PHP a CMS

Vítame Vás na stránke o programovaní v jazyku PHP. Nájdete si tu prehľad toho najdôležitejšieho okolo tohto najrozšírenejšieho jazyka na internete.

 

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE
http://www.cimax.sk/lieky

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail 

 

Dátum zberu:2011
1. PHP na wikipedia.org

PHP softwer
http://sk.wikipedia.org/wiki/PHP_%28programovac%C3…
PHP softwer
http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP
Ukážka kódu
http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP#Uk.C3.A1zka_k.C3….
Vlastnosti jazyka PHP
http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP#N.C4.9Bkter.C3.A9…
Výhody a nevýhody
http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP#V.C3.BDhody_a_nev…
PHP softwer na wikipedii
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP
Použitie PHP softweru
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Usage
Bezpečnosť PHP softweru
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Security
Syntax PHP softweru
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Syntax
Dátové typy PHP softweru
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Data_types
Funkcie PHP softweru
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Functions
PHP 5.2 softwer  a skoršie verzie
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#PHP_5.2_and_earli…
PHP 5.3 softwer a neskoršie verzie
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#PHP_5.3_and_newer
PHP softwer a objekty
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Objects
PHP a optimalizácia rýchlosti
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Speed_optimizatio…
PHP a kompilátory
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Compilers
PHP programovací jazyk
http://sk.wikipedia.org/wiki/PHP_%28programovac%C3…
PHP softwer
http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP
PHP
http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP#Uk.C3.A1zka_k.C3….
Vlastnosti jazyka PHP
http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP#N.C4.9Bkter.C3.A9…
Výhody a nevýhody
http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP#V.C3.BDhody_a_nev…
PHP na anglickejwikipedií
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP
Použitie PHP softweru
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Usage
Bezpečnosť PHP softweru
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Security
Syntax PHP softweru
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Syntax
Dátové typy PHP softweru
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Data_types
Funkcie PHP softweru
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Functions
PHP 5.2 softwer  a skoršie verzie
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#PHP_5.2_and_earli…
PHP 5.3 softwer a neskoršie verzie
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#PHP_5.3_and_newer
PHP softwer a objekty
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Objects
PHP a optimalizácia rýchlosti
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Speed_optimizatio…
PHP a kompilátory
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Compilers

2. Zoznam free programov v PHP
http://en.wikipedia.org/wiki/Agavi
http://en.wikipedia.org/wiki/Aigaion
http://en.wikipedia.org/wiki/B2evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/BuddyPress
http://en.wikipedia.org/wiki/CakePHP
http://en.wikipedia.org/wiki/CiviCRM
http://en.wikipedia.org/wiki/CMSimple
http://en.wikipedia.org/wiki/Dotclear
http://en.wikipedia.org/wiki/Gpsd
http://en.wikipedia.org/wiki/HuMo-gen
http://en.wikipedia.org/wiki/IS4C

http://en.wikipedia.org/wiki/Joomla
http://en.wikipedia.org/wiki/Jumper_2.0
http://en.wikipedia.org/wiki/KnowledgeTree
http://en.wikipedia.org/wiki/Kohana
http://en.wikipedia.org/wiki/LimeSurvey
http://en.wikipedia.org/wiki/MediaWiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Men%C3%A9ame
http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle
http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleus_CMS
http://en.wikipedia.org/wiki/OcPortal

http://en.wikipedia.org/wiki/Ofuz
http://en.wikipedia.org/wiki/Omeka
http://en.wikipedia.org/wiki/Online_Blood_Bowl_Lea…
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Journal_Systems
http://en.wikipedia.org/wiki/PHProjekt
http://en.wikipedia.org/wiki/PeerTracker
http://en.wikipedia.org/wiki/Phoronix_Test_Suite
http://en.wikipedia.org/wiki/PhpLDAPadmin

http://en.wikipedia.org/wiki/PhpWebSite
http://en.wikipedia.org/wiki/PhpBB
http://en.wikipedia.org/wiki/ReOS
http://en.wikipedia.org/wiki/RefDB
http://en.wikipedia.org/wiki/Refbase
http://en.wikipedia.org/wiki/RenovatioCMS
http://en.wikipedia.org/wiki/SiteBar
http://en.wikipedia.org/wiki/Smarty
http://en.wikipedia.org/wiki/SMW%2B
http://en.wikipedia.org/wiki/SOBI2
http://en.wikipedia.org/wiki/SPIP

http://en.wikipedia.org/wiki/Sweetcron
http://en.wikipedia.org/wiki/TCPDF
http://en.wikipedia.org/wiki/Tiki_Wiki_CMS_Groupwa…
http://en.wikipedia.org/wiki/UddeIM
http://en.wikipedia.org/wiki/VuFind
http://en.wikipedia.org/wiki/Wolf_CMS
http://en.wikipedia.org/wiki/WordPress
http://en.wikipedia.org/wiki/Xaraya

