Prehliadače na internete

Vítame Vás na web stránke APOORTINFO, ktorá mapuje aplikácie na internete. Tentokrát to bude prehľad  prehliadačov. Nájdete si tu prehľad o tom čo je to internetový prehliadač a ako funguje. Pokiaľ máte záujem, tak čítajte ďalej.

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE
http://www.cimax.sk/lieky

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail   
 

Dátum zberu: 2011
Prehliadače všeobecne
Webový prehliadač alebo webový prezerač alebo web browser (z angl.) je aplikačný softvér umožňujúci používateľovi zobrazenie a interakciu s HTML dokumentmi hosťovanými na webových serveroch alebo na lokálnom súborovom systéme. Medzi prehliadače dostupné pre PC patria napr.: Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome a Safari

Webový prehliadač na wikipedii
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
Zoznam webových prehliadačov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_browsers
História prehliadačov
http://www.bbc.co.uk/h2g2/approved_entry/A998076
História prehliadačov v krátkosti
http://en.wikipedia.org/wiki/Browser_wars
História prehliadačov
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_World_…
Čo je webový prehliadač
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prehliadač_(browser)
Renderovací jádro prohlížeče je software, který vezme obsah webové stránky (HTML, XML, obrázky apod.), formátovací informace (CSS, XSL apod.) a zobrazí naformátovaný obsah do okna webového prohlížeče, na tiskárnu či jiné médium. Renderovací jádro je nejčastěji používáno jako součást webových prohlížečů či e-mailových klientů. Nejvíce používané jádro v současné době je Trident z prohlížeče Windows Internet Explorer
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser_engine
V nasledujúcej tabuľke je porovnanie všeobecných a technických informácií motorov webových prehliadačov
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_bro…
Porovnanie webových prehliadačov
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_bro…
World Wide Web (angl.= celosvetová pavučina; world = svetový, -wide = celo-, web = sieť) je distribuovaný hypertextový internetový informačný systém, v ktorom dokumenty obsahujú odkazy na iné miestne alebo vzdialené dokumenty
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
Model klient-server rozlišuje systémy klienta od systémov servera, ktoré komunikujú cez počítačovú sieť. Pri klient-server architektúre je používaný systém, ktorý sa skladá zo softvéru klienta a zo softvéru servera. Softvér alebo proces klienta môže iniciovať komunikačné spojenie, zatiaľ čo server čaká na požiadavku od klienta
http://en.wikipedia.org/wiki/Client%E2%80%93server…

