Podnikanie cez marketing

Vyhľadali sme stránky, ktoré sa zaoberajú marketingovými službami
Špecialisti pre oblasť vytvárania stratégií firiem. Môžu sa podieľať na revitalizácii firiem, aby sa znovu vrátili do zóny zisku.


PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE
http://www.cimax.sk/lieky

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail 

 

Dátum zberu:2011
Vychytávanie strategických chýb a likvidácie veľmi drahého spôsobu učenia na vlastných chybách. Konkurenčné prostredie je stále hustejšie a vyžaduje neustály zápas o znižovanie nákladov, zvyšovanie zisku. Nie je zanedbateľná ani produktivita práce a aj ergonomický spôsob myslenia. Je dobré mať z marketingu aspoň základy, aby ste ho vedeli uplatniť v praxi.