3. Čo je to programovanie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Programovanie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programov%C3%A1n%C3%A…
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_programming
Čo je to algoritmus ?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Algoritmus
Ćo je to programovací jazyk ?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jaz…
Čo sú to programovacie nástroje ( CASE) ?
http://cs.wikipedia.org/wiki/CASE
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99eklada%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvojov%C3%A9_pr…

4. Hypertextový Preprocessor
Hypertextový Preprocessor je vlastne len definícia skratky PHP
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Preprocesso…

5. Zend Engine  (aplikačný virtuálny stroj)
Zend engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Zend_Engine
Open source
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source
Scripting engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Scripting_engine
Virtual machine
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Machine
Zend technologies
http://en.wikipedia.org/wiki/Zend_Technologies
Porovnanie virtuálnych strojov
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_applica…
Externé linky
Zend engine homepoage
http://www.zend.com/products/zend_engine
Zend engine licencia
http://www.zend.com/license/2_00.txt

6. Virtuálny stroj
Virtuálny stroj / Virtual machine
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_s…
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_machine
Platforma počítača
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Platform……
Operačný systém / Operating system
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_sy…
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
Hardvérový virtuálny stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_s……
Multitasking / Computer multitasking
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multitasking
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_multitasking
Emulátor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emulace
http://en.wikipedia.org/wiki/Emulator
Aplikačný virtuálny stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_s…….
Interpreter
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpret_%28software…
http://en.wikipedia.org/wiki/Interpreter_%28comput…
Java Virtual Machine
http://cs.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine
Virtuálne prostredie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_s…….
Združovanie strojov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_s……
Počítačový cluster / Computer cluster
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8…
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_cluster
Message Passing Interface – MPI
http://cs.wikipedia.org/wiki/Message_Passing_Inter…
http://en.wikipedia.org/wiki/Message_Passing_Inter…
Unix
http://cs.wikipedia.org/wiki/Unix
http://en.wikipedia.org/wiki/Unix
Windows
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows

7. Joomla CMS
Základné info o Joomle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Joomla!
http://en.wikipedia.org/wiki/Joomla
Napísané v PHP
http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP
Využíva MySQL
http://cs.wikipedia.org/wiki/MySQL
Podporuje caching
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cache
a indexáciu
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Indexace…
História – EN
http://en.wikipedia.org/wiki/Joomla#History
Verzie – EN
http://en.wikipedia.org/wiki/Joomla#Versions
Príklady – EN
http://en.wikipedia.org/wiki/Joomla#Examples
Externé linky
http://www.joomlaportal.cz/
http://joomladev.eu/
http://www.joomla.org/
http://www.dmoz.org//Computers/Programming/Languag……
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Directory_Projec…

8. Drupal
Základné info o Drupale
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drupal
http://en.wikipedia.org/wiki/Drupal
Príklad webov bežiacich na Drupale
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spread_Firefox
http://www.mtv.co.uk/
http://www.ozzy.com/
http://www.twit.tv/
http://www.drupalsites.net/
Externé linky
http://www.drupal.org/
http://association.drupal.org/
http://www.drupal.cz/
http://www.root.cz/clanky/drupal-podrobny-pruvodce…
http://www.maxiorel.cz/
http://drupal.sk/

9. Wordpres
Základné info o WordPresse
http://cs.wikipedia.org/wiki/WordPress
http://en.wikipedia.org/wiki/WordPress
http://en.wikipedia.org/wiki/WordPress
História
http://cs.wikipedia.org/wiki/WordPress#Historie
Zoznam CMS systéímov – EN
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_manag…
BuddyPress (plugin pre WordPress)
http://en.wikipedia.org/wiki/BuddyPress
Externé linky
http://www.wordpress.org/
http://wordpressfoundation.org/
http://cs.wordpress.org/
http://podpora.dgx.cz/wordpress/
http://www.cwordpress.cz/
http://www.separatista.net/
http://www.wpress.cz/
http://www.lelkoun.cz/wordpress

