Kybernetika

Prečo by som mal študovať kybernetiku pre podnikanie na internete
Niečo niekde hľadať v knižnici. Niečo niekde hľadať v obchode. Niečo hľadám na internete. Niečo hľadám na mape. Nenachádzam to, čo potrebujem a potrebujem poradiť. Takto by sme mohli chápať slovo niečo hľadať, niečo nenachádzať, konečne som to našiel. Požiadali ma, aby som niečo vyhľadal na internete.

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE
http://www.cimax.sk/lieky
 
Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail 
 
 
Dátum zberu:2011 
Budeme sa baviť o vyhľadávaní na internete. Sú bežní ľudia, ktorí nemajú v obľube veľké zahraničné vyhľadávače. Vraj ich sledujú a posielajú správy mimozemšťanom. Máme tu potrebu vyhľadať potrebné údaje na internete. A tak najlepšie je zájsť na niektorý z veľkých a medzinárodných vyhľadávačov ako Google, Yahoo! alebo Bing. Ide o vyhľadávače, ktoré fungujú na základe algoritmu automatického zberu informácií po internete. Je to systém programov, ktoré niekto naprogramoval a sú schopné doslova robiť kombinácie a permutácie písmen a číslic a generovať možné adresy, ktoré by mohli vznikať na internete. Samozrejme, generujú aj medzinárodné koncovky k daným adresám. Prípadne majú prístup k novým registráciám webových adries, ktoré sú verejné a nemajú štatút utajené a neprístupné.
 
Môžu získavať nové adresy cez prehliadače používané na internete (napríklad: Chrome, Opera, Mozilla, Explorer), pokiaľ majú takéto možnosti a vhodné súhlasy. Web adresy možno získavať aj tým, že sa klienti zahlásia sami danému vyhľadávaču. Prípadne ste začali využívať niektoré služby svetových vyhľadávačov ako e-mail, kanceláriu, kalendár, vyhľadávacie okno a podobne. Každopádne veľké vyhľadávače si tvoria zoznamy webových adries na internete.
 
Je úplne jasné, že bude určitú chvíľu trvať, kým sa človek naučí používať systém vyhľadávania cez medzinárodný vyhľadávač napríklad Google. Pokiaľ sa chce niekto stať profesionálny zberač adries a informácií na internete, tak to bude vyžadovať asi tak tri roky aktívneho zberu. Teda prezrieť napríklad až 50 – 100 000 webových adries. Až po takomto objeme možno získať dobrú zručnosť, kde a čo zbierať z rôznych oblastí internetu.
Dnes je potrebné pre dobré ovládnutie vyhľadávania a hľadania informácií zvládnuť aj prostredie, ktoré svetové vyhľadávače ponúkajú. Teda keď zbieram informácie cez Google, tak poskytuje internetové produkty ako sú záložky, zápisník, e-mail, excel, word, webovú stránku, apps aplikáciu a ďalšie nástroje na uloženie a spracovanie informácií. Teda nie je to len o samotnom hľadaní, ale aj spracovaní získaných informácií.
 
