Ášram

Datum: 02.02.2014
Strana 1 z přibližně 82 výsledků
 .
Virtuální ášram
joga2
 .
.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti ášramu? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Ášram
WIKI: Ášram je zpravidla poutní místo, ale někdy i obrovský komplex budov. Ášram jsou otevřené pro veřejnost, podmínkou je dodržování přísných pravidel, jiné si zájemce prověřují a chtějí určitou jógovou praxi. Ašram bývá domovem gurua a jeho žáků a stoupenců. Pojem odvozený od ášramy – místo pobytu označuje čtyři duchovní stupně, kterými prochází hinduista během svého života
.
Ášram
BLOG: Tyto stránky virtuální ašram jsou věnovány různým duchovním cestám, zejména indickým, ale nejen jim, Tatháta, Ritodgata, film o Ramanu Maharišim, mantry, bhadžan – duchovní oslavný zpěv, různé legendy, osobnosti nebo obřady z Indie
.
Ášram
WEB/FB: Podpůrné prostředí spolku Yogashrama v Dolní Čermné pro kultivaci těla a mysli, pro sdílení, vize, projekty, soběstačnost, ekologické zemědělství, permakulturu, přírodní stavitelství, přednášky, semináře. Aktivity také v Praze a Mladé Boleslavi
.
Ášram
BLOG: Šrí Dévpuridží ášram Žďárec u Skutče – jóga, poustevna – se zateměním, terapie tmou, kurzy vegetariánského vaření, meditace, dům ze slámy, mezinárodní workcampy, nedělní čajovna + dětské hřiště s trampolínou, karmajóga
.
Ášram
BLOG: Ášram Svámího Kaleshwara se nachází v Penukonda, které je posvátné silové místo s dlouhou historií spojenou s tisíci světci a božskými dušemi. Zde je Univerzita duše Šrí Káléšvary, které je místem pro průpravu v pokročilé spiritualitě
.
Ášram
ČLÁNEK: Ramanášram, ášram Ramany Maháršiho. Ášram je situován na úpatí posvátné hory – Arunáčaly. Odedávna byla tato hora vyhledávaným místem indických poustevníků. I v dnešní době nacházíme v nesčetných jeskyních této hory mnoho svatých mužů, kteří se odevzdávají tvrdému pokání či cestě v tichu a odloučenosti, a o které lidé z okolí v posvátné úctě pečují
.
Ášram
ČLÁNKY: O následování mistra, Pravý slib sebezapření/zřeknutí – sannjása, Výročí narození Ramany Mahárišiho, Setkání s mistrem kašmírského šivaismu, Setkání s mistrem kašmírského šivaismu, Nad jedním dopisem, Mahasamádhi Bhagavana Nitjánandy, Výročí narození Swámiho Muktánandy
.
Ášram
DOKUMENT: Informace o ášramu Prašánti Nilajam – Na pomoc oddaným v jejich duchovním úsilí, k rozvíjení božské lásky a k uvědomění si svého vrozeného božství, byla sestavena určitá pravidla a řád chování. Jsou součástí disciplíny, nezbytné k tomu, aby si oddaní během svého pobytu v ášramu mohli uvědomovat
.
VIDEA ASRAM INDIA
.
VIDEA MAHARAHI ASHRAM
.
.
Karmajóga
WIKI: Karma jóga nebo disciplína akce je forma jógy vychází z učení Bhagavad Gita , posvátné sanskrtské bible hinduismu Ze čtyř cest k realizaci , karma jóga je způsob, jak dosáhnout dokonalosti v akci. Karma jóga je nedílnou součástí mnoha derivátových typů jógy
.
Karmajóga
BLOG: V Mahábháratě nebyli jiní mudrci, když mluvili o skutečných příčinách činnosti, o nic méně rozhodní než Kršna. Takto přímo o tom Prahlad říká Indrovi: Ten, kdo se sobecky považuje za původce svých činností, ať jsou již dobré či špatné, je nadán zvrácenou inteligencí
.
Karmajóga
E-SHOP: Jiří Vacek: Kniha O meditaci a samádhi. Nauka o karmě a karma jóga – řada Nejvyšší jóga a mystika, Každý má to, po čem touží
.
Karmajoga
WEB: David Frawley – Služba a karmajóga. Účelem života člověka není dosažení osobního štěstí, nebo aby se nám podařilo uplatnit naše práva či uskutečnit naše touhy, i když i to může mít své důležité místo. Opravdovým účelem našeho života je další evoluce vědomí ve světě
.
Karmajóga
BLOG: Karmajóga – cesta odevzdání plodů činů. Člověk se nikdy nemůže naprosto osvobodit od činnosti, protože jeho tělo vždy potřebuje minimálně potravu a nějaký příbytek. Poselství karmajógy nás učí vykonávat veškeré povinnosti, ale nelpět na výsledku.