URL, celým názvem Uniform Resource Locator („jednotný lokátor zdrojů“) je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Loca…
http://en.wikipedia.org/wiki/About_URI_scheme
Hypertext transfer protocol (HTTP) je protokol pre prenos html dokumentov medzi servermi a klientmi služby WWW. Pôsobí ako primárna metóda prepravy informácií na world wide webe. Pôvodný účel bol poskytovať prostriedky pre publikáciu a získavanie HTML stránok
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Pr…
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) je zabezpečená verzia HTTP, komunikačného protokolu World Wide Web. Bol vyvinutý firmou Netscape Communications Corporation pre poskytovanie overenia a šifrovanej komunikácie
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS
File Transfer Protocol (FTP, doslova protokol prenosu súborov) je TCP/IP protokol určený na prenos súborov medzi počítačmi, či už na internete alebo lokálnej sieti
http://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protoco…
Hypertextový značkový jazyk (HyperText Markup Language; HTML) je značkový jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači. HTML kladie dôraz skôr na prezentáciu informácií (odseky, fonty, váha písma, tabuľky atď.) ako na sémantiku (význam slov)
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML
XML znamená eXtensible Markup Language, v preklade rozšíriteľný značkovací jazyk, ktorý bol vyvinutý a štandardizovaný konzorciom W3C (World Wide Web Consortium) ako pokračovanie jazyka SGML a zovšeobecnenie jazyka HTML. Umožňuje jednoduché vytváranie konkrétnych značkovacích jazykov na rôzne účely a široké spektrum rôznych typov údajov
http://en.wikipedia.org/wiki/XML
Je to rozšíriteľný hypertextový značkový jazyk (Extensible Hypertext Markup Language; XHTML) je značkový jazyk (markup language) podobný HTML, ale s prísnejšou syntaxou. Zatiaľ čo HTML je aplikáciou SGML, veľmi pružného značkového jazyka, XHTML je aplikáciou XML, obmedzenej podmnožiny SGML. XHTML 1.0 sa stalo odporúčaním W3C 26. januára 2000
http://en.wikipedia.org/wiki/XHTML
Renderovacie jadro prehliadača je software, ktorý vezme obsah webovej stránky (HTML, XML, obrázky apod.), formátovacej informácie (CSS, XSL apod.) a zobrazí naformátovaný obsah do okna webového prehliadača, na tlačiareň či iné médium
http://en.wikipedia.org/wiki/Layout_engine
Zoznam renderovacích jadier prehliadačov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_browser_e…
Flash je grafický vektorový program, momentálně ve vlastnictví společnosti Adobe (dříve Macromedia). Používá se především pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních animací, prezentací a her
http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
Java applet je aplet poskytovaný používateľom vo forme Java bytecode. Java applety možno spúšťať vo webovom prehliadači pomocou Java Virtual Machine (JVM), alebo v programe AppletViewer od firmy Sun
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_applets

E-mail (alebo email, mail prípadne mejl) je skratka pre „elektronickú poštu“ (na rozdiel od konvenčnej pošty). Je to spôsob písania, posielania a prijímania správ v elektronických komunikačných systémoch. Väčšina dnešných emailových systémov používa internet, a email je jedným z najobľúbenejších použití Internetu
http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail
Usenet (User’s Network) – sústava vzájomne prepojených uzlov, ktoré si medzi sebou predávali sieťové news. Vznikla spolu so vznikom internetu. Časom sa z nej stala virtuálna sieť, resp. služba poskytovaná v rámci iných sietí
http://en.wikipedia.org/wiki/Usenet
Internet Relay Chat (IRC) byla jednou z prvních možností komunikace v reálném čase po internetu. Ve své době propojovala významnou část internetových uživatelů. IRC tak částečně stojí u zrodu „internetového chatování“ (many-to-many). IRC je otevřený protokol, který používá TCP a volitelně SSL
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
V súvislosti s  Webom, záložka je miestne uložený Uniform Resource Identifier (URI). Všetky moderné webové prehliadače majú funkciu záložiek. Záložky sú nazývané favorites alebo Internet shortcuts v Internet Exploreri, a na základe tohto prehliadača, tieto pojmy sú synonymom pre záložky
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_bookmark
Webový zdroj, inak nazývaný aj webový kanál (v agličtine web feed alebo news feed), je označenie pre dátový formát obsahujúci často aktualizované údaje z webových lokalít, napríklad spravodajské články, príspevky v blogoch, informácie o počasí, rebríčky, výsledky vyhľadávania apod
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_feed
Rozšírenie prehliadača je počítačový program, ktorý rozširuje funkčnosť webového prehliadača nejakým spôsobom. Podľa prehliadača, sa  tento termín môže volať ako plug-in alebo add-on
http://en.wikipedia.org/wiki/Browser_extension
Výraz pop-up se v současnosti používá především pro samostatná „vyskakovací“ okna, které často otevírají (zejména použitím JavaScriptu) různé webové stránky k zobrazování reklamy. Tato praxe je všeobecně pokládána za velmi rušivou a obtěžující pro uživatele; moderní kvalitní webové prohlížeče lze nastavit tak, že zobrazování vyskakovacích oken automaticky blokují
http://en.wikipedia.org/wiki/Pop-up_blockers
Rodina protokolů TCP/IP obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet. Komunikační protokol je množina pravidel, které určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_Sui…
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cailliau
http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://en.wikipedia.org/wiki/James_H._Clark

