Podnikanie cez online školenia

Zoznam stránok, ktoré sa venujú on-line školeniam a poradenstvu
Vyzbierali sme webové adresy, ktoré vás navedú, ako podnikať v oblasti online školení. Napríklad pomocou internetového telefónu Skype a aj jeho chatu.


PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE

http://www.cimax.sk/lieky

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail 

 

Dátum zberu:2011
Môžete cez Skype realizovať niečo ako akčnú poradňu. Tak isto sa dajú cez intenetový telefón robiť aj školenia na danú temu. K danej témie si môžete pripraviť video tutoriál. Prípadne si dokážete nahrať aj to, čo hovoríte cez Skype. Niekedy je spojenie Skype narušované a je vhodné použiť internetové rádio, ktoré čistí zvuk a upravuje ho. Rádio ide s miernym časovým oneskorením. Napríklad treba použiť aj možnosť hracej konzoly.