Ájurvéda Indie

Datum: 10.05.2014
.
Ájurvéda Indie
..
Přináší sponzor: psychotronik / saša pueblo
http://www.cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@gmail.com
.
India
.
Ájurvéda Indie
.
Saša Pueblo: Budu se zde věnovat celkově léčitelství, felčarství, apatiekarství, samoléčbě, léčbě pod dohledem léčitele nebo terapeuta, případně určitého specialistu pro sport a výživu organismu. A když bude nutné, zajedeme si do klasické medicíny akutních a život ohrožujících stavů.
.
Intuitivní léčitelství
Celé intuitivní léčitelství stojí na schopnosti vnímat mimosmyslově chorobné stavy lidí, ale i sebe. Jedná se o oblast diagnostiky. V klasické medicíně je to zajištěno pomocí laboratorních testů a různých technických zařízení jako například rentgen, sono a podobně. Léčitel cítí nemocná místa druhé osoby ve vlastním těle. Umí jim to číst z očí, z obličeje a pohybu těla. Vidí to v energetickém obalu člověka jako určité díry v auře nebo černé fleky. Umí si představit osobu a k ní přiřazovat chorobné stavy z obrázků. Případně léčitel přežil klinickou smrt a pak jako kdyby měl v mozku sono, projde svým mozkem danou osobu a posoudí její zdravotní stav.
.
Věštecká diagnostika
Léčitel má i jiné možnosti diagnostiky dané osoby a to rozhovor, stav očí, rukou, co daná osoba říká a co v životě dělá . Může vhodně ohnutým drátkem otestovat průtok a vytékání bioenergií z orgánů diagnostikované osoby. Může například potřít tělo diagnostikované osoby hlínou z termitiště a kde hlína ztmavne , tam je nemoc a bude se léčit . Je zde možnost nakreslit si postavičku diagnostikované osoby na papír a kyvadélkem se zastavovat nad jednotlivými částmi těla. A kde se kyvadélko zastaví a netočí se přirozeně, tam je nemocný orgán nebo systém těla. Jiná technika je použít ženu jako médium, která se stane danou diagnostikovanou osobou.
.
Alternativní medicína
V tomto případě jde o propojení medicínských poznatků a léčitelských postupů a schopností. Tedy terapeut si ve svém mozku cvičí mimořádné schopnosti diagnózy osoby za její přítomnosti nebo na dálku a to kdekoliv na planetě Zemi. Dokonce jsme testovali diagnostikování kosmonauta na oběžné dráze kolem Země. Co je to mimořádná schopnost diagnostikovat jinou osobu? Jde o to, aby si terapeut nekonečným množstvím cvičení vycvičil ve svých neuronech mít něco jako bio rentgen, bio sono , bio tomograf nebo elektroencefalogram mozku a také přístroj na vyšetření srdce a jeho výkonnosti. Zdá se to jako ze scifi románu. Mohu potvrdit, že se to dá reálně vycvičit a to zejména tehdy, když daný terapeut přežil klinickou smrt nebo to důsledně celé roky cvičil. Jednoduše po klinické smrti mozek terapeuta funguje jinak než u běžných jedinců a je schopen hromadit a generovat různé druhy částic. Nejde o částice jako jsou elektrony, pozitrony, kvarky a podobně. To jsou částice o velikosti 10 umocněno na minus 10. Zde mluvíme o schopnosti hromadit a organizovat částice 10 umocněno na minus 20, 30, 40 a 50. A do této oblasti ještě ani vědecká kvantována biologie nebo fyzika nezavítala, ani tak prostě sem nezajde.
.
Proč je mozek terapeuta schopen operovat v rovině částic 10 umocněno na minus 20 a více? Je to proto, že samotné neurony každého člověka generují částice jako prostor, kde jsou ukládány vzpomínky každé osoby. Samozřejmě, nemáme na toto tvrzení vědecké důkazy ani ověření. Ověřit si to musí každý sám a předělat si mozek do takového systému, aby mohl tyto skutečnosti vnímat. Jinak to bohužel nejde. Já se tu snažím vysvětlit, jak to asi funguje a na čem stojí dálková diagnostika terapeuta. Aby se za tím nehledal žádný zázrak a čudesnosť. Jde o schopnost terapeuta vytvářet ve svém mozku vytrvalým cvičením takovou schopnost. K této schopnosti se přidá i studium medicínských poznatků ze všech oblasti medicíny, abychom zachovali zásadu celkového a globálního pohledu na to, co se děje v lidském těle. Stejně je to studium množství videí o lidském těle. Pro terapeuta je to náročný formát. Na jedné straně cvičit mimořádné schopnosti a na druhé straně nekonečné studium medicíny a její poznatků. Spojení medicínských zkušeností a bio zařízení v mozku terapeuta vytváří společně nádherný fenomén. Je to prostě dřina a není to pro každého.
.