Hypertext transfer protocol (HTTP) je protokol pre prenos html dokumentov medzi servermi a klientmi služby WWW. Pôsobí ako primárna metóda prepravy informácií na world wide webe. Pôvodný účel bol poskytovať prostriedky pre publikáciu a získavanie HTML stránok
http://en.wikipedia.org/wiki/HyperText_Transfer_Pr…
Mosaic je webový prehliadač a Gopher klient, ktorý bol vyvíjaný centrom NCSA od roku 1992 do 7. januára 1997. Bol to prvý webový prehliadač, ktorý zaviedol grafické používateľské rozhranie
http://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic_(web_browser)
Line Mode Browser  (tiež známy ako LMB) je druhý webový prehliadač ktorý bol vytvorený. Prehliadač preukázal, že je prenositeľný na rôzne operačné systémy. Ovládal sa z jednoduchého rozhrania príkazového riadku, mohol byť používaný na mnohých počítačoch a počítačových terminálov po celom internete. Prehliadač bol vyvinutý v roku 1990,  podporou W3C ako príklad a ako testovacia aplikácia pre knižnicu libwww
http://en.wikipedia.org/wiki/Line_Mode_Browser
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marc_Andreessen
http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Bina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jim_Clark
Mosaic bol založený na knižnici libwww
http://en.wikipedia.org/wiki/Libwww
Netscape Navigator, tiež známy ako Netscape, bol webový prehliadač extrémne rozšírený v 90. rokoch 20. storočia.Svojho času bol najrozšírenejším prehliadačom na trhu, no do roku 2002 prakticky zmizol, do istej miery aj vďaka zahrnutiu prehliadača Internet Explorer do operačných systémov Windows od Microsoftu, a slabej inovácii koncom 90. rokov
http://en.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
World Wide Web Consortium (W3C) je konzorcium produkujúce slobodné štandardy — „odporúčania“, ako ich nazývajú — pre World Wide Web. Hlavou konzorcia je Tim Berners-Lee, pôvodný autor URL (Uniform Resource Locator), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a HTML (Hypertext Markup Language), principiálnych technológií tvoriacich základ webu
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consor…
Sitemaps je súbor, ktorý má za úlohu pomôcť internetovým vyhľadávačom spoznať štruktúru webovej lokality. Sitemaps je súbor, ktorý má za úlohu pomôcť internetovým vyhľadávačom spoznať štruktúru webovej lokality.
V najjednoduchšej forme býva súbor Sitemaps spravidla v XML formáte a ukladá sa do koreňového adresára
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sitemaps