.
Karmajóga
PORTÁL: Všechno, co děláme, o čem přemýšlíme nebo o čem mluvíme, se nakonec podle zákona odplaty, zákona akce a reakce, vrací zpět k nám. To, co nazýváme štěstí, je výsledek našich dřívějších kladných činů, a to, co se jeví jako rány osudu, je zpětný účinek minulého negativního jednání
.
Karmajóga
PORTÁL: Karmajóga označuje jógu činu, který se chápe dvojím způsobem. První představují modlitby a rituály zaměřené na očistu sebe sama a povznesení světa, druhý způsob představuje služba živým bytostem. Všechna duchovní učení hovoří o nutnosti pomáhat světu
.
Karmajóga
WEB: Naše činy jsou projevem našeho ega a naše ego je formováno našimi činy, tudíž se vzájemně podporují. Karma jóga vede ke svobodě při konání činností a rozrušení tohoto koloběhu, skrze náš postoj, kdy veškeré naše činy by měli být konány bez sobeckého motivu
.
.
Bhandy
PORTÁL: Bandha znamená něco uzavřít, zablokovat. Při provádění bandhy se vědomě zadržuje tok energie v určitých částech těla. Proto pak při jejím uvolnění proudí celým tělem energie mnohem více a silněji
.
Bhandy
WEB: Co jsou to bandhy? Energetická cvičení bandhy jsou techniky práce s tělem, jejichž přínos pro zdraví je podložen tisíciletou praxí. Jsou provozovány dodnes v rámci různě zaměřených škol jógy, ale může je praktikovat i zájemce, který se o jógu nezajímá
.
.
Brahman
WIKI: Brahman je pojem pocházející z hinduismu, je to neměnná, nekonečná a neprojevená realita božské podstaty bytí, hmoty, energie, času a prostoru v tomto vesmíru
.
Brahman
WEB: Ve Védách se píše, že vědomí je Brahman. To, co je vědomí, je Brahman. Pomyslné já držitel jména já je iluzí. To, co je tu bez jakéhokoliv úsilí, je vědomí Brahman, neboli pradžňána Brahman
.
Brahman
WEB: Myšlenka já jsem brahman, je myšlenka jako všechny ostatní myšlenky. Vzniká, trvá a zaniká. Proto není brahman. To je stále takové, jaké je, bez proměn, vznikání, trvání a zanikání. Brahman je vědomí, které si tuto myšlenku uvědomuje a ve kterém existuje
.
.
Jóga a meditace
WEB: Meditace sebedotazováním je jednou ze součástí systému Jóga v denním životě. Koncentrační a meditační cvičení jsou v tomto systému rozčleněna do jednotlivých dílů, stejně jako ásany a pránájáma
.
Jóga a meditace
PORTÁL: Sedět v klidu, nic nedělat a uklidnit svoji mysl i tělo, to nikdy nebyl styl života evropského člověka. Po staletí byla meditace a jóga považována za něco esoterického, orientálního, s malým praktickým užitkem
.
Jóga a meditace
BLOG: Na této stránce najdete relaxační a meditační nahrávky, praktický návod Relaxace v běžném životě snadno a rychle a dále mé práce o relaxaci a józe
.
Jóga a meditace
PORTÁL: Ačkoliv nemusíte při cvičení jógy nutně meditovat, toto spojení je časté. Poznatky z meditace Vám pomohou soustředit se na cvičené a díky jógové praxi pro Vás bude jednodušší s meditací začít
.
.
Višnuismus
WIKI: Višnuismus je tradice hinduismu uctívající Višnua nebo jeho avatáry, zvláště Rámu nebo Kršnu, jako pravého a nejvyššího boha. V různých tradicích bývá tento bůh pojmenováván různě – Višnu, Nárájana nebo Vásudéva
.
.
Bhadžany
WIKI: Bhadžany je v Indii náboženská lidová píseň, vyznačující se pozoruhodnou jednoduchostí provedení a pro hinduisty je důležitou součástí rituálu púdža – uctívání různých božstviev – Shiva, Krishna, Lakshmi, Ganesh
.
Bhadžany
PORTÁL: Bhadžany, nebo také kírtany jsou jistou výsadou Indie v přednesu vyjádření všech emocí při uctívání Boha. Bhadžé znamená uctívat Pána písní a bhadžan je tou písní
.
Bhadžany
PORTÁL: Slovo bhadžan znamená uctívání a označuje různé duchovní písně, které jsou zpívány jako projev oddanosti Mistrovi nebo Bohu. Liší se od manter hlavně tím, že se mnohokrát neopakují a mívají delší text
.
VIDEA BHAJAN SRI KRISHNA
..
