České fóra

Vitajte v katalógu diskusných fór. Nájdete si tu výber českých diskusných fór do rôznych oblastí. Vybrali sme zámerne české diskusné fóra, lebo sú bohaté a Česi radi komunikujú.
 
 
 
 
 
 
 
PRINÁŠA NÁŠ SPONZOR: CIMAX/ZDRAVIE
 
Dátum zberu: 2014
fotoInformácie spracoval free poradca – Hattas Peter a jeho dobrovoľní internetoví ” TERMITI” a menovite jarda, luboš, evka, medved, zoltoš, egypťanka, mamut, martin a iná háveď. Kontakt na vaše prípadné otázky: e-mail
 
 
 
Ako to funguje na fórach a prečo chcem práve fórum?
 
Svetové fóra, lokálne všeobecné, špecializované, úzko špecializované, softvér, nelegálne aktivity, nežiaduca reklama, nadávky, právna zodpovednosť, nakradnutý materiál na fórach, ukradnutá identita, problematika, ktorú treba riešiť a spôsoby riešenia, bot spam preniká, umelo vytvárané fórum, špekulatívne čísla o návštevnosti, pokec možnosti, telefón možnosti, úložisko možností, úprava dizajnu, sociálna skupina, skupina užívateľov, úroveň poradenstva, aspekt ženského a mužského pohlavia, čo je poradňa a čo je fórum?
 
Bez-názvu-4-kopie-2
 
COMMENT: Máme tu problematiku internetového formátu a to je diskusné fórum. Ide o formát, kde sa môžu stretnúť ľudia, ktorých trvalo viaže potreba si s niekým vymieňať skúsenosti, pocity a celkovo informácie. Najjednoduchšia forma komunikácie ja chat, či už je iba sólo kus alebo rozumnejšie je, keď je chat súčasťou fóra alebo poradne. Potom je tu úroveň špecializovaného fóra iba do jednej špeciálnej oblasti ako napríklad výrobok určitej spoločnosti. Máme aj fórum fór pre všetky témy, ale témy, ktoré navrhnú užívatelia fóra alebo samotný jeden alebo viacej administrátorov. V podstate fóra môžu byť priradené k akejkoľvek ľudskej činnosti a k akémukoľvek produktu alebo službe.
 
Na jednej strane sa objavili formáty fór s medzinárodným dosahom ako je facebook, twitter alebo ďalšie formáty. Na druhej strane trvajú a vznikajú formáty fór v rovine jedného štátu alebo jedného jazyka. Fórum v rovine firmy je niečo ako intranet a extranet. Aj formát Google+ má formát fóra pre priateľov, rodinných príslušníkov, spolužiakov, záujemcov o nejaký výrobok. A k tomu všetkému všetky dostupné služby, ktoré spoločnosť Google ponúka: mail, chat, úložisko, diskusia, internetový telefón, vyhľadávač, prekladač, kalendár a všetko ostatné.
 
Diskusný formát je často viazaný na prihlásenie sa toho, čo do fóra vstupuje. To umožňuje napríklad vytvárať zoznam mailov a využiť ich na posielanie reklám. Medzinárodný formát fóra dovoľuje lepšie aplikovať reklamu v medzinárodnom formáte. Fórum je formát, ktorý nadväzuje na fyzické stretávanie sa jedincov a skupiniek, ktoré pokračuje v ďalšom, ale teraz už digitálnom formáte stretávania sa cez internet. Pre administrátora je zaujímavá skutočnosť, že obsah fóra tvoria samotní užívatelia a aj administrátor. Teda fórum môže byť o tom, ako informovať, čo človek robí, aké má skúsenosti. Žiadať odpoveď na svoju otázku, teda sa poradiť, alebo na niekoho nadávať. Sú verejné fóra a potom aj uzavreté skupiny.
 