Kategória webové prehliadače
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Web_browsers
Adresní řádek, též panel adresa je funkce webového prohlížeče, průzkumníka nebo správce souborů, která buď zobrazí aktuální URL nebo přijímá zadanou adresu URL, na kterou chce uživatel přejít
http://en.wikipedia.org/wiki/Address_bar
V súvislosti s World Wide Web, záložka je uložený Uniform Resource Identifier (URI). Všetky moderné webové prehliadače majú funkciu záložkiek. Záložky sú tzv obľúbené klávesové skratky,  favorites alebo Internet shortcuts v Internet Exploreri, a na základe tohto prehliadača veľký podiel na trhu, tieto pojmy sú synonymom záložiek prehliadača od prvej vojny prehliadačov (first browser war)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bookmark_(World_Wide_…
Do polovice roku 1995 World Wide Web dostal veľkú pozornosť v populárnej kultúre a v médiách. Netscape Navigator bol najrozšírenejším webovým prehliadačom a Microsoft si licencoval Mozaic pre tvorbu Internet Explorer 1.0, ktorý bol vydaný ako súčasť Microsoft Windows 95 Plus! Packu v auguste
http://en.wikipedia.org/wiki/First_browser_war#The…
Browser sniffing je technika používaná pri webových stránkach a aplikáciách, za účelom zistenia druhu webového prehliadača návštevníka. Využívané hlavne k obchádzaniu nekompatibility medzi prehliadačmi v takých oblastiach, ako je interpretácia HTML, kaskádové štýly (CSS) a Document Object Model (DOM)
http://en.wikipedia.org/wiki/Browser_sniffing
Skúška rýchlosti prehliadača  je hlavne pre meranie výkonu JavaScript motora a iných testov webového prehliadača
http://en.wikipedia.org/wiki/Browser_speed_test
Synchronizér prehliadača je nástroj alebo rozšírenie, ktoré umožňuje, aby bol webový prehliadač užívateľa nastavený rovnako na rôznych počítačoch a operačných systémoch. Napríklad, ak užívateľ pridá záložku doma, bude záložka k dispozícii aj v jeho kancelárii. V závislosti na funkciách nástroja, záložky, nastavenia, rozšírenia GUI môže byť tiež zachované
http://en.wikipedia.org/wiki/Browser_synchronizer
Ballot screen je výsledkem boje firmy Opera Software ASA vůči Microsoftu a jeho prohlížeči Internet Exploreru. Opera Software tedy uspěla u Evropské komise se svou stížností na zneužití monopolního postavení firmy Microsoft. Výsledkem je Ballot screen, neboli nabídka na výběr výchozího internetového prohlížeče. Tuto nabídku naleznete na http://www.browserchoice.eu/BrowserChoice/browserc…
http://en.wikipedia.org/wiki/BrowserChoice.eu
Flock je svobodný multiplatformní webový prohlížeč vyvíjený stejnojmennou společností. Je založen na prohlížeči Mozilla Firefox a pro vykreslování webových stránek používá renderovací jádro Gecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Flock
Maxthon je webový prohlížeč, který byl (ve verzích 1 (tzv. Maxthon Classic) a 2) nadstavbou Windows Internet Explorer přesněji jádra tohoto prohlížeče (Trident). Do července 2006 byl označovaný jako MyIE. Jedná se o prohlížeč s množstvím rozšiřujících funkcí (například: skinovatelnost, RSS čtečka, gesta myší atp.)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maxthon

Byte serving je proces odosielania iba časti HTTP/1.1 správy zo servera na klienta. Je to metóda optimalizácie šírky pásma
http://en.wikipedia.org/wiki/Byte_serving
Web Chat je systém, ktorý umožňuje užívateľovi komunikovať v reálnom čase pomocou ľahko prístupného webového rozhrania
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_chat
Co-browsing, v rámci prezerania webových stránok, je spoločná navigácia cez Internet medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi prístupom na rovnaké webové stránky v rovnakej dobe.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cobrowsing
Softvér riadiaci obsah, tiež známy ako censorware alebo softvér na filtrovanie webu , je termín pre softvér navrhnutý a optimalizovaný pre ovládanie, aký obsah je dovolený čitateľovi, najmä ak sa používa pre obmedzenie materiálu dodaného cez web. Softvér určí, aký obsah bude k dispozícii
http://en.wikipedia.org/wiki/Content-control_softw…
Cross-browser označuje schopnosť  webovej stránky, webovej aplikácie, HTML konštrukcie alebo skriptu na strane klienta podporu všetkých internetových prehliadačov. Termín cross-prehliadača býva často zamieňaný s multi-prehliadačom
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-browser
E15 je skriptovatelné OpenGL rozhranie pre webový obsah. Predstavuje užívateľom jednoduchý spôsob prístupu aj vizualizácie web multimédií v trojdimenzionálne. Pomocou prostredia E15 3D prostredí môžu byť vytvorené  obrazy obrazovky, obrázky, video a text
http://en.wikipedia.org/wiki/E15_(software)
FavBackup je bezplatná aplikácia pre Windows pre zálohovanie a obnovenie záložiek webového prehliadača, histórie, rozšírení, hesiel, nastavení a ďalších dôležitch údajov. K dnešnému dňu podporuje prehliadače Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari a  Flock
http://en.wikipedia.org/wiki/FavBackup
Favicon (též favicon.ico) je nejčastěji ikona o velikosti 16×16 px umístěná v rootu webu pod názvem favicon.ico. Favikona se nejčastěji zobrazuje v adresním řádku, na panelu se stránkou a v nabídce záložek/oblíbených. Starší Internet Explorer zobrazoval ikonu pouze u stránek uložených do záložek
http://en.wikipedia.org/wiki/Favicon
ANT Fresco bol proprietárny, integrovaný webový prehliadač firmy ANT Software Limited, spoločnosti so sídlom v Cambridge, Veľká Británia. Fresco bol nahradený prehľadačom Galia v roku 2004. Bol veľmi atraktívny vďaka svojej nízkej hardvérovej požiadavky
http://en.wikipedia.org/wiki/Fresco_(web_browser)
ANT Galio je proprietárny, integrovaný webový prehliadač firmy ANT Software Limited, so sídlom v Cambridge, Veľká Británia. S pridanou podporou pre AJAX a  JavaScript, ako aj ďalšími vylepšeniami
http://en.wikipedia.org/wiki/Galio

