Monthly Archives: jún 2012

Proxy server

Proxy server funguje ako sprostredkovateľ medzi klientom a cieľovým serverom, predkladá požiadavky klienta a oproti cieľovému serveru vystupuje ako klient. Prijatú požiadavku potom odosiela naspäť klientovi.