10. Typo3
Základné info o Typo3
http://en.wikipedia.org/wiki/Typo3
História
http://en.wikipedia.org/wiki/Typo3#History
Externé linky
http://typo3.com/
http://typo3.org/
http://forge.typo3.org/
http://wiki.typo3.org/
http://typo3.org/documentation/videos/tutorials-v4…

11. Wikimedia
Základné infor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation

12. Tikiwiki
Základné info
http://en.wikipedia.org/wiki/TikiWiki
Externé Linky
http://tiki.org/
http://sourceforge.net/projects/tikiwiki/
http://info.tiki.org/Get+Tiki#Tiki_Demo:_Try_Befor…
http://twbasics.keycontent.org/HomePage
http://twessentials.keycontent.org/

13. Wiki matrix
Porovananie wiki softvare
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikimatrix

14. Zoznam PHP editorov
Zoznam PHP editorov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_editors
Voľné editory
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_editors#F…
Nezávislé na platforme
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_editors#C…
Pre Windous
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_editors#W…
Pre Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_editors#L…
Pre Mac OS X
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_editors#M…
Komerčné editory
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_editors#C…

15. Textový editor
Textový editor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Textov%C3%BD_editor
http://en.wikipedia.org/wiki/Text_editor
Textový editor pre PHP
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_editors
http://www.php-editors.com/
http://www.nusphere.com/products/phped.htm?gclid=C…
Mimoriadne náročný editor
http://www.vim.org/
Iné možnosti Eclipse
http://www.eclipse.org/

16. Zoznam PHP akcelátorov
Zoznam PHP akcelátorov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_accelerat…
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_accelerat…
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_accelerat…
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_accelerat……
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_accelerat…
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_accelerat…
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_accelerat…
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_accelerat…
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_accelerat…
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_accelerat……
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_accelerat…

17. PHP knižnice
Zoznam PHP knižníc
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PHP_libraries
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2
http://en.wikipedia.org/wiki/Calendar
http://en.wikipedia.org/wiki/CCVS
http://en.wikipedia.org/wiki/COM
http://en.wikipedia.org/wiki/CURL
http://en.wikipedia.org/wiki/Cybercash

http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_DB2
http://en.wikipedia.org/wiki/DBase
http://en.wikipedia.org/wiki/DBM
http://en.wikipedia.org/wiki/Dbx
http://en.wikipedia.org/wiki/File_transfer_protoco…
http://en.wikipedia.org/wiki/Gettext
http://en.wikipedia.org/wiki/GD_Graphics_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Multi-Precision_L…
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperwave
http://en.wikipedia.org/wiki/Iconv

18. Zoznam frameworkov pre PHP
Zoznam frameworkov pre PHP
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_webov%C3%BDch_……
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Agavi&#0…
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Akelos_P……
http://cs.wikipedia.org/wiki/CakePHP
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chisimba…
http://cs.wikipedia.org/wiki/CodeIgniter
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Garden_P……
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Horde&#0…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jelix
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kohana
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolibri&…

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=KumbiaPH……
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nette_Framework
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Orinoco_…;…
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=PHPonTra…
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=PRADO&#0…
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Seagull_……
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Simplici……
http://cs.wikipedia.org/wiki/Symfony

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Appl……
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Yii_Fram……
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zend_Framework
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoop_Fra……
Porovnanie frameworkov – anglicky
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_applicati…
Zoznam webových aplikačných frameworkov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_webov%C3%BDch_……

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Acce…
http://en.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_News_Transfer…
http://en.wikipedia.org/wiki/Informix
http://en.wikipedia.org/wiki/Ingres_(database)
http://en.wikipedia.org/wiki/InterBase
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory…
http://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_Notes
http://en.wikipedia.org/wiki/MCAL
http://en.wikipedia.org/wiki/Mcrypt
http://en.wikipedia.org/wiki/MCVE

19. phpMyAdmin
Základné info o phpMyAdmin
http://cs.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
http://en.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
Adminer (ľahšia alternatíva PhpMyAdmin)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adminer
http://en.wikipedia.org/wiki/Adminer
phpPgAdmin
http://cs.wikipedia.org/wiki/PhpPgAdmin
http://en.wikipedia.org/wiki/PhpPgAdmin
MySQL
http://sk.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://cs.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL
PostgreSQL
http://sk.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://cs.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
Microsoft SQL Server
http://sk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
Externé linky
http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php
http://sourceforge.net/projects/phpmyadmin/
http://en.wikipedia.org/wiki/MIME_type
http://en.wikipedia.org/wiki/MS-SQL
http://en.wikipedia.org/wiki/MnoGoSearch
http://en.wikipedia.org/wiki/MSQL
http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://en.wikipedia.org/wiki/Ncurses