Gazelle je výskumný webový prehliadač, ktorý Microsoft Research oznámil na začiatku roku 2009. Centrálne poňatie projektu je aplikovať princípy operačného systému do stavby prehliadača
http://en.wikipedia.org/wiki/Gazelle_(web_browser)
Gollum prehliadač je určený na prezeranie Wikipédie jednoduchším spôsobom. Odkazy mimo Wikipédiu sú otvorené v bežnom prehliadači. Gollum bol vytvorený Harald Hanekem v roku 2005 za použitia PHP a Ajaxu
http://en.wikipedia.org/wiki/Gollum_browser
Helper application je externý prehliadací program pre zobrazenie obsahu získaného pomocou webového prehliadača. Príklady sú napr. Windows Media Player alebo QuickTime Player pre prehrávanie streamovaného obsahu
http://en.wikipedia.org/wiki/Helper_application
HtmlUnit je bezhlavičkový webový prehliadač napísaný v Jave. Umožňuje na vysokej úrovni manipuláciu webových stránok z iných Java kódov, vrátane vyplnení a odoslaní formulára a kliknutím na odkazy. Tiež poskytuje prístup k štruktúre a údajov v rámci prijatých stránok
http://en.wikipedia.org/wiki/HtmlUnit
Dáta tela HTTP sú prenášané v dátových bytov správy transakcie HTTP bezprostredne po hlavičke, ak existuje (hlavička HTTP/0.9 nemusí byť sú prenášaná)
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_body_data
IEs4Linux je free a open source skript, ktorý umožňuje užívateľovi spustiť Internet Explorer (IE) na Wine (typicky na Linuxovej konfigurácii). Je možné inštalovať Internet Explorer verziu 5, 5.5 a 6, spolu s čiastočnou funkčnosťou IE7
http://en.wikipedia.org/wiki/IEs4Linux
ILoo (skratka pre Internet loo) bol zrušený projekt Microsoftu na vytvorenie mobilnej WC s podporou Wi-Fi. Mal premiéru na britských letných festivaloch, bol to prenosný záchod s bezdrôtovým širokopásmovým pripojením k internetu, nastaviteľnou plazmovou obrazovkou, bezdrôtovou klávesnicou, šiesťkanálovým systémom reproduktorov, a toaletným papierom s vyrazenými populárnymi adresami webu
http://en.wikipedia.org/wiki/ILoo
KidZui je webový prehliadač určený pre deti vyvinutý firmou KidZui, Inc. Využíva paradigmu zväčšovania užívateľského rozhrania, na uľahčenie prehliadania pre deti.
http://en.wikipedia.org/wiki/KidZui
Kirix Strata je špeciálny webový prehliadač určený pre dátovú analýzu. Strata ponúka schopnosť prezerania webových stránok, ale aj ďalšie nástroje na vykonanie analýzy dát a vytváranie reportov na základe štruktúrovaných dát z lokálnych súborov, externej relačnej databázy a z webu
http://en.wikipedia.org/wiki/Kirix_Strata
LiveConnect je funkcia webových prehliadačov, ktorá umožňuje Jave a JavaScriptu  komunikovať v rámci webovej stránky. Zo strany Java appletu umožňuje vyvolať vložené skripty stránky alebo pristupovať k vstavanému prostrediu JavaScriptu. Naopak, strana JavaScriptu umožňuje vyvolať metódy appletu alebo pristupovať k Java runtime knižniciam, rovnako ako applety
http://en.wikipedia.org/wiki/LiveConnect

