Reklama na Facebooku

Adresy a prehľad, ako funguje reklama na Facebooku
Na Facebooku je možnosť zadať si ponuku na platenú reklamu. Skúste popremýšľať, ako si zorganizovať stránku na Facebooku na vlastnú reklamu. Prípadne osobnú stránku ako svoju reklamu. Prípadne ako množstvo skupín a množstvo pozvánok. Pri osobnom profile získate množstvo priateľov, ktorí tvoria základ vašej propagácie.

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE
http://www.cimax.sk/lieky
 

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail  
 

Dátum zberu: 2011
Skúste prezentovať na osobnom profile svoj web a čo ponúka. Prípadne budujte skupinu svojich nadšencov, ktorým dávate možnosť vyhľadať rôzne obrázky a videá alebo si s nimi dopisujte. Nezabudnite si založiť aj webovú aplikáciu, tú napríklad indexuje aj vyhľadávač Google a môžete sa usilovať aj o navyšovanie pageranku tým, že na vašu web aplikáciu na Facebooku odkazujú iné stránky alebo aplikácie na Facebooku. Prípadne si rozumne organizujete a vymieňate spätné odkazy.

Ako popisuje sociálnu sieť Facebook Wikipédia
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
Niečo o Facebooku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Facebook
Domovská stránka Facebook, keď tam chcete vstúpiť, musíte sa registrovať, inak to nepôjde
http://www.facebook.com/
Čo je to sociálna sieť?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1lna_sie%C5%…
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network
Centrum pomoci – REKLAMA – po prihlásení a registrácii na Facebook
http://www.facebook.com/home.php?sfrm=1#!/help/?pa…
Reklama na Facebooku
http://www.facebook.com/advertising/
Ste pripravení na propagáciu svojej firmy, produktov, služieb alebo stránky? Ponorte sa do tohto sprievodcu, ako na to
http://www.facebook.com/adsmarketing/
Facebook advertising na Twitteri
http://search.twitter.com/search?q=Facebook%20adve…

Web stránky