Vyhľadávače flash

Špeciálne druhy vyhľadávačov. Skôr ide o experimentovanie ako o reálne presadenie do internetovej praxe.
Flash experimentálne vyhľadávače budú asi tvoriť budúcnosť internetu. Iba internet musí ešte niekoľkonásobne zrýchliť prenosovú rýchlosť a skvalitniť prenos informácií. Plánujte svoje podnikanie dopredu a treba vytušiť, kam sa budú vyhľadávače v budúcnosti uberať. 

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE
http://www.cimax.sk/lieky
 

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail 
 

Dátum zberu:2011
Vizualizácia dát – Flash
Stránka vizualizuje údaje o počte medail získaných to ktorou krajinou na olympískych hrách od roku 1896 po rok 2008. Obsahuje časovú os.
A Map of Olympic Medals
Kocky reprezentujú danú krajinu a veľkosť kocky množstvo utratených peňazí. Dá sa prepnúť na oblasti ako: oblečenie, elektronika, alcohol…
What Your Global Neighbors Are Buying
Zaujímavé až výzorovo umelecké prepojenia a zobrazovania dát. Možnosť vyskúšať.
Visualizing information flow in science

Vizualizácia dát – Obrázky
Možnosti vizualizácie dát
Grid/Plane
Mapa je napojená na graf pomocou nitiek, vedúcich z daných oblastí. Graf sa ďalej vetví na podrobnejšie údaje s vyobrazením výrobku
3 month crocheting

Vizualizácia dát – Software
Na zobrazovanie dát. (Dashboard je špeciálna aplikácia, ktorá je spustená v pozadí operačného systému, v akomsi svete za vaším displejom.)
Using an Interactive Map as a Dashboard
Software umožňujúci vizualizovať dáta z rôznych oblastí, aj na mapke s grafmi…
Tableau 

Vizualizácia dát – Flash
Interaktívne zobrazenie demografických a iných údajov časti Británie. Graf s farebným prechodom od nízkych hodnôt až po vysoké. Pri nájazde sa na mapke vyznačí úsek kraja, pre ktorý patrí daný údaj.
Interactive Mapping Tool
Mapka časti Ameriky na ktorej sa dá prehrať priebeh nezamestnanosti v danom regióne. Veľkosť kruhov predstavuje mieru nezamestnanosti. Po kliknutí na danú lokalitu sa zobrazia konkrétne údaje o vývoju nezamestnanosti v danom regióne za obdobie rokov 2005 až 2009
Interactive Map: More Job Losses in Every State
Mapa na ktorej sa dájú zobraziť údaje z množstva odvetví. Štáty sa vždy rozdelia a zmenšia alebo zväčšia podľa toho aké množstvo, mnou požadovaných údajov, sa v danej krajine vyskytuje.
Show world

Vizualizácia dát – Obrázky
Stránka obsahuje rôzne formy vizualizície dát v tomto prípade ide o mapy. Možnosť hľadať v kategóriach.
Pictures tagged with „maps“
Obrázok – vizualizovanie dát na mape
World within Nex York
Obrázok znázorňuje kruhmi vyznačené dáta v oblastiach severnej Ameriky
Human Cases of Swine Influenza
Mapa na ktorej sú zobrazené www stránky z tématikou hudby.
Awdio
Stĺpcové grafy a mapa
Data Map Diagram Dark

Vizualizácia dát – Flash
Zaujímavé zobrazovanie umeleckých diel, fotografii. Množstvo malých fotiek medzi ktorými ako navigácia a zobrazovanie slúži lupa.
SFMOMA art scope

3D svety a vyhľadávače
Vyhľadávanie cez 3D prostredie kde cez avatara vstupujeme do 3D sveta stránok
quickroom
3D virtuálny svet
extreality