Lunascape je webový prehliadač vyvíjaný firmou Lunascape Corporation v Tokiu, Japonsko. Je unikátny tým, že obsahuje tri renderovacie motory: Gecko (použité v Mozilla Firefox), WebKit (Apple Safari a Google Chrome) a Trident (Microsoft Internet Explorer). Užívateľ môže prepínať medzi motormi bez problémov
http://en.wikipedia.org/wiki/Lunascape
MathPlayer je program firmy Design Science, ktorý umožňuje zobrazenie MathML matematických vzorcov v aplikácii Internet Explorer. Ostatné prehliadače majú natívnu podporu MathML a nepotrebujú tento doplnok
http://en.wikipedia.org/wiki/MathPlayer
MaxiGate je správca záložiek nezávislý od webového prehliadača s využitím kombinácie HTML, JavaScriptu a CSS. Aplikácia môže vytvárať, upravovať a distribuovať informácie o Záložkách užívateľa – užívateľovo maxigate-y
http://en.wikipedia.org/wiki/Maxigate
Microbe je mobilný webový prehliadač vyvíjaný spoločnosťou Nokia pre použitie v chytrých telefónoch a mobilných zariadeniach, na ktorých beží operačný systém Maemo. Prehliadač je založený na Mozille a používa Gecko renderovací motor
http://en.wikipedia.org/wiki/MicroB
Mosaic-CK je GUI webový prehliadač pre Mac OS X, Tenon Power MachTen, Linux a ďalšie kompatibilné Unix-like operačné systémy
http://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic-CK
Multimodálny prehliadač umožňuje multimodálne interakcie pre vstup a/alebo výstup – napríklad klávesnice a hlasového rozhrania. Medzi príklady patrí Opera a NetFront
http://en.wikipedia.org/wiki/Multimodal_browser
NetFront je vložený prehliadač pre mobilné zariadenia. Je k dispozícii pre viac platforiem, a bol nasadený do multifunkčných tlačiarní (MFP), digitálnej TV, set-top boxov (STB), PDA, web telefónov, herných konzol, e-mail terminálov, do automobilových telematických systémov a ďalších zariadení
http://en.wikipedia.org/wiki/NetFront
NetSurf je open source webový prehliadač, ktorý beží na rôznych platformách, vrátane RISC OS, AmigaOS a Unix-like systémoch. NetSurf má vlastnosti, medzi ktoré patria prehliadanie v paneloch, výber textu a export do PDF
http://en.wikipedia.org/wiki/NetSurf
NPAPI (celým jménem Netscape Plugin Application Programming Interface) je multiplatformní architektura zásuvných modulů používána řadou webových prohlížečů. Prvně byla vyvinuta pro webové prohlížeče Netscape počínaje Netscape Navigatorem 2.0, ale později byla implementována i v řadě jiných prohlížečů jako Mozilla Suite, Mozilla Firefox, Opera či ve Windows Internet Exploreru
http://en.wikipedia.org/wiki/NPAPI
CRE-ME je Java Virtual Machine pre zariadenia so systémom Windows CE. Poskytuje implementáciu CDC/Personal Profile Java štandard, a zameriava sa na Windows Mobile
http://en.wikipedia.org/wiki/NSIcom_CrE-ME

