Slovník reklamy

Adresy web stránok, ktoré poskytujú slovník reklamy a marketingu
Je celkom rozumné, že pri spoznávaní reklamy a jej základov použijete slovník pre reklamu a postupne vám budú niektoré slová z oblasti reklamy a ich obsah jasnejšie. Je to o tom, aby ste v oblasti reklamy podnikali s intelektom a boli vybavení schopnosťou rozumieť do dostatočnej hĺbky, o čom sú jednotlivé pojmy.


PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE

http://www.cimax.sk/lieky 

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail 
 

Dátum zberu: 2011