Spätné odkazy

Vítame Vás na stránke o získavaní spätných odkazov na internete. Budujeme tu katalóg informácií o tom, ako rozumne organizovať spätné odkazy. Verím, že si tu nájdete dobré nápady pre Vaše biznis zámery a potrebné informácie, ako robiť spätné odkazy na internete.

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE
http://www.cimax.sk/lieky

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail 

 

Dátum zberu: 2011
Spätný odkaz a čo to je?

PageRank je algoritmus analýzy odkazov, ktorý priraďuje číselné ohodnotenie každému prvku v množine navzájom linkami prepojených dokumentov ako World Wide Web za účelom ohodnotenia relatívnej významnosti daného dokumentu v tejto množine. PageRank taktiež označuje toto číselné ohodnotenie.
http://sk.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://cs.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank

Cena webu
Nájdete si tu informácie o tom, ako si môžete zistiť orientačne cenu vášho webu a za čo by sa dal predať. To nebude až také zaujímavé. Skorej nás zaujíma, ako využiť tento finančný nástroj ako možnosť získania spätného odkazu. Keď zadáte svoju adresu do tohto nástroja, tak vám za určitý čas poskytne informácie o hodnote vášho webu a uloží o tejto operácii informácie na dlhú dobu. Dalo by sa povedať, že táto webová stránka má tento nástroj preto, aby si, okrem iného, vytvárala vlastný obsah. Pre vás je dôležité, že uložené informácie o vašom webe si prídu načítať spider-boty do svojich vyhľadávačov. A máte body k dobru v boji o pagerank.
www.apoort.net/cena-webu

Údaje o webovej stránke
Tu si môžete získať rôzne informácie o webovej stránke, napríklad sa dá zistiť, kto je registrátor danej domény, vyhľadá podobné stránky, zisťuje sa IP adresa webovej stránky, ďalej poskytujú Alexa rank a iné pageranky, napríklad návštevnosť a iné informácie. Pre vás je zaujímavé, že tieto vyhľadané informácie o vašej webovej stránke sa uložia a tvoria dlhodobo obsah tejto webovej stránky s týmto testovacím nástrojom. Teda máte tu dve možnosti. Jedna získať informácie o sebe a inej webovej stránke a potom je to možnosť získať ďalšie body do pageranku. Aj sem prídu spider-boty vyhľadávačov.
www.apoort.net/udaje-o-webe

Katalógy a registrácia do nich
Tu si nájdete katalógy, ktorých obsah sa vytvára na základe toho, že sa sem webové stránky registrujú každá za seba. Registrátor má rôzne postupy a to buď vás schvaľuje, alebo neschvaľuje alebo požaduje nejaké ďalšie informácie. Takéto katalógy môžu slúžiť na vyhľadávanie webov a to najčastejšie podľa kategórií a podkategórií. Teda hovoríme o katalógu podľa kategórií, kde sa obsah tvorí najčastejšie pridaním adresy webu a popisu, o čom je daný web. Takáto registrácia dáva aj ďalšiu výhodu a to dobré body do stále sa navyšujúceho pageranku.
www.apoort.net/katalogy

Webové záložky
Nájdete si tu zoznam web stránok o webových záložkách. Dajú sa tu záložkovať vybraté webové stránky. Môžete si tu vytvoriť konto a ukladať obľúbené záložky. Záložky môžu byť verejné alebo súkromné. Teda máte tu možnosť skladu vybratých webových stránok. Na druhej strane sem uložené web adresy budú indexované niektorým z veľkých vyhľadávačov. Pod indexovaním rozumieme, že ich veľké vyhľadávače zahrnú do svojho obsahu. A znovu máte dobré body do pageranku – čo je index určitej úspešnosti, veľkosti a záujmu o váš web.
www.apoort.net/webove-zalozky

Farma na spätné odkazy
Tu sme pre vás vyzbierali niekoľko adries, ktoré by sme mohli zaradiť do zoznamu pod označením farma pre spätné odkazy. O čo vlastné kráča? Spätné odkazy by mali vznikať spontánne a z dôvodu, že niekto chce na vás odkazovať. Zároveň niektoré svetové vyhľadávače zaviedli určitý typ indexovania. Treba chápať hodnotenia webovej stránky a z toho vyplývajúce miesta a poradia vo vyhľadávačoch pod určitým slovom. A fenomén, kto na vás odkazuje, sa stal jedným z dôležitých ukazovateľov, na ktorom poradí sa v týchto vyhľadávačoch nachádzate. A tak začala súťaž a vedomé organizovanie, kto na koho odkazuje. Prerástlo to do určitých obludných rozmerov a tak indexujúce vyhľadávače zasiahli. Pokiaľ niekto za mesiac podrastie o sto alebo dokonca tisíc odkazov, tak to softvérové spidre zistia a takáto webová stránka bude potrestaná nižšou pozíciou alebo úplným vymazaním z vyhľadávača. A tak sa skúste chovať rozumne a nech rastiete postupne a inteligentne. Neoplatí sa byť nenažratý.
www.apoort.net/farma-na-spatne-odkazy

Iné možnosti
Pozrite si ďalšie možnosti, kde získať ďalšie spätné odkazy. Keď sem uložíte adresu svojho webu a napíšete o sebe niečo, tak to vyhľadávače zaindexujú a zase máte body do pageranku – teda indexu a vhodnejšiu pozíciu vo vyhľadávačoch. Samozrejme, že pokiaľ chce niekto robiť biznis, tak nepôjde iba po pageranku. To je iba jeden z marketingových nástrojov. Aby ste obstáli v internetovej konkurencii, je treba z internetu vymačkať toho viacej ako ostatní. Teda maximalizovať využitie všetkého, čo sa dá. A tak napríklad Facebook sa využije ako váš propagačný bilboard, fan klub a sťahovač záujemcov na webové stránky a to isté platí pre Twitter a Blogger. A tak podnikajte na maximum a úspešnejšie ako ostatní. Tu sú ďalšie možnosti, kde získať body do pageranku a to: počítadlá, SEO nástroje, Facebook webová aplikácia, PR články, Twitter, pagerank ikonky, Blogger.
www.apoort.net/ine-moznosti