Medicína má diagnostické přístroje a terapeut má bio zařízení v mozku. Dnešní medicína je postavena na testech a testování, co v lidském těle funguje a co ne. Přijdete k lékaři a udělají vám odběr krve, moči a vhodné rozbory a vyšetření u specialistů se speciálními zařízeními jako rentgen, sono, tomograf ap. Možná se zeptáte, jaké technické zařízení a vyšetřovací metody má terapeut? Má nějaké zařízení, což klasická medicína nemá? A kde je má? No je to trochu složitější. Terapeut vyšetřuje pomocí svého mozku a jeho zvláštního stavu, který získal od narození. Obvykle jde o určitý patologický stav v mozku, může být například více dělení mozku než je běžné, více neuronů nebo atypické struktury v mozku. V případě Sašu Puebla tyto devastace v jeho mozku nenajdete. Má klasicky standardní mozek, ale má mimořádné schopnosti a tyto jsou výsledkem klasického výcviku jak se naučit číst a psát.
.
Echolokace schopnosti terapeuta
Budeme zde psát o jednom z bio zařízení, které si terapeut v léčitelství vypracuje a to je echolokace jako u delfínů, velryb a například kosatek. Sem spadá i umění netopýrů přes svůj ústa do okolí vydávat zvuk, který se dokáže odrazit od objektu před ním. Netopýr ho ušima zachytí a vyhodnotí, co to je za objekt. Jak tuto schopnost rozvinout u terapeuta? O této schopnosti se říká ” vidět za roh domu”. Třeba na to využít vlastní hlasivky. Terapeut cvičí koncentraci do hlasivek a nezpívá v nich, ale vyvolává kmitání. A to je dostatečné k tomu, aby tyto kmity vysílal z hrdla a pak je odražené zachycoval na povrch své tváře a měnil jejich na obrazy. Nemocná osoba sedí naproti terapeutovi a terapeut vysílá impulsy z hlasivek vůči například srdci nemocné osoby. A echolokace se odrazí do jeho obličeje a tam dokáže přidat obrázek určité choroby srdeční. Je dobře, když je terapeut školený v medicíně srdce a zná co nejvíce chorobných stavů srdce. Pak je to výborná diagnostika. Pokud terapeut cvičil rané stadia klinické smrti nebo prožil v životě klinickou smrt, tak echolokace je možná i na dálku po celé zeměkouli. Proč je to tak, nevíme, ale funguje to dobře.
.
Magmatické jádro planety Země a proutkářství
Terapeut má možnost získat informace o dané osobě i na dálku, ale potřebuje mít schopnost operovat s magmatických energiemi magmatického jádra planety Země. Na to je třeba odcvičit množství cvičení s magnety a přejít do zvířecí psychiky člověka a diagnostika jde přes nervová zakončení ve svalech. Jde o jemnou motoriku svalů a procvičuje se pomocí kyvadélka. Jde o provázek a na něm zavěšené malé závaží. Cvičí se jemné hýbání kyvadélka se závažím. Jde o mikropohyb, který není viditelný na ruce, ale když přidáte kyvadélko, tak vidíte možný pohyb točení vpravo a vlevo. Terapeut si naladí své svaly těla na to, že když má před sebou sklenici čisté vody, tak se kyvadélko točí a když má před sebou jedovatou látku, tak se kyvadélko nehýbe. Později si při výcviku terapeut nakreslí před sebe tvar postavičky člověka, napíše si nad postavičku jméno a příjmení a učí se diagnostikovat. Zastane kyvadlem nad oblastí srdce a když se kyvadlo netočí, tak je nemocné. Pokud se tam kyvadlo točí, tak je zdravé. Na začátku výcviku je dobře vědět a mít ověřené případy se zdravým a nemocným srdcem a cvičit i na jiné orgány v tělech diagnostikovaných lidí.
Trochu náročnější je čtení informací přímo z magmatického pole Země. Tam jsou zapsány všechny údaje o každém člověku. Magmatické jádro planety Země neustále vůči nám pulzuje a ukládá informace o každém člověku a uchovává je. A dá se z jejich naučit číst i na základě cvičení s ohnutým proutkem v ruce. Tedy nácvik proutkárství a schopnost vyciťování energetického napětí a jeho rozdílnosti ve svalech jedné a druhé ruky.
.
Věštecké schopnosti na základě prožité nebo odcvičené klinické smrti
Jde o jedinečnou diagnostickou techniku, kde se za základ považuje prožitá klinická smrt nebo nácvik stavů blízkých klinické smrti. Dá se klinická smrt přežít nebo odcvičit, v tomto případě se osobě změní činnost mozku a jednou nohou je ve světě mrtvých 10 umocněno na minus 20 metru a jednou nohou v tomto světě 10 umocněno na minus 10 metru. V takovém stavu mozku je osoba schopna ze svých neuronů vysílat zvláštní částice a bioenergii a posílat ji na diagnostiku osoby na dálku. Funguje to jako bumerang i s návratem. Terapeut se naučí přijmout tento signál na povrch šedé kůry mozkové a zde jej změnit na vhodné obrázky a takto diagnostikovat člověka a jeho zdravotní stav na dálku.
