Vyhľadávače Slovensko

Nájdete si tu zber webov, ktoré sa venujú slovenským vyhľadávačom. (Autor obrázku: Ivan B.)
 
 
 
 

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR CIMAX/ZDRAVIE

 
Dátum zberu: 2013
Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, ľuboš, evka, medveď, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail
 
 
 
01. Čo je vyhľadávač?
Search engine (do slovenčiny prekladané ako: prieskumový stroj, vyhľadávač, vyhľadávací nástroj, vyhľadávací prostriedok, vyhľadávací stroj, vyhľadávacia služba, vyhľadávací program, v bežnom jazyku len vyhľadávač) je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát (napr. v domácom počítači alebo na internete) informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom (napr. informácie, ktoré obsahujú to, čo je hľadané, alebo ktoré súvisia s tým, čo je hľadané). Ako search engine sa označujú aj webové stránky, ktorých hlavnou funkciou je poskytovanie takéhoto systému či programu.
 
02. Vyhľadávače na Slovensku
Spravili sme pre tu prehľad slovenských vyhľadávačov a katalógov. Nie je naším zámerom ich nejako dávať do klasifikácie TOP. Snažíme sa podrobnejšie pozrieť na to, čo obsahujú, čo ich charakterizuje a čo je pre ne nosné.
 
Google Slovensko
Jednoznačne bezkonkurenčný vyhľadávač na slovenskom internete a konkurenčne je tak ďaleko, že ostatné slovenské vyhľadávače nestíhajú a ich podiel na slovenskom trhu je veľmi žalostný. Nie je tu taká situácia ako v Česku, kde Seznam.cz má približne 50 % z trhu.
Tlačové centrum Google Slovensko
Nájdete si tu správy o slovenskom Google a celkovo, čo sa deje v spoločnosti Google.
 
Seznam Slovensko
Na Slovensku zahájil činnosť aj český vyhľadávač Seznam a je to nesporne zaujímavá správa.
 
Zoznam Slovensko
Vyhľadávač a katalóg, ktorý je slovenského pôvodu. Svoj vyhľadávač posilňuje prevládajúcim množstvom správ a článkov do všetkých oblastí internetu a mailovým prostredím pre klientov. Vyhľadávač umožňuje hľadanie aj podľa mesta, obce a okresu na celom území Slovenska. Na stránke je aj vlastné vyhľadávanie cez Google lištu.
 
Best
Katalógový vyhľadávač naplnený adresami na web stránky. Kategórie možno hľadať aj podľa začiatočného písmena
 
SZM
Katalógový vyhľadávač. Niekde pri klikaní má trochu neštandardné prístupy. Mailové prostredie je k dispozícii. Možnosť tvorby vlastného webu.
 
Naj
Stránka Naj.sk je zameraná na meranie návštevnosti web stránok, a zároveň z daných webov zostavuje katalóg. Ten by sme mohli nazvať aj ako rebríček TOP webov z určitej oblasti internetu.
 
Zambu
Katalóg s klasickými kategóriami podľa abecedy naplnený webovými adresami. Celkovo je hľadanie dosť nejasné a podľa nás komplikované
 
Gooplex
Katalóg, ktorý sa špecializuje na zber stránok z najzaujímavejších vybraných tém na internete. Vidieť, že zber je ručný a dobre premyslený.
 
Vševedko
Katalóg napĺňaný web adresami na internete. Možnosť zaregistrovať svoju web stránku
 
Webonline
Katalóg budovaný na základe dopĺňania web stránok. Značne vo výstavbe.
 
Najdeš
Katalóg webových stránok. Katalóg firiem a ich webov. Tak isto inzercia. Tak isto je tu prehľad spravodajstva z iných novín a časopisov.
 
E-katalóg
Katalóg webových stránok a celkovo ho roky pozorujem. Vždy sa tu experimentuje. Katalóg prešiel zásadnou zmenou. Na začiatku mal veľmi náročné a priliš komplikované vyhľadávanie. Dnes má nový dizajn, menej experimentov a je viac prístupný pre hľadajúcich klientov a to je dobré. Uvidíme, kde sa uberie do budúcnosti.
 
Atlas
Katalóg firemných a internetových webov. Podporené spravodajstvom.
 
