovat svůj život
.
Kundaliní
WEB: Skryté síle v lidské bytosti jako had stočený kolem sebe sama nazývané kundaliní. Měla by se probouzet postupně, pod přímým vedením jogínského mistra, protože jinak může být nebezpečná. Proces se vyvolával při úplně obyčejné praxi jógy
.
Kundaliní
WEB: Kundaliní neboli svinutá energie je ohromným potenciálem psychické energie, nejsilnějším tepelným proudem těla. Probouzení kundaliní není pouze tantrickou praxí, ale tvoří základ všech jógických disciplín
.
Kundaliní
PORTÁL: Kundaliní slovo ze sanskrtu znamená stočený, často zobrazován jako spící had. Pomocí meditace nebo různých duchovních cvičení je síla Kundalini probuzena a začíná stoupat čakerním kanálem podél páteře a dochází k různým stupňům probuzení a mystických zážitků
.
Kundaliní
ČLÁNEK: Aktivace energie kundalini, tajemné hadí síly je žádoucí u každé jógy a patří k praxi tantry. Kundaliní se za běžných okolností neprojevuje, ale pomocí cvičení ji lze probudit. Tehdy se kundaliní manifestuje jako aktivní energie a stoupá podél páteře, kde aktivuje postupně všech sedm čaker
.
.
Kůže
WIKI: Kůže je orgán pokrývající tělo člověka. Plocha kůže u dospělého člověka dosahuje 1,6 až 1,8 m2, a to z ní dělá největší orgán lidského těla. Kůže splňuje ochranné funkce – chrání tělo proti vniku škodlivých látek a před UV zářením a smyslové funkce – v kůži je uložena řada receptorů – nervových zakončení, které reagují na teplo, chlad, tlak nebo poranění tkání
.
Hmat
WIKI: Hmat je řazen mezi pět lidských smyslů, je hmat spíše soubor několika různých smyslů, které pomocí receptorů v kůži umožňují získávat informace z bezprostředního okolí – tlaku, bolesti, chladu, tepla, vpichu, vibrací
.
Hmat
WEB: Hmat nám umožňuje získat mnoho poznatků. Hmat v našem těle funguje jako citlivý poplašný systém – pocit tepla nebo bolesti často varuje náš mozek dříve, než si dokážeme uvědomit, že tělo je možná ohroženo. Tělo bezprostředně zareaguje ochranným reflexem – např. ucukneme rukou dříve, než se stačíte vážně popálit o rozžhavený předmět
.
Hmat
WEB: Hlavním a nosným smyslovým vjemem, který nám zprostředkovává tělo a jeho smysly je hmatový smysl nebo spíše subjektivní pociťová­ní. Své tělo a svět zejména pociťujeme – cítíme skrze smysl hmatu. Hmat je nadřazen všem dalším smyslovým orgánům
.
Smysly
WIKI: Smysl je schopnost organismu přijímat určitý druh informací z okolí – např. koncentraci určité chemické látky, přítomnost světla nebo charakteristiku vlnění vzduchu. Tato informace je většinou přijímána specializovaným orgánem, který se pak označuje jako smyslový orgán
.
Smysly
WEB: Smysly přetváří naše vnímání do chemoreceptorů, které je dostávají do mozku, v nových podmínkách si zapamatováváme věci lehčeji
.
Smysly
REFERÁTY: Lidské smysly jsou prostředkem, pomocí kterého vnímáme své okolí. Oči umožňují interpretovat zrakové informace, sluch zprostředkovává zvuk a udržuje rovnováhu, nos a jazyk reagují na pachy a chutě a smyslové nervy v kůži umožňují cítit fyzický kontakt, změny v teplotě a bolest
.

Comments are closed