Proxy server

Proxy server funguje ako sprostredkovateľ medzi klientom a cieľovým serverom, predkladá požiadavky klienta a oproti cieľovému serveru vystupuje ako klient. Prijatú požiadavku potom odosiela naspäť klientovi.

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE
http://www.cimax.sk/lieky

OBSAH:
Wikipédia, Články, Surfujte anonymne, Proxy doplnky pre Firefox, Chrome, Opera, IE, Facebook a proxy, Rozdelenie proxy, Elite proxy, Software, Vlastný proxy server

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medveď, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail 

 

Dátum zberu:2012
Server proxy je počítač, ktorý slúži ako sprostredkovateľ medzi webovým prehliadačom a sieťou Internet. Servery proxy vylepšujú výkon webu ukladaním kópií často navštevovaných webových stránok. Keď prehliadač vyžiada webovú stránku uloženú v kolekcii servera proxy (jeho vyrovnávacej pamäti), poskytne ju server proxy. Tento proces je rýchlejší ako prostredníctvom webu. Servery proxy môžu tiež zlepšiť zabezpečenie filtrovaním určitého webového obsahu a škodlivých programov. Servery proxy sa obvykle používajú v sieťach organizácií a firiem.

Wikipédia o proxy serveroch
Prečítajte si na wikipédii o proxy serveroch, čo sú proxy, na čo slúžia, ich využitie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Server_proxy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Open_proxy
http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_server

Články o proxy serveroch
Informácie, nastavenie, zakázanie, rozdelenie, použitie
http://www.uniba.sk/index.php?id=proxy
http://hosting.blueboard.cz/slovnicek-pojmu/proxy-…
http://www.support.trans.eu/sk/ako-je-mozne-zistit…
http://www.viruskasino.com/2012/02/zakazat-nastave…
http://skaldabloguje.webnode.cz/news/proxy-server
http://support.microsoft.com/kb/169548/sk
http://support.microsoft.com/kb/2599808/cs
http://support.microsoft.com/kb/216415/sk

Vyhľadávanie súvisiacich článkov s výrazom proxy
proxy zive.sk
proxy itnews.sk
proxy pocitace.sme.sk
proxy pc.zoznam.sk
proxy inet.sk
proxy atlas.sk

Surfujte anonymne cez free proxy servery
TESTY: osobne otestované dňa 30.6.2012
Surfovanie po internete nie je až také anonymné, ako to vyzerá na prvý pohľad, pretože každý počítač má svoju IP adresu. Je to podobné ako Vaša adresa bydliska. Ak chcete alebo potrebujete túto adresu zmeniť, môžete použiť niektoré proxy. Vyskúšajte všetky dolu uvedené a zistite, ktorý Vám najlepšie vyhovuje. Z osobnej skúsenosti doporučujeme použiť prvú možnosť.
http://proxyserver.sk/index.php
http://www.hidemyass.com
http://www.megaproxy.com/freesurf
http://www.fsurf.com
http://www.guardster.com/free
http://www.proxy.profiwebs.eu
http://utajeno.cz/index.php
http://webproxy.cz/index.php
http://anonymouse.org/anonwww.html
http://www.ktunnel.com
https://www.vtunnel.com

Proxy doplnky pre prehliadač Firefox
https://addons.mozilla.org/sk/firefox/addon/foxypr…
https://addons.mozilla.org/sk/firefox/addon/quickp…
https://addons.mozilla.org/sk/firefox/addon/foxypr…
https://addons.mozilla.org/sk/firefox/addon/autopr…
https://addons.mozilla.org/sk/firefox/addon/anonym…
https://addons.mozilla.org/sk/firefox/addon/phzill…
https://addons.mozilla.org/sk/firefox/addon/hide-m…

Proxy rozšírenia pre prehliadač Chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/cmgnmcnl…
https://chrome.google.com/webstore/detail/caehdcpe…
https://chrome.google.com/webstore/detail/dpplabbm…
https://chrome.google.com/webstore/detail/fajkpbph…
https://chrome.google.com/webstore/detail/omihnnin…
https://chrome.google.com/webstore/detail/gjdgnkae…
https://chrome.google.com/webstore/detail/deoodogl…

Proxy doplnky pre prehliadač Opera
https://addons.opera.com/sk/extensions/details/pro…

Proxy rozšírenia pre prehliadač Internet Explorer
V každom modernom prehliadači je možnosť nastavenia proxy. V tomto článku nájdete presný postup nastavenia v prehliadači IE
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/C…
Rozšírenie IE o mnoho nových a vylepšených funkcií, medzi ktorými si nájdete aj prepínač proxy serverov
http://www.ie7pro.com/?language=cz
Nasleduje zoznam aplikácií a doplnkov pre IE na rýchle nastavenie a zmenu proxy serverov
http://www.allscoop.com/internet-explorer-quick-pr…
http://sourceforge.net/projects/ieproxy/
http://www.softpedia.com/get/Internet/Servers/Prox…
http://www.freeproxyswitcher.com/free-proxy-switch…
 
