Monthly Archives: marec 2013

SEO a SEM pre Google

Zaoberáme sa tu problematikou SEO a skôr je to všetko o tom, ako sa naučiť myslieť a robiť na základe získaných vedomostí v tejto oblasti. Potom to postupne môže byť o vyššej úrovni a to je rovina optimalizovania web aplikácie na pomery internetu. Neskoršie je to o maximalizácii prvkov SEO. A niekto môže zájsť na rovinu SEM a to je spojenie SEO a marketingových nástrojov.