Webmaster

Vítame Vás na stránke o webmasteringu. Budujeme tu katalóg informácií o správe internetových aplikácií. Verím, že si tu nájdete potrebné informácie.

 

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE
http://www.cimax.sk/lieky

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail 

 

Dátum zberu: 2011
1.Webmaster je osoba, ktorá zodpovedá za chod nejakej softvérovej aplikácie a hardvéru, na ktorom daný softvér a webová aplikácia funguje. Správca webu môže mať na starosti administrátorské prostredie, prostredie dizajnu, prostredie na programovanie, prostredie pre chod hardvérovej časti.
Tak isto to môže byť prostredie pre SEO a SEM. Prípadne má na starosti aj systém CMS, pokiaľ aplikácia má tento systém administrácie. Do správy aplikácie spadajú aj celkovo otázky bezpečnosti. Správca má k dispozícii množstvo rôznych nástrojov a testovacích systémov na overenie a zdokonaľovanie svojej správy.
 

2. Zdroje na Wikipédii na štúdium
http://en.wikipedia.org/wiki/Webmaster
 
7. Nástroje pre webmasterov
Google Webmaster Tools je bezplatná webová služba od Google pre webmasterov. To umožňuje správcovi webu skontrolovať stav indexovania a optimalizáciu viditeľnosti na svojich internetových stránkach.
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Webmaster_Tool…
http://www.iwebtool.com/tools/
http://www.webmaster-toolkit.com/
http://www.onetwomax.de/
http://www.seoadministrator.com/
 
8. Webmaster direktory nástroje
http://www.freebietools.com/
Ako Google vidí vašu stránku
http://code.google.com/apis/webmastertools/
Webmaster a SEO nástroje
http://www.abakus-internet-marketing.de/tools/onli…
Webové zdroje o webmasteringu
http://www.webmaster-resources101.com/
Webmaster Tools
http://www.google.com/webmasters/
Zoznam nástrojov pre správcov
Vyhľadávacie nástroje
 

9. Search webmaster
Vyhľadávací nástroj špeciálne pre Webmastering cez Google
http://www.webmasterse.com/
http://www.rlrouse.com/webmaster-resources-seo.htm…
http://www.sitetoolcenter.com/webmaster-search.php
http://www.cpateam.com/web-home.htm
Vyhľadávač dáva odkazy na webmaster weby
http://www.search-engine-index.co.uk/webmaster
http://www.123webtalk.com/