Zaujímavé videá s tématikou proxy
Video popisuje využitie, ale aj o nebezpečenstve z použitia proxy servera 
http://www.youtube.com/watch?v=ZIqWHHgdnXE
Ako zadarmo vytvoriť proxy server
http://www.youtube.com/watch?v=3f6Zq4prys0
Základné informácie pre začiatočníkov o proxy serveroch
http://www.youtube.com/watch?v=yZop14kP7uU
Ako vytvoriť svoj vlastný proxy server
http://www.ehow.com/video_4822745_create-own-proxy…
Video ukazuje ako zmeniť IP adresu cez proxy server
http://www.youtube.com/watch?v=ZHjXcqa_eyg
Ako vytvoriť proxy server pomocou FreeProxy vo Windows 7
http://www.youtube.com/watch?v=-IvFZoQrgmE
Ďaľšie videá  o proxy serveroch môžete nájsť na youtube
http://www.youtube.com/results?search_query=proxy+…

Facebook a proxy
TESTY: osobne otestované dňa 1.7.2012
Ste v škole, v práci a správca siete zablokoval prístup na facebook alebo iné sociálne siete? Riešenie je celkom jednoduché, v prvom linku nájdete postup ako na to. Nasleduje zoznam proxy, cez ktoré sa pripojíte na facebook – pokiaľ správca siete si neprečíta tento článok a nezablokuje prístup aj na tieto proxy
http://facebookmania.cz/navod-jak-pouzivat-faceboo…
http://thefacebookproxy.com
http://proxymice.com
http://facebook-proxy.co
http://p4fb.com
http://www.faceoxy.com

Rozdelenie proxy serverov podľa stupňa anonymity:
1. Elite – vysoko anonymný proxy server (Level 1): webový server nemôže zistiť, či používate proxy
2. Anonymný proxy server (Level 2): webový server môže zistiť, že používate proxy server, ale nepozná Vašu skutočnú IP adresu
3. Transparentný proxy server (Level 3): webový server môže zistiť, že používate proxy a môže poznať Vašu skutočnú IP adresu 

Elite proxy
Elite proxy servery zaraďujeme medzi vysoko anonymné proxy servery. Preto sa doporučuje používať práve tieto, ak chcete surfovať po internete úplne anonymne. 

Zoznam stránok elitných proxy
Na týchto stránkach si nájdete zoznamy IP adries a portov elitných proxy serverov. 
http://elite-proxies.blogspot.sk
http://www.freeproxylists.com/elite.html
http://www.ip-adress.com/proxy_list
http://freshnewproxy.blogspot.sk/search/label/Free…

Software pre anonymné surfovanie
Programy, ktoré je potrebné nainštalovať a ktoré zabezpečujú a utajujú Vašu identitu na internete
https://www.torproject.org
http://www.privoxy.org
http://cyberghostvpn.com
http://www.securitykiss.com/index.php
http://hotspotshield.com
http://www.expatshield.com
http://www.janusvm.com
http://proxpn.com
https://xerobank.com/download/index.html
http://www.usaip.eu/en/index.php
https://www.vpnreactor.com/default.aspx

Ako spraviť vlastný proxy server
Rady a návody ako spraviť a nastaviť vlastný proxy server
http://airdump.cz/ssh-tunel-proxy-server
http://www.scribd.com/doc/95662857/How-to-Setup-an…
http://www.labnol.org/internet/setup-proxy-server/…
http://www.labnol.org/internet/setup-proxy-server
http://www.ghacks.net/2006/04/07/setting-up-your-o…
http://www.breakthesecurity.com/2011/08/how-to-set…
http://getfoxyproxy.org/apache.html
http://www.makeuseof.com/tag/create-online-proxy-s…
http://www.hacker9.com/create-your-own-proxy-site-…
http://www.youngzsoft.net/ccproxy/web-proxy-server…

Vyhľadávanie odkazov s výrazom proxy
Upozornenie:
Doporučujeme, aby ste proxy nástroje používali s rozumom a pokiaľ možno nie na činnosť, ktorá by spadala do roviny porušovania právnych predpisov. Pokiaľ chcete informovať o nekalej činnosti patričné úrady, tak asi je múdre využiť na to proxy. Samozrejme nikto nedáva žiadnu záruku ohľadom úplnej anonymity. Sú inštitúcie, ktoré majú svoje metódy a postupy, aby si zabezpečili kontrolu aj nad proxy. Je dobré si zvážiť účel použitia proxy servera a proxy nástrojov. A mať na pamäti, že v niektorých prípadoch jeho použitie môže byť v rovine porušovania právnych predpisov. Nenesieme tu žiadnu zodpovednosť, pokiaľ použitím proxy porušujete platné zákony.