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Database_Connect…
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_database
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenSSL
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_For…
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP_Data_Objects
http://en.wikipedia.org/wiki/POSIX
http://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_printer
http://en.wikipedia.org/wiki/Pspell
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU
http://en.wikipedia.org/wiki/Readline

http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expressions
http://en.wikipedia.org/wiki/Shared_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/Smarty
http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_…
http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Manage…
http://en.wikipedia.org/wiki/Socket
http://en.wikipedia.org/wiki/SimpleXML

http://en.wikipedia.org/wiki/SQLite
http://en.wikipedia.org/wiki/Stream
http://en.wikipedia.org/wiki/Sybase
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokenizing
http://en.wikipedia.org/wiki/Vpopmail

http://en.wikipedia.org/wiki/WDDX
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_API
http://en.wikipedia.org/wiki/Xajax
http://en.wikipedia.org/wiki/XML
http://en.wikipedia.org/wiki/XML-RPC
http://en.wikipedia.org/wiki/XSLT
http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_Page
http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_file_format
http://en.wikipedia.org/wiki/Zlib

20. Kde sa naučiť php
Články, stránky, manuály o PHP
http://php.net/manual/en/index.php
http://www.w3schools.com/php/default.asp
http://chcem.info/php-pre-nesmelych/
http://www.tvorba-webu.cz/php/
http://www.phpbuilder.com/manual/
http://www.tizag.com/phpT/
http://www.planet-php.net/
http://www.axis.com

http://manual.pohape.ru/
http://www.kosek.cz/php/
http://www.jakpsatweb.cz/php/index.html
http://www.linuxsoft.cz/php/
http://oreilly.com/php/
http://php.about.com/
http://www.tutorialized.com/tutorials/PHP/
http://php.blog.sk/
http://www.phpwelt.net/handbuecher/slovak/index.ht…

http://www.developer.sk/index.php?action=show&#038…
http://interval.cz/programovani/php/
http://www.phpide.de/
http://php.vrana.cz/
http://www.jaknaweb.com/clanky/php
http://www.jakdelatweby.cz/php/
http://www.tvorba-webu.cz/php/
http://www.phpblog.sk/
http://www.kasman.sk/php
http://programujte.com/?rubrika=296-webdesign&#038…

http://blog.jakubmaly.cz/programovani/php.aspx
http://www.root.cz/serialy/php-v-objeti-objektu/
http://www.security-portal.cz/clanky/php-bezpe%C4%……
http://phpclasses.web4u.cz/
http://www.php-learn-it.com/
http://www.learnphp.org/
http://www.learnphponline.com/
http://www.homeandlearn.co.uk/php/php.html

http://www.learnphp-tutorial.com/
http://www.learnphpin24hours.org/
http://www.developertutorials.com/php-manual/
http://www.php-einfach.de/
http://www.php-kurs.com/
http://www.mywebsolution.de/
http://php.lernenhoch2.de
http://www.php-space.info/
http://www.php-lernen.org/
http://www.akademie.de/programmierung-administrati…
http://www.php.de/
http://www.php-resource.de/tutorials/
http://openbook.galileocomputing.de/php4/

http://tut.php-quake.net/de/
http://webmaster-glossar.de/blog/php-lernen-grundl……
http://www.php-faq.de/
http://www.php.net/manual/de/
http://reeg.junetz.de/DSP/
http://www.dynamic-webpages.de/php/
http://php.lernenhoch2.de/files/2010/02/PHP-lernen…
http://www.php-dummies.de/
http://professionelle-softwareentwicklung-mit-php5…
http://informe.com/go/?domain=html-world.de&u……