Azet
Katalóg webov na internete a aj katalóg firemných webov, podporené spravodajstvom, horoskopy, počasie
 
Centrum
Katalóg firemných webov. Podporené spravodajstvom. Prezentovanie určitých vybraných web stránok a čo sa na nich deje nové
 
Surf
Katalóg webov, katalóg firiem, spravodajstvo, výber oblastí na internete a nie prísne abecedne.
 
Ďalšie vyhľadávače na slovenskom internete
Pokračovanie výberu slovenských katalógov, zoznamov, vyhľadávačov, ktoré poskytujú určité možnosti vyhľadania potrebných informácií. Budú sa musieť pousilovať, aby nabrali ten správny smer a postúpili vo svojom vývoji.
 
 
03. Vyhľadávače katalógov
Internetový katalóg je hierarchicky usporiadaná databáza webových stránok, ktorá umožňuje návštevníkovi hľadať cez kategórie a podkategórie. Napríklad katalóg pre internetové obchody je optimalizovaný tak, že zákazníka, ktorý hľadá internetový obchod, nasmeruje cielene do obchodu. Katalógy navštevujú denne tisíce návštevníkov.
 
 
04. Vyhľadávače firiem
Ekonomické subjekty (iné názvy: ekonomické jednotky, inštitucionálne jednotky, v národnom účtovníctve (ako agregované skupiny ekonomických jednotiek): ekonomický sektor, sektor ekonomiky/hospodárstva, hospodársky sektor, sektor, inštitucionálny sektor) sú základné jednotky výpovedí ekonomickej teórie, najmä mikroekonómie (a ako agregované skupiny aj makroekonómie).
Špecializovaný vyhľadávač pre firmy
Chcete pridať firmu na Zlaté stránky? Zlaté stránky v mobilnom
telefóne. Tlačené Zlaté stránky. Zlaté stránky a vyhľadávanie na
mape podľa miest a regiónov.
 
 
05. Vyhľadávače ponuky
Ponuka predstavuje množstvo jedného konkrétneho statku, ktoré je jeden predávajúci (individuálna ponuka, y) alebo skupina predávajúcich, spravidla na celom trhu (trhová ponuka, čiastková ponuka, Y), ochotný a schopný ex-ante predať za danú cenu (p) tohto tovaru za dané časové obdobie. Vyjadruje komplexný pohľad na množstvo statku, ktoré by predávajúci predal/-li za určitú cenu.
 
 
06. Vyhľadávače miest a obcí
Mesto je na Slovensku postavenie, ktoré získava obec na požiadanie po splnení určitých kritérií vymedzených zákonom SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Ak jej bolo postavenia mesta pridelené, obec používa pred svojim názvom pomenovanie mesto. Pri výkone samosprávy používa erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta a mestské insígnie.
 
 
07. Vyhľadávače ľudí
Ľudstvo v antropologickom sú všetci ľudia na Zemi, a to tak žijúci, ako aj zomretí a vyhynutí príslušníci ľudského rodu. V paleoantropológii sa rozlišujú podľa jednotlivých druhov chronologicky po sebe nasledujúcich, v etnickej antropológii sa ľudstvo rozlišuje podľa rás a etnických skupín na jednotlivé kmene, národnosti a národy.
 
 
08. Vyhľadávače ubytovania
Hotel je inštitúcia, ktorá poskytuje obyčajne krátkodobé ubytovanie, predovšetkým turistom. Súčasťou hotela sú väčšinou ďalšie súvisiace služby, napríklad reštaurácie, niektoré hotely poskytujú aj sály a služby na usporadúvanie konferencií.
 
 
09. Vyhľadávače realitiek
Kancelária je miestnosť, kde sa úraduje respektíve, kde sa vykonáva nejaká administratívna činnosť. Takáto miestnosť sa inak označuje ako úradovňa – teda administratívne pracovisko alebo pracovisko úradu.
 
 
10. Vyhľadávače realít
Nehnuteľnosť alebo nehnuteľná vec alebo (mimo práva) realita je pozemok a stavba spojená so zemou pevným základom (§ 119 Občianskeho zákonníka). Je to opak hnuteľnej veci.
 
 
11. Vyhľadávače stavba
Stavba – stavebná činnosť, realizácia/uskutočňovanie stavby, najmä vo väčšom rozsahu budovanie; dokonavý vid postavenie, vystavanie, vystavenie, vybudovanie je súhrn stavebných prác a investičných dodávok na vytvorenie konštrukcie technického diela.
 