Samozrejme, fórum nie je poradňa nejakého odborníka a poskytnuté informácie nemusia byť dosť odborné a dokonca môžu zavádzať alebo odklonia sa od objektívnosti. Problematické je overiť si totožnosti užívateľov. A vlastne ani nemusíte tušiť, s kým sa vlastne na fóre bavíte, či je to žena, alebo muž, je nejasné. A čo vlastne na fóre v danej skupine alebo téme chcete? Môžete tam jednoducho iba propagovať svoj výrobok a podobne. Majiteľ fóra môže mať problém s uloženým obsahom ako je ohováranie, vulgárne slová, nakradnuté obrázky a texty. Aj keď aj v tomto smere sú už vyvinuté ochranné a filtračné aplikácie.
 
Prečo by som si mal založiť práve formát fóra? Fórum môže slúžiť na získanie fanúšikov pre nejaký produkt alebo službu a na výmenu ich skúseností a podporovať váš predaj alebo propagáciu, čo je pre podnikanie a biznis významovo dôležité. Fórum môže dať aj spätnú väzbu pre názory užívateľov.
 
Otázka pre administrátora je úroveň regulovania fóra a množstvo príkazov a zákazov. Najprísnejšia forma je umelo vytvorené diskusné fórum, kde si administrátor pozerá iné fóra a má svojich avatarov – digitálnych prispievateľov, ktorých si sám riadi. A od tohto sadistického prístupu idú rôzne formy voľnosti na fóre, čo sa môže diať na fóre a čo schvaľuje admin a čo nespadá pod jeho kontrolu. Je to všetko otázka potreby a cieľov, ktoré chce administrátor dosiahnuť, a tak isto otázka morálky a etiky admina a užívateľov.
(Autor nezodpovedá za škody spôsobené aplikáciou jeho doporučení v praxi. Poradca Hattas Peter )
 
 
cadforum_cz
 
České fóra na Wikipédii
Internetová diskusia je stránka (miesto) na internete, kam ľudia vkladajú svoje názory a reakcie a tie sa následne na stránke zobrazujú. Oproti IRC kanálom alebo chatu sa internetová diskusia obvykle líši tým, že prispievatelia nemusia byť k stránke pripojení súčasne a reagovať bezprostredne, ale môžu reagovať aj s odstupom mnohých dní či mesiacov.
 
Fórum Mageo
Hlavnej stránke Mageo dominuje grafické zobrazenie „nálady“ servera. Ide o geometrické obrazce, ktorých sýtosť červenej indikuje počet prihlásených používateľov, z ktorých sú tí najaktuálnejší v bublinách. Návštevník servera má tak možnosť na prvý pohľad zistiť, ako veľmi to na serveri žije.
Domovská stránka
 
Fórum Lidé 
Ponúka profily užívateľov, vyhľadávanie podľa zadaných kritérií (pohlavie, zadaný vek, či mesto), možnosť hodnotenia fotografií, zoznamky, diskusné fóra, chat, blogy, v rokoch 2008-2010 tiež sprostredkovával príjem mnohých staníc internetových rádií. Najvýraznejšími prvkami na stránke sú fotky užívateľov a reklamné bloky.
Domovská stránka
 
Fórum kresťanské Signály
Signaly.cz je ekumenický server určený hlavne pre kresťanskú mládež. Je aj miestom pre viacdenné stretnutia niektorého z tímov. Najčastejšie sa tu stretávajú programátori na programovacie víkendy. V akademickom roku 2008/2009 bol počet obyvateľov 9 a následne sa rozšíril na 14. Od roku 2010 spravuje toto spoločenstvo Libor Talaš.
Domovská stránka
 
Bez-názvu-4-kopie
 
Fórum Spolužáci
Školy sú triedené podľa miest a ich častí, kde sa nachádzajú. Tu môže užívateľ nájsť svoju školu a triedu, prípadne svoju triedu založiť, ak tu doteraz nie je. Ďalšou možnosťou je využitie rozšíreného vyhľadávania podľa mien spolužiakov, kde je možné zadať meno spolužiaka, okres a rok ukončenia školy.
Domovská stránka
 