Open JVM Integration, niekedy tiež označované ako Open Java Interface, je štandard, ktorý popisuje interakcie medzi webovým prehliadačom a vloženým Java Virtual Machine bežiacim v prehliadači. Oji je v súčasnej dobe vyradený a nahradený modernejšími technológiami
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Java_Interface
Polaris Browser je web/WAP prehliadač pre feature mobilné telefóny, smartphony a ďalšie mobilné internetové zariadenia (MID) od Infraware Inc. Polaris môže bežať na rôznych mobilných platformách, ako je Android (operačný systém), Windows Mobile a BREW, aj na RTOS systémoch
http://en.wikipedia.org/wiki/Polaris_Browser
Proxy Auto-config (PAC) súbor definuje akým spôsobom webových prehliadačov a ďalších užívateľských agentov môže automaticky vybrať vhodný proxy server (prístup metóda) pre načítanie zadanej URL
http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_auto-config
The Web Hypertext Application Technology Working Group (zkráceně WHATWG) je pracovní skupina snažící se o návrh nových technologií umožňujících autorům psát a nasazovat webové aplikace mnohem snadněji pomocí rozšíření existujících technologií. Na rozdíl od konsorcia World Wide Web Consortium, jejímž předsedou je Tim Berners-Lee, a která se snaží o nezávislost, je WHATWG více založena na příspěvcích konkrétních přispěvatelů jako jsou Google, Mozilla Foundation, Opera Software či Apple Computer
http://en.wikipedia.org/wiki/WHATWG
Architektúra webu podľa W3C
http://www.w3.org/TR/webarch/

Web linky o prehliadačoch
Rôzne druhy web stránok, ktoré pojednávajú o prehliadačoch na internete

Prehliadač s chatom a rádiom, rýchly, ale neprešli ani acidtesty. Veľmi jednoduchý.
http://www.slunecnice.cz/sw/viewer-ware/ 
http://downloads.zoznam.sk/program/maxthon-browser…
http://www.aiosys.sk/zoznam_internetovych_prehliad…
https://chrome.google.com/webstore/detail/hlngmmdo…
http://geo.enviroportal.sk/sluzby/mapovy-prehliada…
http://www.ezdravotnictvo.sk/?snomed
http://suloweb.html.sk/internetove-prehliadace/
http://www.softmania.sk/Internet/Prehliadace/
http://www.stiahni-to.sk/

http://www.e-download.sk/prehliadanie-internetu/
http://szm.sk/browsery-internetove-prehliadace/
http://www.bojars.sk
http://www.mozilla.sk/
http://hellboundbloggers.com/2010/07/17/special-we…/
http://www.w3.org/WAI/References/Browsing.html
http://www.zahipoint.com/2011/08/25/10-best-altern…
http://www.pcworld.com/article/102497/web_savvy_gi…l  
http://javascript.about.com/cs/bookmarklets/
http://internet-browser-review.toptenreviews.com/

http://sixrevisions.com/infographics/performance-c…
http://kschang.hubpages.com/hub/Review-of-Web-Brow…x
http://www.pcworld.com/article/206278/battle_of_th…
http://www.ghacks.net/2011/03/17/web-browser-bench…/
http://www.favbrowser.com/
http://www.techsupportalert.com/best-free-web-brow…m
http://winmobiletech.com/012009Browsers/chart.html
http://webtrends.about.com/od/mobileweb20/tp/list_…m
http://browsers.evolt.org/
http://www.computerworld.com/s/topic/211/Browsers

http://www.webdevelopersnotes.com/design/browsers_…3
http://www.browsergames.estranky.sk/
http://www.freebrowsergamer.com/
http://www.browsergameslist.com/
http://www.omgspider.com/
http://mmohuts.com/
http://sk.bigpoint.com/
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
http://www.browserchoice.eu/BrowserChoice/browserc…