21.Slovenské a české stránky
PHP, HTML, Javascript, SQL, CSS, Delphi
http://www.kasman.sk/php
HTML, XHTML, CSS, Javascript, PHP, SEO
http://www.tvorba-webu.cz/php/
XML, XSLT, Dynamické HTML, PHP
http://www.kosek.cz/php/
PHP a iné
http://www.phpguru.cz/
Materiál na štúdium
http://www.linuxsoft.cz/php/
HTML, CSS, PHP, články
http://www.jakpsatweb.cz/php/index.html
Knihovna PHP, HTML, XHTML, CSS, Grafika, Flash
http://interval.cz/programovani/php/
PHP skripty, návody
http://www.php.jonweb.cz/
HTML, XHTML, CSS, Javascript, PHP, SEO, DB
http://www.jaknaweb.com/clanky/php
Zdroj linkov
http://www.juk.cz/php/
PHP, MySQL, wiki, e-shop.CMS systémy
http://navody.c4.cz/php
Veľa článkov nielen o PHP… Linux, Drupal, atď…
http://www.root.cz/serialy/php-v-objeti-objektu/
Net, .ASP, ActiveX, Allegro, ASM, C, C++, DB, Delphi, DirectX, a iné
http://www.builder.cz/php/
Redakčný systém phpfusion
http://www.phpfusion.cz/news.php
Proprietárne
http://www.visual-php.com/cs/
Články, tutoriály, aj Flash, DB, PHP
http://grafika.sk/clanky/kat-20/
ASP NET, CSS, HTML, DB, editory, Flash, Javascript, knihy, open source, iné
http://old.webstranka.cz/index.php
Príručka CSS
http://www.kirp.chtf.stuba.sk/~cirka/vyuka/xhtml/l…
Webové štandarty
http://www.styleweb.sk/webove-standardy/
Úplné základy PHP
http://cerebrum.fotopriestor.sk
Zbierka linkov nielen o PHP
http://digitalne.yw.sk/technologie.html
Pár článkov o PHP
http://grafika.sk
Travian je hra tvorená v PHP
http://help.travian.sk
V dokumentáciách je aj PHPhornad.fei.tuke.sk
Články aj o PHP
http://www.developer.sk/index.php?action=show&#038…
Základy PHP a iné
http://www.kasman.sk/php
Podpora PHP-NUKE CMS
http://www.phpnuke.sk/index-slovak
Konfigurácia apache a iné veci
http://php.blog.sk
Trošku aj o PHP, články, základy
http://program.php.szm.sk
Pár článkov o PHP
www.gajecka.estranky.sk
Webdesign firma, robia aj v PHP
www.gfxpulse.sk
Firma na webdesign, aj v PHP
www.greenleaf.sk
Články aj o PHP
www.inspired.sk
Československá podpora CMS PHP-Fusion
www.iphpfusion.sk
Platené kurzy, aj PHP
www.itlearning.sk
Open source forum v PHP
www.phpbb3.sk
PHP CMS phpfusion
www.phpfusion.sk
PHP CMS phpNuke
www.phpnuke.sk
Pár článkov aj o SW PHP
www.tombo.sk
Aj vývoj web aplikácií
www.ui42.sk
Pár článkov o Smarty CMS v PHP
http://blog.maxell-cz.cz
Pár článkov aj o PHP
http://blog.milde.cz
Články aj o PHP
http://casopis.programator.cz
PHP-Fusion, core by Arniex
http://core.arniex.cz
Travian je hra naprogramovaná v PHP
http://forum.travian.cz
Jeden článok o PHP
http://mystik.blog.root.cz/2009/01/04/je-php-jazyk…
Začínajúca stránka PHP, MySQL, zatial nefunkčné linky
http://phpserver.sweb.cz/
Veľa článkov o PHP
http://interval.cz
Webhosting
http://krasl.cz
Pár článkov na PHP
http://myego.cz
Veľa článkov aj o PHP
http://owebu.bloger.cz
Články o Zend frameworku
http://pari.cz
Apache, php, články
http://pecan.cz
Php triky
http://php.vrana.cz
Fórumy na WordPress a Texy
http://podpora.dgx.cz
„Fórumy na WordPress, Joomla, Drupal, a PHPfusion“
podpora.endora.czNiečo aj o PHPfusion
http://sanandreasmultiplayer.iplace.cz
Niečo aj o PHP a Zend frameworku
http://vavru.cz
Články aj o PHP
http://webtvorba.howto.cz
Články aj o PHP
www.builder.cz
Jeden článok o PHP
www.costasovo.cz
Začínajúca stránka, ako inštalovať PHP-Fusion
www.cwer.estranky.cz
Fórum, aj PHP
www.erwe.cz
Kníhkupectvo, asi predávajúaj knihy o PHP
www.grada.cz
Články aj o PHP
www.itbiz.cz
články aj o PHP
www.jakpsatweb.cz
Pár článkov aj o PHP
www.jirikocman.cz
Aj články o PHP a FAQ
www.kosek.cz
Veľa článkov o PHP
www.linuxsoft.cz
Všeobecne o programovaní, aj PHP
www.linuxzone.cz
Komercia, aj PHP
www.loc.cz
Trošku o PHP-Fusion
www.megabajt.cz
Hosting aj PHP CMS-mi
www.opensourcehosting.cz
Fˇorumy, aj o PHP
www.pawno.cz
PHP skripty
www.php.jonweb.cz
PhpBB, vytváranie komunít
www.phpbb.cz
Php-Fusion, mody
www.phpfusion-mod.cz
Php-Fusion
www.phpfusion.cz
Php-Fusion, fórumy
www.phpfusion.hys.cz
Veľa článkov o PHP
www.root.cz
školenia pre phpčkárov, proprietárne
www.skoleniphp.cz
Články aj o php aj phpRS, aj iné
www.supersvet.cz
Webprogramovanie aj PHP
www.tvorba-webu.cz
Webprogramovanie aj PHP
www.webfaq.cz
Aj krátke vysvetlenie PHP
www.webtvorba.cz
O webu, funkcia hladania na stránke dáva relevantné výsledky na PHP
www.webzdarma.cz
E-shop na báze PHP
www.zencart.cz
Blogy aj o PHP
http://zaachi.blog.zive.cz
Veľa článkov na PHP
http://zdrojak.root.cz