Fórum Líbímseti
Ak sa chce používateľ zoznámiť, kliknutím myši prejaví záujem o zoznámenie sa s druhým užívateľom. Ten sa o tom dozvie po prihlásení do svojho vlastného profilu a záujem môže buď opätovať, alebo odmietnuť. V prípadne záujmu oboch užívateľov sa tento fakt premietne do stránky tzv. hotových párov. Server ponúka aj odosielanie priamych krátkych odkazov medzi užívateľmi.
Domovská stránka
 
Fórum Baby-cafe
Fórum pre baby, dievčatá, mamičky, o detičkách, pôrodoch a čisto len o ženskom svete pre ženy a čo ich baví a zaujíma.
 
 
forum_ewrc_cz
 
TOPLIST vyhodnotenie diskusných serverov
Diskusné fóra podľa kľúčového slova „diskuse“
 
Diskusné fóra podľa klúčového slova „forum“
 
To najlepšie podľa Top listu:
 
 
TOP 5
5 najväčších diskusných serverov, ako to v Česku nazývajú
 
Zdroj informácií je článok o tom, ako fungujú tieto diskusné servery
 
Malý prehľad 17 fór
 
Bez-názvu-4
 
Kultúrne fóra
Skúste hľadať fórum, ktoré vás zaujíma a to na Seznam a Google
 
Odborné fóra
Skúste hľadať fórum, ktoré vás zaujíma a to na Seznam a Google
 
Spoločenské fóra
Skúste hľadať fórum, ktoré vás zaujíma a to na Seznam a Google
 
 
androidforum_cz
 
PREHĽAD RÔZNYCH FÓR A SOCIÁLNYCH SIETÍ ČESKO 
 
Alternatívna medicína
Čo je alternatívna medicína? Alternatívna medicína je súbor liečebných metód, ktoré sú niektorými považované za alternatívu ku klasickej medicíne. Niektoré postupy alternatívnej medicíny prinášajú praktické výsledky a sú postupne preberané aj do klasickej medicíny.
Fóra
 
Astronómia 📡
Čo je to astronómia? Astronómia, čo etymologicky znamená „zákon hviezd,“ je veda o vesmíre, zaoberajúca sa vznikom, vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav. Zároveň skúma fyzikálne a chemické vlastnosti astronomických objektov, ako aj procesy, ktoré ich vyvolávajú.
Fóra
 
Automobil 🚙
Čo je to automobil? Automobil je motorový dopravný prostriedok používaný na prepravu osôb alebo tovaru, pohybujúci sa na niekoľkých kolesách.
Fóra
 
 
 
Bazár  💺
Čo je to bazár? Rovnako možno ako bazár nazvať internetový portál, ktorý interaktívne ponúka užívateľom možnosť prezentovať, alebo ponúknuť ostatným používateľom veci na predaj, alebo k dopytu a umiestniť len fotografie, prípadne videá na internetové stránky.
Fóra
 
 
Bez-názvu-2
 
Biznis  💹
Čo je to biznis? Slovo biznis je českého pôvodu, ale je odvodené od anglického slova business, čiže podnik-podnikania, robiť obchod. Toto slovo sa používa v českých krajinách v obchodnom, novinárskom a internetovom styku, ale iba vo význame obchod, napr Urobiť dobrý biznis-obchod.
Fóra
 
Cestovanie  ✈
Aký je účel cestovania? Účelom cestovania je poznávanie , rekreácia, návšteva priateľov alebo rodinných príslušníkov alebo obchod. Forma cestovania závisí od použitia dopravného prostriedku napr. cestovanie vlakom, lietadlom a pod. Výraz cestovanie sa používa najmä na pomenovanie prekonávania väčších vzdialeností.
Fóra
 
 
Cyklistika  🚲
Čo je to cyklistika? Cyklistika je jazda na bicykli s rekreačným, športovým, turistickým alebo dopravným zameraním.
Fóra
 