. .
Gítánanda
WEB: Termín Gítánanda jóga je poměrně mladý. Svámí Gítánanda o své škole jógy hovořil jako o józe kultury starých mudrců. Tímto označením se jasně vymezoval do proudu tradičních jógových škol, které ctí posloupnost mistrů, začínajících až mezi bájnými sedmi mudrci
Gítánanda
http://en.wikipedia.org/wiki/Yogamaharis…
translate.google
WIKI: Dr. Svámí Gitananda byl často nazýván otcem moderní vědecké jógy. Byl uznáván jako jeden z pěti předních představitelů Ashtanga jógy ve dvacátém století a jeden z průkopníků dělat jógu srozumitelnou pro západní mysl 
.
.
Indická filosofie
WIKI: Indická filosofie patří k nejstarším filosofickým tradicím světa. Jedny z nejstarších filosofických úvah jsou upanišady. Svou moudrost čerpají z véd, na základě kterých vznikl hinduismus a z něho vznikaly postupně další náboženské a filosofické směry. Mezi nejdůležitější z nich patří buddhismus a džinismus
.
Indická filosofie
WEB: Období védské – kultura a náboženství doby hymnů, období obětní mystiky, období upanišád. Neortodoxní systémy indické filosofie – materialismus čárváka, mahávíra a džinismus, buddhismus. Ortodoxní systémy indické filosofie – njája a vaišéšika, sánkhja a jóga, mímánsa a védánta
.
.
Bhaktijóga
WIKI: Bhaktijóga je duchovní cesta, na které se musíme naučit milovat sebe samé, všechny lidi i zvířata, celý vesmír, Boha. Bhaktijóga je cesta lásky a oddanosti k Bohu. Někdy se považuje za cestu nejjednodušší
.
Bhaktijóga
WEB: Bhakti jóga je duchovní cesta a je prostředkem jak realizovat Boha, často se pokládá za nejjednodušší způsob, protože nevyžaduje rozsáhlé jógové praxe. Boha, nejvyšší princip, je třeba milovat a uctívat bezmezně a oddaně, tzn. nepochybovat o něm
.
Bhaktijóga
WEB: Bhaktijóga znamená i uctívání jedné boží podoby. Bůh je všude. Je v nás i mimo nás. Jsme s ním spojeni jemnou nitkou lásky. Bůh je univerzální láska. Všechny nás obklopuje a námi proniká láska boží milosti, ale my si toho nejsme vědomi
.
Bhaktijóga
WEB: Bůh se stává naprostým vzorem, milovaným objektem, největším přítelem a zároveň cílem. Tomuto Bohu mohu odevzdat veškerý svůj majetek, veškerou svou důležitost, na jeho rozhodnutích ponechat cestu mého života. Tak začnu opravdu oslabovat svoje ego, kořínek za kořínkem ho vytrhávat ze své mysli.
.
Bhaktijóga
DOKUMENT: Bhakti joga je opravdové a upřímné hledání Pána, hledání, které začíná, pokračuje a končí v lásce. Jediný okamžik šílené, nejzazší lásky k Bohu, přinese nám věčnou svobodu. Ve svém výkladu o bhakti Narada praví, že Bhakti je intensivní láska k Bohu
.
Bhaktijóga
WEB: Oneness Bhakti Yoga – Bhakti znamená božskou oddanost a Yoga znamená splynutí, sjednocení s Božstvím. Když se provádí Oneness Bhakti Yoga je potřeba provést posvátný rituál. Rituály jsou nutné, protože kumulují Boží Milost a sílu procesu
.
.
Dharma
WIKI: Dharma je odvozeno od sanskrtského slovního kořene dhri, a znamená způsob bytí. Představuje individuální vnitřní zákon, který musí být následován, jestliže individuální život má být v souladu s přírodními zákony a univerzální podstatou bytí
.
Dharma
WIKI: Dharma je odvozeno od sanskrtského slovního kořene dhri a znamená způsob bytí. Termínu má být porozuměno v jeho metafyzickém významu, což je soulad s božským nebo tvořivým principem činným v individuu nebo v přírodě
.
Dharma
WEB: Dharma je jeden z cílů života. Je to zákon, který říká, že máme přijmout to, co je nám určeno, svůj úkol. Každý máme ve svém životě nějakou funkci, kterou bychom měli plnit co nejlépe. Pokud to budeme všichni dělat, budeme spokojená a dobře fungující společnost
.
Dharma
WEB: Dharma je zákon či řád hmotného světa – to, co jej udržuje v harmonickém chodu, ctnost či spravedlivé jednání. Ještě hlubší výklad říká, že dharma je vrozená či neoddělitelná vlastnost či povaha
.
VIDEA DARMA OKO
.

Comments are closed