 
Internetový vyhľadávač umožňuje vyhľadávanie informácií cez vyhľadávacie nástroje. Vyhľadávacie nástroje umožňujú hľadať stránky a hlavne ich webové adresy. Vyhľadávacie nástroje umožňujú hľadať webové adresy na základe všetkých slov slovenského jazyka. Vyhľadávacie nástroje umožňujú hľadať informácie na základe katalógu, kde je určitý výber slov a nie všetky slová. Teda môžu to byť slová ako auto, bazár, bicykel, cestovanie, domov, futbal, hudba, jedlo, atď. V tomto prípade ide o katalógové vyhľadávania cez najčastejšie hľadané oblasti. Potom je tu možnosť vyhľadávania obrázkov na základe zadania určitého slova. Každý obrázok by mal mať na web stránke svoj popis a v ňom uložené slovo, ktoré ho charakterizuje. Vo vyhľadávačoch je možné hľadať aj pomoc dvoch slov, troch slov alebo celých viet. Máme aj takzvané katalógové vyhľadávače, kde sa web stránky sami registrujú do kategórií ako auto, bazár, inzercia. Máme aj link vyhľadávače, kde ľudia nahadzujú sami zaujímavé videá. Máme napríklad katalógové vyhľadávače, kde webové adresy zbierajú dobrovoľníci. Vyhľadávač na princípe wiki ako je wikipedia.org, tak tu sa vkladajú informácie pod dozorom encyklopedicky vzdelaných ľudí a úroveň a kvalita je dobre zaručená. Máme sémantické vyhľadávače, kde sa zadávajú celé vety v podobe otázok a vyhľadávač vytvára zásobu otázok a odpovedí. Buď hľadá otázky a odpovede na internete, encyklopédiách, alebo otázky a odpovede vytvárajú odborníci v danej oblasti. Na internete nájdeme katalógy alebo vyhľadávače, ktoré sú špecializované do určitej oblasti a vyzbierali webové adresy stránok iba z danej oblasti nie z iných oblastí. Napríklad o hardvéri celkovo. Ide o vyhľadávač úzko špecializovaný na určitú oblasť. Špecifický vyhľadávač je ten, ktorý vyzbieral iba iné vyhľadávače. Špecifickým druhom vyhľadávača alebo katalógu je ten, ktorý porovnáva napríklad ceny výrobkov alebo ich technické parametre. Úplne špecifický vyhľadávač je ten, ktorý k vyhľadanej adrese priradzuje indexovanie, pagerank, teda hodnotenie podľa množstva návštevníkov ako napríklad Alexa.com. Špecifická služba vo vyhľadávači Google, Bing a Yahoo! ešte pod daným slovom, výrazom, skupinou slov vytvára poradie. Ide o poradie, kde sa hodnotí viacero ukazovateľov, ktoré sa môžu meniť. V zásade ide o indexovanie a to hlavne v zmysle, kto na danú webovú adresu odkazuje, aká je veľká webová adresa, ako často sa na webovej adrese robia zmeny a iné vyhodnotenia. Hovoríme, že web stránky sú indexované a vytvára sa poradie, kto je prvý druhý, tretí atď.
 
Internetový vyhľadávač môže fungovať plne automaticky a vyhľadáva webové adresy podľa webových koncoviek po celom internete a potom ich ukladá do databáz na serveroch. Ukladanie je podľa druhu svetového jazyka, podľa web adresy, medzinárodných a štátnych koncoviek ako podľa kľúčových slov, podľa pageranku. Inak povedané, napríklad Google vyhľadávač je umenie permutácií a variácií písmen abecedy a číslic. Teda brutálna kombinatorika. A zároveň sa kombinujú aj samotné slová navzájom.
 
 
Tu si nájdete vstupné informácie o kybernetike ako vede o systémoch
 
Kybernetika I.
Väzba a reakcia na ňu:
Informácia:
Stabilita:
Pamäť:
Bit:
Entropia:
Cyklus:
Rovnovážny stav:
Elongácia ( vychýlenie):
Informatika:
Počítačová simulácia:
Simulácie v technike:
Diskrétne simulácie:
Model a modelovanie:
Teória modelov:
Dokázateľnosť:
Axióma:
Kompaktnosť:
Matematická logika:
Teória modelov:
Špeciálny model – zaujímavé
 
Kybernetika II.
Dynamické systémy Časové závislosti daného bodu, systému,
objektu v danom priestore pri zohľadnení času
Reálne číslo (vektor)
Bod v reálnom kozme, systém v reálnom kozme
Hromada bodov patriace do limity so spoločnými vlastnosťami
Limita bodov v hromade a všetky body majú tú istú vlastnosť
Rozloženie bodov v určitej geometrickej štruktúre
Hraničné body množiny v priestore charakterizované mapou
Minimum a maximum a globálne minimum a maximum
Jedinečnosť, rozmanitosť, výstrednosť