E-mailová reklama

Informácie pre využitie e-mailovej reklamy a aj zarábanie cez e-mailovú reklamu
Na tento systém reklamy potrebujete mať vlastné e-mailové prostredie a najlepšie poštový server. A teda tento typ reklamy musí byť spojený s poskytovaním e-mailových služieb. Skúste začať tým, že reklamu budete dávať do vlastného e-mailu a takto získate prvé skúsenosti.

PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE
http://www.cimax.sk/lieky
 

Informácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail 

 
Dátum zberu: 2011