 
12. Vyhľadávače máp
Mapa je zjednodušené zobrazenie priestoru, navigačná pomôcka, ktorá zdôrazňuje vzťahy medzi objektmi v priestore. Najčastejšie je mapa dvojrozmerné, geometricky presné zobrazenie trojrozmerného priestoru, ale existujú aj plastické mapy
 
 
13. Vyhľadávače e-shopov
Internetový obchod alebo e-shop alebo e-obchod alebо online obchod je obchod (resp. aj obchodovanie) na internete. “Opakom” internetového obchodu je najmä klasický, v tejto súvislosti prezývaný “kamenný” obchod.
 
 
14. Vyhľadávače zliav
Rabat je zrážka z ceny nejakého produktu, ktorú poskytuje predávajúci v prospech kupujúceho. Ide o tzv. odmenu za jeho nákupy. Poznáme rabat sezónny rabat funkčný, rabat vernostný, množstevný rabat.
 
 
15. Vyhľadávače ceny tovaru
Cena je výmenná hodnota (v trhovej ekonomike je skoro vždy vyjadrená peňažných jednotkách) dohodnutá pri kúpe a predaji tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim. Všeobecnejšie povedané je to suma, ktorej sa niekto musí vzdať, aby mohol získať nejaký statok alebo službu.
 
 
16. Vyhľadávače do oblasti dovolenka
Tento pojem je používaný na označenie zájazdov, ktorých začiatok je blízko a na ktoré je vypísaná zľava. Ak teda hovoríme o Last Minute zájazdoch, máme na mysli zájazdy “v poslednej chvíli”.
 
Vyhľadávače cestoviek
Zoznam všetkých cestoviek, možnosť vyhľadať cestovku podľa kraja, mesta, obce, cestovnú agentúru, cestovnú kanceláriu.
 
Vyhľadávače last minute
Last minute dovolenka. Zoznam online predajcov zájazdov. Dovolenka z katalógu Last Minute Rakúske CK Skupinové zájazdy First Minute Zľavy
 
Vyhľadávače wellnes
Liečebné, wellness a relax pobyty. Exkluzívne pobyty. Možnosť výberu podľa mapy. Zdravie, relax, pohoda. Akciové pobyty a ceny.
 
Vyhľadávače hotely
Zoznam webadries na hotely, konferenčné a školiace priestory. Vyhľadávanie podľa lokalít. Vyhľadávanie podľa krajov. Hotely, dovolenky, turistika.
 
Vyhľadávače leteniek
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu najlacnejších a najvýhodnejších leteniek. Zoznam na letiská v Anglicku a Škótsku. Svetové letiská a ich kód.
 
Vyhľadávače hotely, chaty, chalupy, penzióny, priváty, turistické ubytovne
Chaty a penzióny na Slovensku v zahraničí, Chalupy, penzióny,apartmány, ubytovanie v súkromí. Tipy na výlety, poznávacie pobyty. Hotely, dovolenky, turistika. Vyhľadanie ubytovania podľa regiónov.
 
Ďalšie weby ako ubytovanie a kam na jedlo
 
 
17. Vyhľadávače správ
Správa je základným žánrom spravodajstva. Správa je aktuálna, vecná, presná, úplná, spoľahlivá, včasná a citovo neutrálna informácia o udalosti alebo jave, ktorý prináša aspoň jeden doteraz neznámy fakt, pričom daný jav sa stal alebo nestal, stane alebo nestane.
 
 
18. Vyhľadávače video
Video je technológia pre zachytenie, zaznamenávanie, prehrávanie, prenos a obnovu pohyblivých obrázkov používaním elektronických signálov alebo digitálne médiá. Je spojená predovšetkým s televíznou výrobou.
 
 
19. Vyhľadávače obrázkov
Fotografia je proces získavania a uchovania obrazu pomocou špecifických reakcií na svetlo, a tiež výsledok tohoto procesu. Zahrňuje získanie záznamu svetla tak, ako sa odrážajú objekty, na svetlocitlivom médiu pomocou časovo obmedzenej expozície.
 
 
20. Vyhľadávače rôzne
Zoznam je súpis položiek zostavených podľa určitého hľadiska (napr. tematického), ktorý je usporiadaný abecedne alebo systematicky a vytvára tak kontextovo významné informácie.
 
Vyhľadávač affiliate
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu určitej formy reklamy a možnosti, ako
zarobiť na reklame cez preklik na web, ktorý niečo predáva a ponúka.
 