Digitálne vysielanie  🔊
Čo je digitálne vysielanie? Digitálne televízne vysielanie (po angl. digital video broadcasting, skr. DVB) je balík medzinárodne akceptovaných otvorených štandardov pre digitálnu televíziu
Fóra
 
ab-forum_info
 
Domov  🏡
Čo znamená domov? Pojem znamenající nějaké vlastní lidské obydlí – dům, byt, vila apod. – místo, kde jsme doma
Fóra
 
 
Doprava  🚃
Čo je doprava? Úmyselný pohyb (jazda, plavba, let) dopravných prostriedkov po dopravných cestách alebo činnosť dopravných zariadení, ktorými sa umožňuje realizácia dopravného procesu a uskutočňuje sa tak jeho výsledok, t.j. preprava
Fóra
 
O druhej svetovej vojne  🔫
Čo je to vojna? Svetová vojna predstavuje ozbrojený konflikt veľkých rozmerov. Zasahuje také rozsiahle množstvo územia a krajín, že možno hovoriť o jej svetovom charaktere. V novodobej histórii ľudstva sa doposiaľ vyskytli dve vojny, ktoré niesli tento prívlastok – prvá svetová vojna a druhá svetová vojna.
Fóra
 
Bez-názvu-1
 
Fanúšikovia  👏
Kto je fanúšik? Fanúšik je nadšený prívrženec určitého subjektu, napríklad športovému – hokejovému, futbalovému tímu, hudobnej skupine či k celému odboru ľudskej činnosti
Fóra
 
 
Filmy  🎬
Čo je film? Film ako výsledok nakrútenia série statických a momentových snímok je vlastne obraz „oživený“ na projekčnej ploche.
Fóra
 
 
Filozofia  📃
Čo je filozofia? Filozofia je štúdia hlavných a fundamentálnych problémov ako sú existencia – ontológia, poznanie – epistemológia, hodnoty – axiológia, myseľ – filozofia mysle – jazyk atď.
Fóra
 
Foto  📷
Čo je fotografovanie? Fotografovanie je spoločenská, umelecká, vedecká i technická disciplína, zaoberajúca sa zhotovovaním trvalých obrazových záznamov pomocou účinku svetla
Fóra
 
 
Grafika  ✏
Čo je to počítačová grafika? Počítačová grafika je z technického hľadiska odbor informatiky, ktorý využíva počítače na syntetické vytváranie umelých obrazov – tzv. rendering
Fóra
 
Hobby  🔧
Čo je hobby? Hobby alebo záľuba či koníček je to, čo ľudia robia radi, čím sa viac-menej systematicky a dlhodobejšie bavia a čím nezarábajú žiadne peniaze.
Fóra
 
nyx_cz
 
Hodinky  ⏰
Čo sú hodiny? zariadenie (prístroj) na meranie a ukazovanie/udávanie nameraného času
Fóra
 
 
Hudba  🎸
Čo je to hudba? Hudba je konkrétnejšie druh umenia, ktorého výrazovými prostriedkami sú tóny a základnými komponentmi harmónia, melódia, rytmus a farba.
Fóra
 
 
Počítačové hry  💻
Čo je počítačová hra? Počítačová hra je interaktívny softvér komunikujúci s používateľom pomocou 2D alebo 3D grafiky a zvukov na účely zábavy alebo vzdelávania, prevádzkovaný na nejakom počítači
Fóra
 
 
Bez-názvu-4-kopie-2
 
Knihy  📖
Čo je kniha? Tlačeným alebo iným spôsobom rozmnožený dokument, knihársky spracovaný do zväzku a tvoriaci myšlienkový a výtvarný celok
Fóra
 
 
Kuchtíme  🍗
Čo je varenie? Pripravovanie jedla alebo práce spojené s týmto pripravovaním, a to najmä na ohni, sporáku
Fóra
 
Letectvo  ✈
Čo je letectvo? Letectvo je súhrn činností, zariadení a organizácií, ktorých cieľom je využitie vzdušného priestoru na lety leteckých dopravných prostriedkov
Fóra
 
Matematika  📊
Čo je matematika? Matematika je väčšinou definovaná ako štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru.
Fóra
 
