Reklama na wikipédii

Informácie o reklame na Wikipédii
Pokiaľ sa chcete pustiť do reklamy na internete, je rozumné si o nej niečo naštudovať. Pokiaľ nemáte prax z klasickej reklamy, skúste si nájsť konzultanta. A nie je na škodu sa teoreticky vzdelať.

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE
http://www.cimax.sk/lieky
 

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail 
 

Dátum zberu: 2011
Na Wikipédii je dobre spracovaný materiál o reklame ako takej. Bohužiaľ, je to všetko hlavne v angličtine a tak použite Google translátor.
Vyzbierali sme základné informácie, o čom je internetová reklama.
Spoločnosť, firma alebo jednotlivec vyrobí nejaký tovar, poskytuje nejakú službu a potrebuje o tom informovať svoje okolie a získať potenciálnych klientov. Na to mu slúžia rôzne formy reklamy a propagácie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama
http://en.wikipedia.org/wiki/Advertising