Affiliate programy po celom svete. Najpopulárnejšie Affiliate programy:
Zanox, Adriatic, eSpoluprace, InterHome, Delia, Invia Sk, I-Moda, Provizni-System
 
Vyhľadávače zdravia
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu všetkého okolo zdravia,
medicíny, lekárstva, žena a zdravie, šport, dieťa a zdravie,
turistika a šport
 
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webstránok na medicínske testy
zoradených podľa kategórií.Testy pre ženy Dieťa testy Krvné testy
Alergia testy Pečeňové testy Imunita testy Infekčné testy Trávenie
testy Diabetes testy Obličky testy….
 
Vyhľadávač internet
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webových adries zoradených do kategórií. Aplikácie Biznis CMS Internet Monitor Reklama Webmaster Sociálne siete Giganti Prehliadače E-shopy
 
Vyhľadávač kozmetických salónov
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webových adries salónov krásy.
Kadernícke salóny Kozmetické salóny Manikúra a pedikúra Masážne
salóny Relaxačné centrá Sauny Solária Tetovacie salóny Vizážisti
Plastická chirurgia Fitness centrá Wellness….
 
Vyhľadávač masérov
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webových adries masérov a masérskych
salónov zoradených podľa krajov – Banskobystrický, Bratislavsky, Košický,
Nitriansky, Prešovský,Trenčiansky, Trnavský, Žilinský kraj.
 
Vyhľadávače súťaží
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu súťaží na internete.Top súťaže Súťaže
o vstupenky Súťaže o elektroniku Súťaže o mobilné t..Súťaže o počítač..Súťaže o software Súťaže o CD, DVD ap. Súťaže o knihy. Súťaže o poukážky. 
 
Vyhľadávač internetových adries, ktoré sa zaoberajú rôznymi súťažami
na internete. Nájdete tu aj stránky, kde sa niečo niekomu daruje a prehľad
inzercie.
 
Vyhľadávač strojov a zariadení
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webových adries na Stroje a zariadenia
Náradie a nástroje Bazár Akciové stroje Akciové náradie Požičovne strojov,
Požičovne náradia
 
Vyhľadávač gastronómia
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webových adries z oblasti gastronómie.
Reštaurácie kaviarne libreso vinárne vinotéky bary pizzerie puby samoobslužné
reštaurácie vegetariánske reštaurácie fast food pivárne….
 
Vyhľadávač aukcií
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webových adries aukcií a dražieb
zoradených do kategórií. Aukcie rôzne, aukcie detského oblečenia,
aukcie prepravy, aukcie výtvarných diel, aukcie technika, aukcie
lieky, aukcie Ebay, aukcie dobročinné….
 
Vyhľadávač práce
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webových stránok na vyhľadanie práce.
Pracovných ponuk na Slovensku v zahraničí, inzercii práce. Ponuka práce
podľa krajov, pracovného pomeru, pozície.
 
Vyhľadávače liečiteľov
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webových adries na liečiteľov, veštice a
veštenie, e-shopy s vešteckými kartami, horoskopy.
 
Adresár liečiteľov v Slovenskej republike zoradených podľa miest. Bánovce
n/B Banská Bystrica Bardejov Betliar Bratislava Bystré n/Topľou Bytča Bzince a celkovo v oblasti starostlivosti o zdravie človeka.
Dunajov Dunajská Streda …..
 
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webových adries na liečiteľov
terapeutov, rôzne iné kategórie, ako čajovne, detoxikačné centrá,
ekológia, ezoterika, medicínske centrá….
 
Zoznam liečiteľov a veštcov podľa krajov. Bratislavsky, Trenčiansky,
Nitriansky, Žilinský Banskobystrický, Košický Trnavský, Prešovský.
 
Vyhľadávač dopravy
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webstránok ktoré sa venujú doprave na
Slovensku. Doprave vo vybraných mestách, informáciám pre vodičov.
 
Vyhľadávač vstupeniek
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu vstupeniek na Slovensku, v Čechách,
Maďarsku a v Poľsku. Prehľad koncertov a rôznych podujatí.
 
Vyhľadávač slovníkov
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webových adries na rôzne slovníky,
prekladače, translátory encyklopédie, atlasy.
 
Vyhľadávač podujatí
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu na vyhľadávanie rôznych kultúrnych
podujatí, Zoznam podujatí podľa krajov.
 
