Podnikanie cez SEO služby

Adresy stránok, ktoré sa zaoberajú SEO a SEM do oblasti reklamy a jej vyhodnocovanie a sledovanie. Je potrebné a žiaduce riadiť a testovať svoj web cez SEO nástroje a testovať optimalizáciu pre vyhľadávacie stroje medzinárodných vyhľadávačov, aby vás vhodne indexovali.

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE

http://www.cimax.sk/lieky

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail 

 

Dátum zberu:2011
Tak isto treba trpezlivo zisťovať cez SEO nástroje pozície vo vyhľadávačoch. Je rozumnejšie sa naučiť aplikovať SEO sám, ako si to nechať robiť inej spoločnosti. K dispozícii je veľa free nástrojov. Treba ich iba nájsť a používať.
http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_marketi…
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Trends
http://en.wikipedia.org/wiki/Compete.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Adgooroo
http://en.wikipedia.org/wiki/SpyFu

Weby o SEO (Search Engine Optimization)
 
57 nástrojov pre marketing o Google
http://www.tipandtrick.net/2008/useful-but-rare-go…
Nástroje o podnikaní
http://www.google.com/insights/search/#
Google webmaster central a prečo sa tu registrovať
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answe…
Centrum správcov webu Google
http://www.google.com/webmasters/
Optimalizácia web stránok od Google
https://www.google.com/analytics/siteopt/splash
Google fórum pre webmaster
http://www.google.com/support/forum/p/webmasters/t……
Yahoo! Search Content Quality Guidelines
http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/search/basics/bas…
Bing webmaster center
http://help.live.com/help.aspx?mkt=en-us&proj……
About Ask.com: webmasters
http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtm…
Stránka o SEO a kompletných nástrojoch aj s adresami a popisom
http://re.remare.sk/index.php/marketing-na-interne……
SEO Chat pre webmasters
http://forum.seochat.sk/
SEO fórum servis
http://forum.seo-servis.cz/
SEO nástroje a celkovo prehľad aj s adresami
http://www.pcforum.sk/nastroje-vt15426.html
FREE nástroje SEO
http://tools.seobook.com/
http://www.seocompany.ca/tool/seo-tools.html
Umožňuje testovať webové stránky cez rôzne prehliadače a operačné systémy
http://crossbrowsertesting.com/
Viac než 440 nástrojov na testovanie webu zatriedených do 12 kategórií
http://www.softwareqatest.com/qatweb1.html
Automatické testovanie a analýza webstránok a aplikácií bežiacich v prehliadači
http://www.soft.com/eValid/index.html
Sedem jednoduchých nástrojov pre cross-browser testovanie webových stránok. Zdarma.
http://freelancefolder.com/7-fresh-and-simple-ways……