Špecializovaný vyhľadávač pre wordpress

Navštívte stránku z novým špecializovaným vyhľadávačom pre WordPress:

http://apoort.net/gooplex/wordpress/?q=wordpress