A-Z seznam

 

obsah ESOTERIKA

Pod pojem Esoterismus může být zahrnuta široká množina nauk nebo „tajných věd“ náboženského i nenáboženského charakteru. Esoterické vědomosti jsou utajovány před nezasvěcenými nebo obecně před veřejností, aby se zachovala výlučnost příslušnosti k nějaké skupině, případně z důvodu ochrany před postihem jehož příčinou by mohly být např. společenské předsudky.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Esoterismus

SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti esoteriky? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
.
Esoterika
Esoterismus je označení pro souhrn vědomostí určených výhradně pro úzký okruh zasvěcených, intelektuálně vyspělých nebo privilegovaných lidí. Je protikladem exoterismu, který naopak představuje obecně známé vědění.
Léčitelství
Léčba (terapie) je umělý proces vedoucí k uzdravení jedince prováděný buď školeným odborníkem v podobě zdravotního pracovníka, či přírodní formou v podobě šamanů a přírodních léčitelů.
Zdraví
Zdraví může být definováno negativně jako absence nemoci, funkcionálně jako schopnost vyrovnat se s denními aktivitami, nebo pozitivně jako způsobilost a podoba balansu (vyrovnanosti). V každém organismu je zdraví forma homeostáze. To je stav balansu s příjmem a výdejem energie a látky v rovnováze.
Videa esoterika
Pod pojem Esoterismus může být zahrnuta široká množina nauk nebo „tajných věd“ náboženského i nenáboženského charakteru. Esoterické vědomosti jsou utajovány před nezasvěcenými nebo obecně před veřejností, aby se zachovala výlučnost příslušnosti k nějaké skupině.
Videa meditační
Pod pojmem meditace rozumíme činnost, při níž se uvede psychika člověka do stavu většího nebo hlubšího soustředění, pasivní a tiché bystrosti. Někdy tento pojem označuje i prosté rozumové rozjímání a v některých náboženstvích také určitý druh modlitby. 
https://apoort.net/esoterika/category/vid…
Wikipedie
Wikipedie je mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Jejím cílem je tvorba a celosvětové šíření volně přístupných encyklopedických informací
https://apoort.net/esoterika/category/wik…
.
Ášram jóga
Ášram je zpravidla poutní místo, ale někdy i obrovský komplex budov. Ášram jsou otevřené pro veřejnost, podmínkou je dodržování přísných pravidel, jiné si zájemce prověřují a chtějí určitou jógovou praxi. Ašram bývá domovem gurua a jeho žáků a stoupenců. Pojem odvozený od ášramy – místo pobytu označuje čtyři duchovní stupně, kterými prochází hinduista během svého života.
https://apoort.net/esoterika/category/asr…
.
Saša Pueblo
Najdete si zde příspěvky Sašu Puebla, který se věnuje esoterice již dlouhých 20 let. Postoj k esoterice a léčitelství je z pozice racionality a logiky a snaží se o to, aby se věci v oblasti duchovna a léčby staly jasné a jednoznačné.
Reiki škola
Systém Reiki a jeho potenciální možnosti. Systém Reiki jako léčba sám sebe. Systém Reiki jako meditace a duchovní cesta, která se přímo vkládá do nitra neuronů a to bez potřeby to dlouhodobě učit, chápat a trénovat. Reiki navazující na indické tradice čakra jógy. Reiki tibetské na základě uchování vzpomínek po smrti esoterika.
https://apoort.net/esoterika/category/rei…
.

Comments are closed