22. Anglické a nemecké stránky
Java, Net, PHP, SaaS, Flash, BPM
http://it-republik.de/php/
Photoshop, Flash, PHP tutoriály, články
http://www.maxtutorial.com/
PHP skripty, funkcie a triedy, dokumentácia, kommunita
http://php.resourceindex.com/
články PHP
http://www.planet-php.net/
PHP, Perl, Ajax, ASP, VBScript, XML, Flash tutoriály
http://www.tizag.com/phpT/
http://www.phpbuilder.com/
PHP-Fusion CMS
http://www.php-fusion.co.uk/
Zend framework
http://www.zend.com/en/
Ajax, ASP, C, C++, CFML, CGI PERL, Java, Flash, HTML5, Javascript, Python, XML…
http://www.hotscripts.com/category/php/
ASP, CFML, SSI, Java, Flash, vyspelé HTML, XHTML,  Javascript, Python, XML, tutoriály
http://www.freewebmasterhelp.com/tutorials/php
http://phpnuke.org/
http://www.webopedia.com/TERM/P/PHP.html
http://www.phpfreaks.com/
http://php.iis.net/
„rôzne témy a linky okolo PHP v spojení s Yahoo“
http://developer.yahoo.com/php/
PHP, Joomla, blogy
http://php-ace.com/
HTML, grafika, CSS, ASP, Applety, Javascript, VBScript, XML, Perl a CGI
http://www.htmlgoodies.com/beyond/php/
vývoj PHP v Netbeans
http://netbeans.org/features/php/
veľa článkov zoradených do tém o PHP
http://www.selfphp.info/
http://www.php-homepage.de/
nemecké PHP fórum
http://www.php.de/
PHP a MySQL tutoriály a materiál
http://www.php-einfach.de/
„PHP a MySQL linky“
http://www.schattenbaum.net/php/
PHP fórumy, skripty, tutoriály
http://www.php-resource.de/
HTML pre PHP, MySQL, cvičenia, príklady
http://openbook.galileocomputing.de/php4/
PHP skripty, knihy, tutoriály, linky, software
http://www.phpwelt.de/
PHP a CGI skripty, tutoriály
http://www.php-free.de/
Otázky okolo PHP, MySQL, Sybase, Oracle, Pdf, grafiky
http://www.php-faq.de/
PHP tutoriály, skripty,
http://www.php-space.info/
„PHP tutoriály, typy, práca v Eclipse „
http://www.mywebsolution.de/
PHP fórum, Wiki
http://phpforum.de/
PHP, CSS, Typy a triky, práca v PHP
http://www.phpjournal.de/
skripty, WordPress pluginy, kódy, tooly, tutoriály
http://www.php-archiv.de/
„Elektronická kniha o PHP, skripty, tutoriály, inštalácia, manuály, knihy, atď.“
http://www.dynamic-webpages.de/php/
Wiki o PHP
http://www.phpbar.de/w/Hauptseite
PHP web štatistika – free software
http://www.php-web-statistik.de/
PHP skripty, editory, tutoriály, frameworky, knihy, nástroje
http://www.phpide.de/
Kurz PHP na stránke Linuxáckej
http://www.tuxradar.com/practicalphp
PHP, MySQL tutoriály, inštalácia, články, skripty