Vyhľadávač otváracích hodín
Vyhľadávač. Otváracie, úradné, stránkové, ordinačné a konzultačné hodiny
firiem, úradov, obchodov, inštitúcií, organizácií a prevádzok.
 
Vyhľadávače rádií
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webstránok Hitparád internetových rádií,
prevádzkovateľov rozhlasových staníc, rozhlasových staníc, spravodajstva, aktualít
 
Vyhľadávač na webové adresy online rádií na Slovensku. Odkazy
na zahraničné stránky zaoberajúce sa problematikou rozhlasového
vysielania.
 
Vyhľadávač zdravotníctvo
Zoznam adresárov firiem podnikajúcich v oblasti zdravia, medicíny, liečiteľstva a celkovo v oblasti starostlivosti o zdravie človeka.
 
Zoznamy lekárov, ambulancií, nemocníc, zdravotníckych zariadení, lekární,
liekov, liečiteľov, hospicov, domovov dôchodcov, biopredajní, e-shopov do
oblasti zdravia, zoznam chorôb, laboratórne hodnoty.
 
Vyhľadávač diskusné fóra
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webových adries diskusných fór. Svetové
vyhľadávače fór. Zoznam fór v slovenských vyhľadávačoch. Zoznam fór
v českých vyhľadávačoch.
 
Vyhľadávač dieťa
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webadries všetko pre dieťa. Detská strava,
výchova, pediatria, hračky, e-shopy pre dieťa, školský vek, vzdelávanie.
 
Vyhľadávač turistika
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webstránok na tému turistika. Agroturistika,
adrenalínová turistika, cykloturistika, pútnické miesta, hrady a zámky…
 
Vyhľadávač dom
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webstránok na architektúru, ekologické
domy, feng shuej, bonsaj, flóra, skalka, záhrada, stavba – rekonštrukcia….
 
Vyhľadávač šport
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webových adries na tému rôzne druhy
športu. Barové športy, bojové športy, cyklistika, bojové športy, cvičebné
športy, kulturistika….
 
Vyhľadávač sociálne siete
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webových adries na sociálne siete na
slovenskom a českom internete. Vyhľadanie Top sociálnych sietí.
 
Vyhľadávač SEO a SEM
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webstránok na ktorých sa dozviete všetko
o Seo – optimalizácii a Sem – marketingu vo vyhľadávačoch.
 
Vyhľadávač CMS
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webových stránok na ktorých sa dozviete
informácie o Cms. Pomocou CMS môžete vytvárať e-shopy, galérie, katalógy,
kalendáre, sklady, diskusné fóra.
 
Vyhľadávač žena
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webstránok o žene. Žena zdravie, žena
móda, žena a šperky. Starostlivosť o pleť. Výživa v tehotenstve, zoznamka.
 
Vyhľadávač bankomatov
Vyhľadávač na bankomaty. Zoznam bankomatov v rôznych mestách
zobrazených na mape po zadaní mesta a ulice.
 
Vyhľadávač svadba
Svadobný portál Svadba Online Vám prináša katalóg spoločností obsahujúci
firmy zaoberajúce sa nielen svadobnými šatami, kyticami, prsteňmi
či oznámeniami, ale tiež firmy zo všetkých oblastí potrebných pre spokojnú
nevestu a ženícha.
 
Vyhľadávače tovarov
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webadries a porovnávaniu cien tovarov.
Katalógy – Auto-moto Deti Dom, byt Drogéria Elektro Filmy Hudba Knihy
Móda Šport….
 
Vyhľadávač, ktorý sa venuje letákom, akciovým cenám a informáciám
o cenách tovaru a rôznych akciách.
 
Vyhľadávač zákonov
Vyhľadávač zbierok zákonov a právnych predpisov pre ľudí. Vybrané
zákony. Autorský zákon Cestný zákon Daňový poriadok Občiansky zákonník
Obchodný zákonník Stavebný zákon Školský zákon Trestný zákon Zákon
o dani z pridanej hodnoty Zákon o dani z príjmov Zákon o rodine Zákon
o službách zamestnanosti….
 
Vyhľadávač auto
Vyhľadávač, ktorý sa venuje zberu webadries na automoto služby. Katalóg
firiem pre spoločnosti, firmy a živnostníkov s auto-moto službami.
Strediská STK. Dovoz áut zo zahraničia – informácie.