iFrame

Vítame Vás na stránke o aplikáciách pre využitie iFrame okna na Vašej webovej stránke. S touto aplikáciou sa stretnete málokedy a je menej používaná. Ide o to, že umiestnením iframe okna na Vašej stránke môžete prenášať obsah z inej web stránky. Prípadne máte jeden text na inom mieste a cez iframe okno ho zverejníte na viacerých svojich podadresách. Znovu upozorňujeme, že právne je problematické zverejňovať obsah web stránky, ktorej nie ste vlastnik a daný obsah podlieha autorským právam. Pozor na to.

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE
http://www.cimax.sk/lieky

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail   

 

Dátum zberu:2011
1.Čo je to iFrame ?

Iframe ako video element alebo htlm element
http://en.wikipedia.org/wiki/IFrame
HTML iframe tag
http://www.w3schools.com/tags/tag_iframe.asp
Ako funguje iFrame
http://pabi3.com/blog/html-pre-zaciatocnikov-ifram…
Príklady pre iFrame
http://www.jakpsatweb.cz/iframe.html
Webmaster iframe HTML
http://www.webmasterworld.com/forum21/8756.htm
Vloženie iframe do cms aplikácie tikiwiki
http://doc.tiki.org/PluginIframe
Drupal – moduly iframe:
http://drupal.org/project/iframe
http://drupal.org/project/iframe_filter
http://drupal.org/project/iframe_page
http://drupal.org/project/insertFrame
http://drupal.org/project/modalframe

2. Tutoriály na tému iFrame
Ukážky, ako to vyzerá a hore nad iframe je prepínanie na inú adresu
http://manda.com/iframe/index.html
Video na Youtube o fungovaní iFrame
http://www.youtube.com/watch?v=Fs-pN1IszYE
Prehlad tutoriálov na tému iFRAME na Youtube
http://www.youtube.com/results?search_query=Iframe……
Prehlad video na tému HTML – iFrame na Youtube
http://www.youtube.com/results?search_query=HTML+I……
Ukážky fungovania iFrame
http://www.samisite.com/test-csb2nf/id43.htm
Zoznam video do facebook Iframe premostenie
http://www.youtube.com/results?search_query=Simple……
Ukážky dynamické iFrame
http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex2/iframe-s…
Ukážky
http://www.htmlcodetutorial.com/frames/_IFRAME_SCR…
http://www.trans4mind.com/personal_development/Jav……
Video o iFrame drupal a Joomla
http://www.youtube.com/results?search_query=Embed+……