Podnikanie cez templates

Vyzbierali sme stránky, ktoré ponúkajú dizajnérske šablóny. Ide o podnikanie, kde sa vlastne konkuruje web dizajnérom, ktorí robia dizajn webovej stránky priamo na mieru pre klienta. Množstvo templates je mimoriadne a už z toho dôvodu vzniklo niekoľko vyhľadávačov katalógov templates šablón.

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE
http://www.cimax.sk/lieky
 
Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail 

 
Dátum zberu:2011
Katalógy sú členené podľa oblastí podnikania ako napríklad realitný web, e-shop a pod. Template sa členia podľa toho, v ktorom programovacom systéme alebo jazyku sú programované.  Zaujímavé sú systémy CMS ako Drupal, WordPress, Joomla, Tikiwiki, kde si často môžete upraviť dizajn aj sami a naučíte sa to cez systém klikátok, prípadne pôjdete do kompromisu a jednoducho šablónu zoberiete takú, aká je.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%BD_dizajn