 
Modelárstvo  📏
Čo je modelárstvo? Modelárstvo je technická oblasť ale i forma trávenia voľného času, ktorá sa zaoberá zhotovovaním trojrozmerných modelov existujúcich alebo projektovaných objektov.
Fóra
 
Motorkári  🌀
Čo je motocykel? Motocykel je dvojkolesový bezkoľajový dopravný prostriedok poháňaný motorom na dopravu jednej alebo dvoch za sebou sediacich osôb s motorom s obsahom viac ako 50 cm³.
Fóra
 
Bez-názvu-4-kopie-2
 
Mozilla  💻
Aká je to spoločnosť? Mozilla Corporation je spoločnosť, ktorú plne vlastní Mozilla Foundation a ktorá zaisťuje vývoj, distribúciu a propagáciu internetových aplikácií akými sú webový prehliadač Mozilla Firefox či e-mailový klient Mozilla Thunderbird.
Fóra
 
 
O svadbe  💐
Čo je to sobáš? Sobáš je obrad uzavretia manželstva.
Fóra
 
O víne  🍷
Čo je to víno? Víno je alkoholický nápoj, ktorý sa vyrába alkoholovým kvasením vylisovanej šťavy z plodov viniča hroznorodého (hrozno).
Fóra
 
Open office  📂
Čo je open office? Apache OpenOffice, známy aj ako OpenOffice.org je balík kancelárskych aplikácií. Je to slobodný softvér publikovaný pod licenciou LGPLv3 na operačných systémoch Microsoft Windows, systémoch typu Unix, a Mac OS X.
Fóra
 
 
Paleontologické  🌌
Čo je to paleontológia? Paleontológia je veda o vývoji života na planéte, o starých rastlinách a živočíchoch, ktoré skúma na základe ich fosílií zachovaných v skalách.
Fóra
 
PHP  💻
Čo je PHP? PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) je populárny open source skriptovací jazyk, ktorý sa používa najmä na programovanie klient-server aplikácií (na strane servera) a pre vývoj dynamických webových stránok.
Fóra
 
Bez-názvu-4-kopie
 
Právo  📚
Čo je právo? Právna veda alebo veda o práve alebo jurisprudencia je vedecké skúmanie práva, a to jednak ako špecifického normatívneho systému, ako súboru právnych noriem, jednak ako takého, jeho pôvodu, formy a podstaty.
Fóra
 
 
Relax-zábava  🎾
Čo je to zábava? Zábava je využitie času na účel, ktorého zmyslom je zabaviť alebo odreagovať sa, prípadne terapeutické občerstvenie tela alebo mysle.
Fóra
 
Rodina  👪
Čo je rodina? Rodina je biosociálna skupina (primárna skupina) tvorená aspoň jedným rodičom a dieťaťom. Je malou sociálnou skupinou, tvorenou jednotlivcami spätými manželstvom, pokrvným príbuzenstvom alebo adopciou.
Fóra
 
Satelitné vysielanie  📡
Čo je satelitné vysielanie? DVB-S je štandard DVB – digitálneho televízneho vysielania cez satelit. Používa sa v celej Európe a vo väčšej časti zvyšku sveta.
Fóra
 
 
SEO  ✌
Čo je SEO? Optimalizácia pre vyhľadávače alebo SEO – search engine optimization je súbor techník na zlepšenie pozície, na ktorej sa optimalizovaná webstránka zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch.
Fóra
 
Bez-názvu-4
 
Software  🔤
Čo je software? Softvér (angl. software alebo SW) je označenie pre programové vybavenie počítača alebo súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení.
Fóra
 
 
Šport  🏈
Čo je šport? Šport je realizovaná (prostredníctvom tzv. pravidiel) forma fyzickej aktivity alebo zručnosti, ktorej účelom je snaha rekreovať sa: pre súťaženie, pre vlastné potešenie, pre dosiahnutie dokonalosti, pre vývoj zručnosti alebo pre akúkoľvek kombináciu týchto cieľov.
Fóra
 