.
Různé přístupy k léčbě nemocného člověka
Diagnostika na dálku bez přítomnosti člověka přinese množství informací o jeho zdravotním a psychickém stavu. Pokud terapeut zjistí, že stav je vážný a ohrožuje život nebo by se mohl stát akutní, tak pošle nemocnou osobu v první řadě k lékaři na stabilizaci stavu.
.
Další možnost je určit nejhorší oblast v těle nemocné osoby a vlastně ji začít léčit. Zároveň zjistit, jaké minerály, vitamíny, aminokyseliny, bílkoviny a hormony tělo již nevyrábí a postupně je tělu dodat. Po určitém čase vše vysadit – řekněme po dvou měsících a znovu diagnostikovat, co už tělo znovu tvoří a co bude třeba trvale užívat. Případně se pokusit všechny chybějící látky dostat do těla přes kůži a ne přes ústa. Velmi často se stane, že právě podávání takových látek přes kůži vede k ozdravení hlavně trávení.
.
Jiná možnost léčby je otevřít skryté rezervy a potenciály skryté v lidském těle. A to jednak náhradní hormonální žlázy kolem již existujících hormonálních žláz, pak otevřít náhradní slezinu při té původní. Pak přimět slezinu, aby se lépe starala o červené krvinky a dala jim podstatně delší životnost. Pak je tu možnost vytvořit na tlustém střevě nové a další slepé střeva. Pak je zde možnost přimět tenká střeva, aby produkovaly trávicí enzymy. Pak je zde možnost zaktivizovat kmenové buňky v tuku, v kostní dřeni, v hladkém svalstvu, aby obnovily buňky v orgánech a využít další a další skryté možnosti v lidském těle.
.
Gerontologie a léčba dlouhověkostí
Jde o specifický druh léčby, kde se terapeut dlouhodobě a během celého života stará o danou osobu. Pravidelně ji diagnostikuje asi tak dvakrát do měsíce, trvale kontroluje, co se nevhodně změnilo a jak to napravit. V zásadě platí, že v 30. roce života přijde člověk o enzymy a koenzymy mládí. V 40. roku života přijde člověk o hormony, rozlétnou se, destabilizují a jejich produkce klesá. V 50. roce života se nejčastěji kazí trávení, které již nedodá tělu dostatek minerálů, vitamínů, bílkovin, aminokyselin a dalších látek. V 60. roce dojde nejčastěji k silnému úbytku neuronů v mozku a je třeba s tím něco dělat. A tak dále v rámci stáří. Cílem terapeuta je udělat člověka z ” krátce žil ” na ” dlouho žil ” a vitálne a bez ztráty intelektu a rozumu.
.
Trvalé psychické pronikání koncentrací do svého nitra
Jde o jedinečnou techniku spojenou s meditačními koncentracemi do svého těla a postupně budovat v mozku trvalé centra pro průnik do orgánů těla a systémů těla a poté do buněk, organiky v buňce, chromozomů, genů, bílkovin, aminokyselin, chemických látek, prvků a částic. Je to vlastně meditační cesta do sebe a zároveň cesta k dlouhověkosti. Meditující je pod dozorem terapeuta a je na dálku usměrňován, jak má pronikat do sebe, poznávat se a ovládat procesy v lidském těle.
.
Ájurvédské otevření embryonálního systému
Tak to je vlastně to, k čemu jsme se chtěli propracovat. V ajurvédské léčbě nejde ani tak o léčbu, jak o otevření toho, co organismus po narození dítěte zablokoval a dočasně znefunkčnil. Jde o jedinečnou nervovou soustavu embrya. Jde o nervstvo uloženo přímo ve vrstvách kůže a schopné řídit tělo a jeho hormonální aktivitu. Pak je tu další takové zablokované centrum a to je nervstvo jdoucí od pupku do tuku a pak do celého těla. Často se zapíná a to hlavně u maratonských běžců během běhu. Ajurvéda a jóga, ale i čakra systém a reiki jsou systémy aktivizace a otevření právě tohoto embryonálního systému. Jde o jeho pročištění a udržení v dobrém stavu a výkonnosti vůči ostatnímu organismu. V zásadě jde o cvičení, které vzbudí v kůži jednotlivé čakra body, přemostí na tyto body nervstvo svalů, dále přemostí jednotlivé části mozku na nervstvo v kůži z embryonálního období . Na kůži se napojí jednotlivé orgány a systémy těla. Takto to pokračuje do úrovně buněk. Zajímavé jsou cvičení dát si do láhve kyvadélko (na provázku zavěšené závaží). Kyvadélko visí v zazátkované láhvi a 10 cm zleva a zprava od láhve třeba dát ruce a pokusit se hýbat kyvadlem uvnitř. Důležité je do vzpomínek dostat mnoho obrázků Indie. Dále na to mohou navazovat další systémy tohoto druhu léčby a to reiki systém.

Comments are closed