Softvér pre vlastnú správu reklamy

Adresy stránok, ktoré ponúkajú softvér na vlastnú správu reklamy
Keď sa rozhodnete, že budete mať vlastný kvalitný a dostatočne robustný vyhľadávač, tak je čas založiť si a spustiť prostredie pre správu reklamy. V zahraničí by ste možno našli aj systémy, ktoré budú dokonca poskytovať služby free na určitý objem reklamy.

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE

http://www.cimax.sk/lieky
 

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail 

 
Dátum zberu: 2011
No odporúčam vlastnú správu reklamy a spoznať možnosti týmto smerom. Dole si nájdete vhodné adresy.
Softvér pre spravovanie reklamy na vlastnej webovej aplikácii
http://www.phpwebscripts.com/admanagerpro/index.ht…
Správa reklamy na vlastnej stránke Ad manager
http://script.wareseeker.com/download/ad-manager-p…
http://scripts-gate.com/2/ad-manager-pro-script.ht…
http://www.banmanpro.com/default.asp
http://adserverbeans.com
Správa reklamy v CMS Drupale
http://drupal.org/project/ad
Ďalší softvér pre správu reklamy:
http://www.clippersoft.net/
http://www.adpeeps.com/
http://www.softbizscripts.com/banner-ads-managemen…
http://www.softbizscripts.com/banner-ads-managemen…
http://phpwebscripts.com/admanagerpro/index.html
http://scripts-gate.com/2/ad-manager-pro-script.ht…
http://www.abscripts.com/ab-ads-manager/index.html
http://www.e-soft24.com/ad-management-script-p-388…
http://adagency.ijoomla.com/
http://www.kaonsoftwares.com/ad-network-script.htm…
http://www.phplemon.com/adquick-adbrite-clone.php
http://calendarscripts.info/ad-management-software…