 
Štvorkolky  🚙
Čo je to štvorkolka? Štvorkolka je malé motorové vozidlo obdobné motocykla so štyrmi kolesami (umiestnenými na dvoch nápravách a vo dvoch stopách, ako u automobilu). Je určená pre jazdu v teréne, kde má vďaka menším rozmerom a hmotnosti lepšiu priechodnosť ako terénny automobil
Fóra
 
Tipovanie-stávkovanie  📄
Čo je stávková kancelária? Stávková kancelária je podnik, ktorý ponúka stávky; v užšom zmysle jeho „prevádzkáreň“.
Fóra
 
Bez-názvu-2
 
Tuning-mobily  📲
Čo je to tuning? Tuning počítača je činnosť pri ktorej sú vylepšené parametre alebo vzhľad štandardného počítača alebo jeho príslušenstva.
Fóra
 
 
Turistika  🏃
Čo je turistika? Hobby spočívajúce v putovaní a spoznávaní krajín, pamiatok, zvykov a ľudí, často s rekreačným zámerom
aktívne cestovanie, pohyb a pobyt v prírode s rekreačným zámerom“
Fóra
 
Televízia  📺
Čo je televízia? Televízia môže byť: elektronický prenos obrazu (a zvuku) resp. v užšom zmysle len istá jeho forma, inštitúcia, ktorá vykonáva televízne vysielanie
Fóra
 
Veteránov-áut-motoriek  🚗
Čo je veterán? Slovo veterán všeobecne označuje akúkoľvek staršie entitu, ktorá ešte slúži svojmu pôvodnému účelu, ako také môže mať niekoľko významov
Fóra
 
 
Video-audio  📹
Čo je video? Videotechnika alebo video (z lat. vidieť) je technika na zachytávanie, záznam, prehrávanie, prenos a obnovu pohyblivých obrázkov používajúca elektronické signály alebo digitálne médiá.
Fóra
 
Bez-názvu-4-kopie-2
 
Výpočtová technika  💻
Čo je výpočtová technika? Výpočtová technika je súhrn metód, hardvéru a softvéru na uľahčenie, zrýchlenie, mechanizáciu a automatizáciu výpočtov a spracovania dát počítačom.
Fóra
 
 
Láska a priateľstvo  💑
Čo je to priateľ? Priateľ (ženský rod priateľka) alebo neformálnejšie kamarát(ka) alebo staršie druh (družka) je človek, s ktorým niekoho spája medziľudský, medziosobnostný vzťah náklonnosti, vzájomného porozumenia, dôvery a podobne.
Fóra
 
 
Záhrada  🌷
Čo je záhrada? Záhrada je relatívne menšie ohradené územie určené na pestovanie úžitkových a/alebo okrasných rastlín, spravidla umiestnené pri dome alebo skupine domov.
Fóra
 
Zbrane  🔫
Čo je zbraň? Zbraň je nástroj, predmet, prostriedok, ktorým sa bojuje, umožňuje používateľovi dôraznejší a účinnejší útok.
Fóra
 
Zdravie  👍
Čo je zdravie? Zdravie je telesné, duševné a sociálne blaho. Je to opak choroby, nielen jej neprítomnosť alebo poruchy funkcie.
Fóra
 
 
Zvieratá  🐮
Čo sú živočíchy? Živočíchy (Animalia) alebo staršie mnohobunkovce či metazoá (Polycytozoa, Metazoa; hovorovo a najmä ak sú väčšie: zvieratá) sú mnohobunkové eukaryotické organizmy živiace sa prevažne heterotrofne a spravidla schopné aktívneho pohybu aspoň v niektorej fáze svojho života
Fóra
 
Bez-názvu-4
 
O všetkom  ☺
Čo je všetko? Všetko, čo (alebo každá vec ), je všetko, čo existuje ; opakom ničoho , alebo jeho doplnok. Je definované ako celok vecí týkajúcich sa nejakého predmet bez vyjadrených alebo predpokladaných medzí, môže odkazovať na čokoľvek.
Fóra
 
 
 
 
 
 
 
 Autor obrázku: pixabay.com